In het kort

In Nederland mag iedereen een school oprichten en die naar eigen overtuiging inrichten. De wet 'Meer ruimte voor nieuwe scholen' biedt meer ruimte voor verschillende concepten en eigen identiteit. De wet stelt tegelijk ook eisen aan de kwaliteit.

Welke stappen moet u nemen?

Wilt u een school stichten die het Rijk bekostigt? Bekijk dan in de tijdlijn welke stappen wanneer nodig zijn. Elk item in de tijdlijn verwijst naar een pagina waar u meer informatie vindt. Lees deze goed door.

De tijdlijn bestaat uit 3 fases.

Tijdlijn

Fase 1

Van voorbereiding tot aan het melden van uw initiatief

 
 • vanaf 15 september 

  Plan gesprekken in het voedingsgebied. Het versturen van de uitnodigingen hiervoor is verplicht en vindt plaats binnen een periode van een jaar. Bijvoorbeeld: bij een aanvraag voor 1 november 2025, moeten de gesprekken gehouden worden tussen 15 september 2024 en 15 september 2025.

Start nieuw kalenderjaar
 • Schrijf u in als rechtspersoon bij de kvk en Regel toegang tot Mijn DUO.

 • Meld initiatief in Mijn DUO. Na deze datum kunt u uw initiatief niet meer indienen.

Fase 2

Van publicatie initiatieven tot het aanvragen van uw nieuwe school

 • Tot en met 14 september Deadline

  Zie ook Plan gesprekken in het voedingsgebied. Deze periode start al in fase 1. Bijvoorbeeld: bij een aanvraag voor 1 november 2025, moeten de gesprekken gehouden worden tussen 14 september 2024 en 14 september 2025.

 • 1 juli tot en met 29 oktober

  Meet de belangstelling voor uw initiatief door ouderverklaringen. Die kunnen tot en met 29 oktober worden afgegeven. In Mijn DUO ziet u hoeveel verklaringen er zijn afgegeven. Ouderverklaringen kunnen tot en met 29 oktober ook worden ingetrokken.

 • Maak aanvraag compleet en verstuur. Voeg alle verplichte documenten toe en dien uw complete aanvraag in via Mijn DUO.

 • Na 1 november

  Beoordelen van uw aanvraag door DUO en de Inspectie van het Onderwijs.


Start nieuw kalenderjaar

 • Vòòr 1 juni

  U ontvangt een besluit van de minister van OCW. Is dit besluit positief? Lees dan de vervolgstappen van fase 3.

Fase 3

Van positief besluit tot de start van uw nieuwe school


 • vanaf 1 juni (na besluit minister)

  Via een beschikking krijgt u bericht of uw aanvraag is goedgekeurd of afgewezen. Als de aanvraag is goedgekeurd, stuurt DUO een brief met een overzicht van gegevens die u moet aanleveren. U hebt 14 maanden om voor te bereiden tot de start van uw school.


Start nieuw kalenderjaar

 • Vòòr 1 juni

  DUO zorgt dat uw gegevens in de Registratie Instellingen en Opleidingen (RIO) komen. Een nieuw bestuur krijgt een bestuursnummer en de school een instellingscode. DUO stuurt deze codes per brief naar uw bestuur.

 • Vanaf mei

  Bekostigen van de school. De uitbetaling van de eenmalige startbekostiging is op zijn vroegst in de maand mei. Met dit geld kunt u de opstartfase van uw nieuwe school bekostigen.

 • 1 augustus

  Start van uw nieuwe school. U krijgt bekostiging op basis van uw ingediende leerlingenprognose. Dit bedrag kan nog wijzigen. Het definitieve bedrag wordt bepaald op basis van het aantal leerlingen op 1 oktober na de start. De verrekening is in december. Later ontvangt u bekostiging op basis van de jaarlijkse leerlingentelling.

Regelgeving

Bekijk de wet- en regelgeving voor het stichten van een school.

Contact

U kunt uw vraag telefonisch of per mail stellen.

Mailen

Stel uw vraag via ico@duo.nl. Vermeld uw instellingscode of bestuursnummer. We beantwoorden uw mail binnen 5 werkdagen.

Bellen

U kunt ons bellen op 070 757 51 22 op werkdagen van 9.00 tot 13.00 uur.

Niets missen?

Het onderwijs is constant in beweging. Abonneer u op onze nieuwsbrief.

Verbergen feedback scherm Sluiten feedback scherm Tonen feedback scherm
Wat vindt u van de website?

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee