Nieuwsoverzicht

 • Stuur uw GGL-gegevens vóór 1 juli 2020

  Verantwoording

  Stuur vóór 1 juli 2020 het formulier 'Aanbieding bekostigingsgegevens PO 2019' met het ondertekende assurance-rapport naar DUO.

 • Softwareleveranciers gemandateerd voor SaaS-certificaat

  Leerlingenadministratie

  De uitwisseling met BRON gaat veranderen dit jaar. Dit gebeurt straks volgens Edukoppeling 1.3. Daarnaast wordt er bij de uitwisseling geen gebruik meer gemaakt van 1 ODOC certificaat per school of aanleverpunt, maar van 1 PKI-overheidscertificaat per softwareleverancier.

 • Wissel het schooladvies op tijd uit

  Leerlingenadministratie

  Uiterlijk 14 maart moeten alle schooladviezen in BRON staan.

 • Digitaal Talent Dag gaat niet door (update)

  Onderwijsvernieuwing, Studentenadministratie, Leerlingenadministratie

  Afgelast vanwege coronavirus

 • Pilot gegevenslevering personeel niet in loondienst

  Personeel

  DUO start een pilot over gegevenslevering van personeel dat niet bij u in loondienst (PNIL) is. Hiervoor vragen wij uw medewerking.

 • Webinar Schoolverzuim in het basisonderwijs

  Verzuim, Leerlingenadministratie

  Sinds 2017 is het voor scholen in het po verplicht om ongeoorloofd verzuim digitaal te melden via DUO. Uit onderzoek blijkt dat hierover veel vragen zijn.

 • Invoering SAAS-certificaat

  Leerlingenadministratie

  De uitwisseling met BRON gaat veranderen dit jaar. De 1e wijziging is de invoering van het SAAS-certificaat.

 • Schooladvies en eindtoets uitwisselen in het speciaal onderwijs

  Leerlingenadministratie

  Scholen voor speciaal onderwijs (so) moeten voortaan het schooladvies en de gegevens van de eindtoets uitwisselen met BRON.

 • Doorontwikkelen BRON

  Leerlingenadministratie

  De gegevensuitwisseling tussen scholen in het primair onderwijs en DUO wordt vernieuwd.

 • Correctie achterstandsscores verwerkt in Ofb november

  Bekostiging en subsidies

  Het Overzicht financiële beschikkingen (Ofb) van november 2019 bevat een herziene beschikking van de 'aanvullende bekostiging onderwijsachterstandenbeleid' door een correctie in de achterstandsscores.