Inschrijven leerling

U wilt een leerling inschrijven in uw leerlingenadministratiesysteem (LAS), omdat hij binnen een jaar op uw school komt.

Leerling identificeren

Stuur vóór u de leerling inschrijft de persoonsgegevens van de leerling naar BRON met een bericht 'Identificatieverzoek'. BRON controleert dan de gegevens bij de Basisregistratie Personen (BRP). U krijgt in de terugkoppeling in uw LAS het burgerservicenummer (bsn) of onderwijsnummer van de leerling. Gebruik dit nummer om de leerling in te schrijven.

Leerling inschrijven

Registreer de inschrijvingsgegevens van de leerling in uw LAS en wissel dit uit met BRON. BRON controleert of de inschrijving in aanmerking komt voor bekostiging en geeft een voorlopige bekostigingsstatus af. Voor de bekostiging moeten leerlinggegevens vóór 15 oktober in BRON staan.

Als er nog een fout in de gegevens zit, dan ontvangt u een signaal in uw LAS. Corrigeer eventuele fouten in de gegevens en wissel de inschrijving opnieuw uit met BRON. Gebruik de Handleiding BRON vo (1404Kb, pdf) voor een uitleg van de signalen.
De juiste elementcode vindt u in de elementcodetabellen.

Leerling uit Duitsland of België

Een leerling die over de grens woont, schrijft u in uw LAS in met burgerservicenummer, geboortedatum, geslacht en landcode. De landcode voor België is 5010 en die voor Duitsland 9089. 

Hebt u geen burgerservicenummer van de leerling? Schrijf de leerling dan in zonder burgerservicenummer, met zijn volledige naam, geboortedatum, geslacht en in deze gevallen wél met het volledige adres.

Inschrijfdatum

  • Een leerling die na de zomervakantie op school komt, schrijft u met ingang van 1 augustus in.
  • Komt een leerling op een andere datum voor het eerst op school? Stem dan de inschrijfdatum af met de andere school. De in- en uitschrijfdatum moeten op elkaar aansluiten. Er mag dus geen weekend tussen zitten.

Mutaties persoonsgegevens

Als in de Basisregistratie Personen (BRP) persoonsgegevens gewijzigd worden, dan stuurt DUO deze gegevens naar de school waar de leerling staat ingeschreven. De school ontvangt dan een bericht ‘spontane mutatie’. Bijvoorbeeld na een verhuizing. Neem de gewijzigde persoonsgegevens over in uw LAS.

Handmatige mutaties

Kunt u een mutatie zelf niet meer uitvoeren en uw softwareleverancier ook niet? Alleen in dat geval kunnen wij de mutatie voor u uitvoeren. Vul onderstaand aanvraagformulier volledig in en plaats het op Mijn DUO in de bestandssoort BNDOCALG - Algemene documenten t.b.v. BRON. Kies een bestandsnaam zonder spaties. Stuur daarna een e-mail naar ipo@duo.nl.