Naar Bekostiging

Samenwerkingsverbanden

  1. Bekostiging
  2. Kijkglazen
  3. Licentie leerwegondersteunend onderwijs aanvragen
  4. Registratie opdc

Licentie leerwegondersteunend onderwijs aanvragen

U wilt als bestuurder met uw samenwerkingsverband een licentie aanvragen voor leerwegondersteunend onderwijs (lwoo). Of u wilt een uitbreiding van de bestaande licentie aanvragen, met meerdere leerwegen of vestigingen.

Aanvragen

  1. Vraag aanvullende bekostiging aan met het formulier Verzoek aanbieden of uitbreiden leerwegondersteunend onderwijs.
  2. DUO ontvangt van u het formulier Verzoek aanbieden of uitbreiden LWOO vóór 15 december van het kalenderjaar waarvoor u lwoo aanvraagt. Te laat binnengekomen aanvragen wijst DUO af. 
  3. Tegelijk met de aanvraag verstuurt u ook het meldingsformulier opting out landelijke criteria en licenties van de Inspectie van het Onderwijs.

Wijzigingen in de aanvraag geeft u direct schriftelijk door.