Inloggen

Hier kunt u inloggen op de verschillende omgevingen van DUO. Ook vindt u hier instructies, handleidingen en aanmeldformulieren.

Mijn DUO

Verzuim en vrijstellingen doorgeven, uitwisselen met BRON, diplomaregister, inkijktool BRON (IKB), aantal examenkandidaten doorgeven. Aanvullende bekostiging aanvragen, Overzicht geregistreerde leerlingen (Ogl), licentie leerwegondersteunend onderwijs aanvragen (lwoo), opgave voor subsidie opleidingsscholen, Kijkglazen.

Uitbreiding diensten in Mijn DUO

Mijn DUO is uitgebreid met de diensten uit Entree. De nieuwe diensten gaan over bekostiging en bekostigingsgegevens.

Entree

'Zaken doen’ via Entree blijft nog een beperkte periode beschikbaar! Zorg dat de beheerder van Entree voor uw bestuur toegang krijgt tot Mijn DUO.

Facet

Toetsen plannen, online en offline toetsen afnemen, toetsen corrigeren, meer informatie over Facet.

Inloggen op Facet beheeromgeving

Inloggen op Facet afnamemonitor

XBRL onderwijsportaal

Jaarcijfers aanleveren, meer informatie over XBRL.

Handleidingen en aanmeldformulieren

Problemen met inloggen

Oplossingen voor inlogproblemen vindt u op de pagina Problemen met inloggen.