Naar Leerlingenadministratie

Doorlopende en geïntegreerde leerroute vmbo-mbo

Voor veel jongeren helpt het om vroeg kennis te maken met het mbo en de praktijk van hun gekozen beroep. Vanaf 1 augustus 2020 kunnen vmbo- en mbo-instellingen gezamenlijk een doorlopende leerroute of een geïntegreerde leerroute aanbieden.

Doorlopende leerroute

De doorlopende leerroute begint nadat de leerling 2 jaar vmbo heeft gevolgd. Vanaf dan worden mbo en vo gecombineerd tot 1 onderwijsprogramma. De leerling behaalt een vmbo-diploma én een mbo-diploma.

Geïntegreerde leerroute

De geïntegreerde leerroute begint nadat de leerling 2 jaar vmbo heeft gevolgd. Vanaf het 3e leerjaar biedt deze route een onderwijsprogramma dat wordt afgesloten met alleen een mbo-diploma niveau 2. Het behalen van een vmbo-diploma is niet verplicht.

Er is geen doorlopende of geïntegreerde leerroute mogelijk bij entree-opleidingen.

Verantwoordelijkheden

De vo-school is verantwoordelijk voor:

 • het vmbo-onderwijs
 • de examinering van het vmbo-gedeelte bij de doorlopende leerroute
 • de vmbo-diplomering bij de doorlopende leerroute
 • verzuimmeldingen tijdens de eerste 2 jaar van de leerroute (vo-fase).

De mbo-instelling is verantwoordelijk voor:

 • het mbo-onderwijs
 • de examinering van het mbo-gedeelte
 • de mbo-diplomering
 • de beroepspraktijkvorming
 • verzuimmeldingen vanaf het 3e jaar van de leerroute (mbo-fase).

De leerroute kan worden verzorgd op een vmbo-school, op een mbo-instelling of een combinatie van beide.

Fases

De eerste 2 jaar heet de vo-fase. Daarna begint de mbo-fase, tenzij de leerling een vo-schooljaar doubleert.

Afbeelding doorlopende leerroute

Heeft de leerling nog geen vmbo-diploma behaald maar zit hij al wel in de mbo-fase, dan blijft de leerling ingeschreven bij de vo-school. Wanneer de leerling alle activiteiten op het vo heeft afgerond, kan de leerling worden uitgeschreven.

Leerroute aanbieden

 1. Meld de leerroute in RIO.

  Meld de nieuwe route aan DUO door de informatie op te geven in RIO, bij het opleidingsaanbod. Geef hier aan welke route u aanbiedt en met welke vo-school of mbo-instelling u deze leerroute verzorgt. U kunt de leerroute vastleggen in het veld Doorlopende/geïntegreerde leerroute vmbo-mbo.

 2. Schrijf als vo-school de leerling in en lever de gegevens aan het Register Onderwijsdeelnemers (ROD).

  Als vo-school registreert u vanaf leerjaar 3 in uw administratie:

  • het opleidingskenmerk: doorlopende leerroute (DLR) of geïntegreerde leerroute (GLR)
  • de fase waarin de leerling zich bevindt: vo of mbo.


  Daarna levert u deze gegevens aan ROD.

 3. Schrijf als mbo-instelling de leerling in en lever de gegevens aan ROD.

  De mbo-instelling levert ook een inschrijving aan in ROD. Dit kan al als de leerling nog in de vo-fase zit. Maar de mbo-instelling moet de leerling in ieder geval inschrijven zodra de mbo-fase begint. Bij de inschrijving registreert u in uw administratie:

  • de leerroute: doorlopende leerroute (DLR) of geïntegreerde leerroute (GLR)
  • de fase waarin de leerling zich bevindt: vo (eerste 2 jaar van de leerroute) of mbo (vanaf 3e jaar leerroute).

  Daarna levert u deze gegevens aan ROD.

  De wijziging van de fase binnen de leerroute is alleen toegestaan aan het begin van het schooljaar.

Experimenten

De nieuwe routes vervangen de eerdere experimenten. Hebt u nog leerlingen die deelnemen aan het experiment? Dan kunnen deze leerlingen het experiment afmaken en ingeschreven blijven staan op de erkende opleidingscode (voorheen elementcode) die daarvoor van toepassing was (oude range 44 xx t/m 47 xx).

Recht op studiefinanciering

Leerlingen staan tijdens de leerroute op 2 instellingen ingeschreven. Dit kan tot verwarring leiden over het recht op tegemoetkoming scholieren, studiefinanciering en het studentenreisproduct. Gebruik de voorwaardenhulp of het stroomschema om te controleren waarop de leerling recht heeft.

Niets missen?

Het onderwijs is constant in beweging. Abonneer u op onze nieuwsbrief.

Verbergen feedback scherm Sluiten feedback scherm Tonen feedback scherm
Wat vindt u van de website?

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee