Subsidie zij-instroom

U wilt iemand aanstellen en in staat stellen om via het zij-instroomtraject binnen 2 jaar zijn bevoegdheid te halen. U kunt hiervoor een bijdrage in de kosten aanvragen.

De subsidie zij-instroom bedraagt € 20.000,- per zij-instromer. De subsidie wordt maar 1 keer per zij-instromer verstrekt.

Aanvraagtermijn

U kunt tot en met 15 oktober 2019 aanvragen voor zij-instromers die in 2018 of 2019 zijn begonnen met hun scholing.

U kunt de subsidie pas aanvragen nadat de zij-instromer is begonnen met de scholing. De aanvragen worden toegekend op volgorde van binnenkomst, totdat het subsidieplafond is bereikt. De afhandelingstijd is maximaal 8 weken.

Voorwaarden

Deze voorwaarden gelden om voor de subsidie in aanmerking te komen:

  • U bent het bevoegd gezag van een bekostigde po-, vo-, (v)so- of mbo-instelling in Nederland.
  • U neemt de zij-instromer tijdens het zij-instroomtraject in dienst of u leent de zij-instromer in.
  • Voor het po, vo en vso moet de zij-instromer als 'zij-instromer' staan ingeschreven bij de opleiding.
  • De zij-instromer stond bij het begin van de scholing niet ingeschreven als student aan een lerarenopleiding, en in de 2 jaar daarvoor ook niet. Stond de zij-instromer in die periode wel als student ingeschreven, maar heeft hij zijn diploma behaald? Dan geldt deze voorwaarde niet.

Wat moet u doen?

  1. Vraag de subsidie aan met het formulier Aanvraag subsidie zij-instroom.
  2. Gaat de zij-instromer een pedagogisch-didactisch getuigschrift (pdg) halen? Stuur dan een bewijs van deelname mee met de aanvraag. Het bewijs van deelname moet zijn getekend door de opleiding en de zij-instromer.
  3. Gaat de zij-instromer een eerstegraads- of tweedegraadsbevoegdheid of een pabo-bevoegdheid halen? Stuur dan een scholingsovereenkomst met de aanvraag mee. De scholingsovereenkomst moet zijn getekend door de werkgever, de opleiding en de zij-instromer.

Subsidie per sector

Voor elke onderwijssector is er een vast bedrag aan subsidie. Na 15 oktober wordt gekeken of het budget van elke sector volledig is benut. Als er budget over is in 1 van de sectoren, dan wordt dit evenredig verdeeld over de sectoren waar aanvragen zijn afgewezen omdat het subsidieplafond is bereikt.

Het subsidieplafond voor mbo is inmiddels bereikt. Na 15 oktober 2019 kijkt DUO of herverdeling van subsidie mogelijk is.

Extra budget voor bèta en techniek in het mbo

Er zijn te weinig docenten voor de technische en bèta-opleidingen in het mbo. Daarom is er extra budget voor zij-instromers die opgeleid worden tot bevoegd techniekdocent.

Het extra budget is alleen voor zij-instromers die lesgeven aan de mbo-opleidingen op de Lijst technische en bèta-opleidingen in het mbo. Op het aanvraagformulier vult u het crebonummer in van de opleiding waaraan de zij-instromer lesgeeft. Weet u het crebonummer van de opleiding niet? U kunt in de lijst ook zoeken op de naam van de opleiding.

Hebt u dit jaar een voorlopige afwijzing ontvangen voor een zij-instromer die in aanmerking komt voor het extra budget? U kunt tot en met 15 oktober 2019 opnieuw een aanvraag indienen.

Vragen

Heeft u vragen? Lees de Regeling subsidie zij-instroom 2017. Of stuur een e-mail naar zij-instroom@duo.nl. U kunt ons ook bellen op 050-599 90 99. Dit nummer is bereikbaar op maandag, woensdag en donderdag van 9.00 tot 17.00 uur.