Nieuwsoverzicht

 • Fusies meer gericht getoetst

  Stichten en opheffen, Fuseren

  Kleinere fusies in het primair onderwijs en voortgezet onderwijs krijgen vanaf 1 augustus een kortere en administratieve toets. Voor scholenfusies met minder dan 500 leerlingen en bestuurlijke fusies met minder dan tien scholen is er geen toetsplicht.

 • Oude inschrijvingen niet meer in BRON

  Leerlingenadministratie

  Inschrijvingen die buiten de wettelijke bewaartermijn vallen, worden niet meer opgenomen.

 • Doorrekenen vastgestelde gewichten 1-10-2013

  Leerlingenadministratie, Bekostiging en subsidies

  In juli 2017 ontvangt een aantal besturen een herzien Overzicht vaststelling tellingen (Ovt) en een herzien Overzicht financiële beschikkingen (Ofb) met teldatum 1-10-2016.

 • XBRL doet verslag van Verantwoordingsronde

  Verantwoording, Bekostiging en subsidies

  De Verantwoordingsronde in dit voorjaar is goed gewaardeerd. Het ministerie van OCW en DUO gaan er zeker mee door.

 • Servicekantoor Zwolle verhuist

  Bekostiging en subsidies

  Servicekantoor Zwolle verhuist per 18 juli 2017

 • Ico sluit 30 juni 2017 om 14.00 uur

  Bekostiging en subsidies

  Het Informatiecentrum onderwijs (Ico) sluit op vrijdag 30 juni 2017 om 14.00 uur.

 • Eisen wachtwoord

  Verzuim, Kinderopvang, Studentenadministratie, Bekostiging en subsidies, Leerlingenadministratie

  Wat zijn de eisen voor een nieuw wachtwoord bij het inloggen op Mijn DUO?

 • Download betaalinformatie nu compleet

  Bekostiging en subsidies

  De migratie naar het nieuwe systeem voor Betaling is afgerond.

 • Inspectielocaties worden onderwijslocaties

  Leerlingenadministratie

  Vanaf medio schooljaar 2017-2018 kunnen scholen bij een inschrijving in BRON doorgeven dat een leerling op een inspectielocatie zit. Inspectielocaties zijn vanaf dan ‘Onderwijslocaties’.

 • Alle informatie over het lerarenregister op 1 plek

  Personeel, Lerarenregister

  Speciaal voor schoolbesturen