Nieuwsoverzicht

 • Eisen wachtwoord

  Verzuim, Kinderopvang, Studentenadministratie, Bekostiging en subsidies, Leerlingenadministratie

  Wat zijn de eisen voor een nieuw wachtwoord bij het inloggen op de Mijn DUO?

 • Download betaalinformatie nu compleet

  Bekostiging en subsidies

  De migratie naar het nieuwe systeem voor Betaling is afgerond.

 • Alle informatie over het lerarenregister op 1 plek

  Personeel, Lerarenregister

  Speciaal voor schoolbesturen

 • Nieuwe regeling fusiecompensatie

  Stichten en opheffen

  Met ingang van het schooljaar 2017-2018 is er een nieuwe regeling om scholen te compenseren bij een fusie.

 • Storingen bijna voorbij op Entree

  Bekostiging en subsidies

  Op 1 uitzondering na zijn de formulieren en bestanden weer beschikbaar op Zaken doen via ‘Inloggen met Entree.’

 • Subsidie aanvragen op dus-i.nl

  Onderwijsvernieuwing, Bekostiging en subsidies

  Onderwijssubsidies kunt u ook aanvragen via de website van Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen (DUS-I).

 • Klanttevredenheidsonderzoek

  Leerlingenadministratie

  DUO voert regelmatig onderzoek uit naar klanttevredenheid.

 • Klankbordgroep Verzuim van start

  Verzuim

  Donderdag 6 april was de 1e bijeenkomst van de Klankbordgroep Verzuim . De bijeenkomst was op het hoofdkantoor van DUO in Groningen. Het was een inspirerende middag waarin kennis met elkaar is gemaakt vanuit diverse disciplines en sectoren.

 • Storing in autorisaties Entree

  Bekostiging en subsidies

  In sommige gevallen gaat het fout met de autorisaties voor Entree/Zaken doen.

 • Tijdelijke werkwijze bij downloaden verrekening uitkeringskosten

  Bekostiging en subsidies

  DUO zoekt naar de oorzaak van de storing op Entree. Neem contact op met het Ico voor een tijdelijke oplossing.