Inloggen

Hier kunt u inloggen op de verschillende omgevingen van DUO. Ook vindt u hier instructies, handleidingen en aanmeldformulieren.

Entree

Aanvullende bekostiging aanvragen, licentie leerwegondersteunend onderwijs aanvragen, aantal studenten doorgeven voor de subsidie opleidingsscholen, contactgegevens wijzigen, Kijkglazen.

Inloggen met Entree

Mijn DUO

Verzuim en vrijstellingen doorgeven, uitwisselen met BRON, diplomaregister raadplegen,  inkijktool BRON (IKB), aantal examenkandidaten doorgeven.

Inloggen op Mijn DUO

Uitbreiding diensten in Mijn DUO

Mijn DUO wordt uitgebreid met de diensten uit Entree. De nieuwe diensten gaan over bekostiging en bekostigingsgegevens.

Facet

Toetsen plannen, online en offline toetsen afnemen, toetsen corrigeren, meer informatie over Facet.

Inloggen op Facet beheeromgeving

Inloggen op Facet afnamemonitor

XBRL onderwijsportaal

Jaarcijfers aanleveren, meer informatie over XBRL.

Inloggen op het XBRL onderwijsportaal

Handleidingen en aanmeldformulieren