Meld initiatief

Neemt u het initiatief om een nieuwe school te stichten? Dan meldt u dit initiatief aan ons via Mijn DUO.

Welke gegevens zijn nodig?
 1. Gegevens van de contactpersoon. De contactpersoon beantwoordt eventuele vragen van DUO en van de Inspectie van het Onderwijs.
 2. De schoolnaam.
 3. Of het om basis- of voortgezet onderwijs gaat.
  Bij basisonderwijs: Geef aan of het een nieuwe basisschool is of een verzelfstandiging van een deel van een bestaande school.
  Bij voortgezet onderwijs: Geef aan of het een nieuwe school, nevenvestiging of splitsing is, en de schoolsoorten die u daarbij wilt aanbieden.
 4. De 4 postcodecijfers van de gewenste locatie van uw school.
 5. Een korte beschrijving van uw initiatief (maximaal 2.000 tekens). Dit is voor de website van DUO om leerlingen en ouders enthousiast te maken voor uw initiatief. Voor meer uitleg en visuele hulpmiddelen kunt u verwijzen naar uw eigen website. 
 6. Hoe u de belangstelling voor uw initiatief gaat meten. Wilt u dit meten met ouderverklaringen? Of bij uitzondering met een marktonderzoek? Lees hier meer over bij Meet de belangstelling. Hier kunt u ook lezen wat de voorwaarden zijn als u een marktonderzoek wilt doen.
  Voor een splitsing (vo) of het omzetten naar een zelfstandige basisschool(po) hoeft u geen belangstelling te meten.
 7. Of het gaat om openbaar of om bijzonder onderwijs. Alleen het college van burgemeester en wethouders, of een door de gemeente in het leven geroepen openbaar lichaam, rechtspersoon of stichting kan openbaar onderwijs aanvragen.

  DUO publiceert de gegevens 2 tot en met 7 in het initiatievenoverzicht.

Melden

 1. Zet de gegevens die nodig zijn vooraf klaar. 
 2. Log in op Mijn DUO met de gebruikersrol ‘Initiatief Nieuwe School Aanvrager’ en meld uw initiatief. Dit kan van 1 juni tot en met 30 juni.
 3. U kunt uw melding pas opslaan nadat alle gegevens zijn ingevuld.
 4. Controleer of de ingevulde gegevens kloppen. Wijzigen kan tot en met 30 juni. 
 5. DUO publiceert uw initiatief op 1 juli in het Initiatievenoverzicht.

Wijzigen of intrekken

Na publicatie kunt u alleen nog de contactgegevens en website wijzigen of uw initiatief helemaal of voor een deel intrekken.

Contact

U kunt uw vraag telefonisch of per mail stellen.

Mailen

Stel uw vraag via ico@duo.nl. We beantwoorden uw mail binnen 5 werkdagen.

Bellen

U kunt ons bellen op 070 757 51 22 op werkdagen van 9.00 tot 13.00 uur. 

Niets missen?

Het onderwijs is constant in beweging. Abonneer u op onze nieuwsbrief.

Verbergen feedback scherm Sluiten feedback scherm Tonen feedback scherm
Wat vindt u van de website?

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee