Nieuwsoverzicht

 • Bestand herrekening bekostiging po geplaatst

  Bekostiging en subsidies

  DUO heeft op Onderwijsdata een bestand geplaatst waarmee u de onderwerpen kunt herleiden waarop de herrekening van februari 2018 heeft plaatsgevonden.

 • Registreer schooladviezen uiterlijk 14 maart in BRON

  Leerlingenadministratie

  Vergeet niet de schooladviezen uit te wisselen met BRON.

 • Verbeteringen in verzuimregistratie

  Verzuim

  Vanaf maart kunt u wijzigingen tegenkomen bij het registreren van verzuim. Het verzuimloket krijgt een update naar een nieuwe versie.

 • Herrekening en doorrekening bekostiging in februari 2018

  Leerlingenadministratie, Bekostiging en subsidies

  Alle herziene leerlinggewichten met teldatum 1 oktober 2014 zijn inmiddels definitief vastgesteld. Dit betekent dat voor een aantal besturen naast de herrekening van de bekostiging met de teldatum 1 oktober 2014, op basis daarvan ook een herberekening van daaropvolgende jaren gaat plaatsvinden.

 • Technisch probleem bij registratie telefoonnummer bij verzuimmeldingen

  Verzuim, Leerlingenadministratie

  Door een technische fout wordt het telefoonnummer niet opgeslagen bij nieuwe verzuimmeldingen.

 • Overzicht vaststelling tellingen raadplegen

  Leerlingenadministratie, Bekostiging en subsidies

  Het Overzicht vaststelling tellingen (Ovt) kunt u vanaf 21 december 2017 raadplegen.

 • DUO Den Haag heeft een nieuw postadres

  Bekostiging en subsidies

  De DUO-vestiging Zoetermeer is onlangs verhuisd naar Den Haag.
  Per 15 december 2017 heeft DUO Den Haag een Haags postbusnummer.

 • Ico koppelt terug

  Bekostiging en subsidies

  Lees hier het verslag van het klanttevredenheidsonderzoek. De focus ligt op de dienstverlening van de helpdesk Informatiecentrum onderwijs (Ico).

 • Keuzemogelijkheden verplichte eindtoets 2018

  Leerlingenadministratie

  Scholen kunnen zich vanaf 1 december 2017 aanmelden voor de verplichte eindtoets 2018.

 • Overzicht vaststelling tellingen beschikbaar

  Leerlingenadministratie

  Vanaf 21 december 2017 kunt u de beschikking Overzicht vaststelling tellingen (Ovt) raadplegen.