Registratie opdc

Als een samenwerkingsverband de diensten gebruikt van een opdc (orthopedagogisch didactisch centrum), is registratie in RIO nodig. Na deze registratie kunt u de leerlingen die van deze diensten gebruikmaken, registreren in het ROD (Register Onderwijsdeelnemers). 

Een school kan leerlingen die diensten gebruiken van het opdc alleen in het Register Onderwijsdeelnemers (ROD) registeren als:

  • het opdc in RIO staat geregistreerd staat, en
  • het een instellingscode heeft

Na de registratie van het opdc in RIO, krijgt u de instellingscode van het opdc. Deze instellingscode geeft u door aan de scholen binnen uw samenwerkingsverband.

Registreren in RIO

  1. Controleer of het opdc in het ondersteuningsplan is opgenomen.
  2. Voeg het ondersteuningsplan bij het formulier.
  3. Gebruik het formulier Registratie orthopedagogisch didactisch centrum vo

Formulier tijdelijk opslaan? Klik op 'Nu bewaren'. Bijlagen moet u wel opnieuw uploaden.

Na uw registratie

Digitale formulieren zijn voor een deel al ingevuld. U krijgt direct een bevestiging na uploaden. Dit geldt als bewijs voor uw verzoek.

Digitaal formulier gebruiken lukt niet

Als versturen met het digitale formulier niet lukt, kunt u het pdf-formulier per post sturen of via e-mail naar: briweb@duo.nl. 

Orthopedagogisch didactisch centrum (opdc)

Een orthopedagogisch didactisch centrum (opdc) is een bovenschoolse voorziening en verbonden aan een samenwerkingsverband. Het opdc dat het samenwerkingsverband is aangegaan, verzorgt geen onderwijs, maar levert diensten ter ondersteuning van leerlingen op reguliere scholen voor primair of voortgezet onderwijs. 

Contact

U kunt uw vraag telefonisch of per mail stellen.

Mailen

Stel uw vraag via ico@duo.nl. Vermeld uw instellingscode of bestuursnummer. We beantwoorden uw mail binnen 5 werkdagen.

Bellen

U kunt ons bellen op 070 757 51 22 op werkdagen van 9.00 tot 13.00 uur.

Niets missen?

Het onderwijs is constant in beweging. Abonneer u op onze nieuwsbrief.

Verbergen feedback scherm Sluiten feedback scherm Tonen feedback scherm
Wat vindt u van de website?

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee