Nieuwsoverzicht

 • DUO Den Haag heeft een nieuw postadres

  Bekostiging en subsidies

  De DUO-vestiging Zoetermeer is onlangs verhuisd naar Den Haag.
  Per 15 december 2017 heeft DUO Den Haag een Haags postbusnummer.

 • Ico koppelt terug

  Bekostiging en subsidies

  Lees hier het verslag van het klanttevredenheidsonderzoek. De focus ligt op de dienstverlening van de helpdesk Informatiecentrum onderwijs (Ico).

 • Keuzemogelijkheden verplichte eindtoets 2018

  Leerlingenadministratie

  Scholen kunnen zich vanaf 1 december 2017 aanmelden voor de verplichte eindtoets 2018.

 • Overzicht vaststelling tellingen beschikbaar

  Leerlingenadministratie

  Vanaf 21 december 2017 kunt u de beschikking Overzicht vaststelling tellingen (Ovt) raadplegen.

 • Denk om uitwisselen ontwikkelingsperspectief

  Leerlingenadministratie

  Het uitwisselen van het ontwikkelingsperspectief met BRON wordt vaak vergeten. Om dit te voorkomen, wijst DUO u er nogmaals op om dit op tijd te registreren.

 • Controle leerlinggegevens voor bekostiging

  Bekostiging en subsidies, Leerlingenadministratie

  Voor de teldatum 1 oktober 2017 is op DUO Zakelijk onder Onderwijsdata het aantal bekostigde leerlingen per school gepubliceerd. Dit bestand is gebaseerd op de gegevens van het GTB-overzicht van 14 oktober 2017. Dit zijn de gegevens zoals deze op 13 oktober 2017 in BRON stonden. Het GTB-overzicht met peildatum 1 oktober 2017 kunt u terugvinden in Mijn BRON.

 • Nieuw overzicht klok- en lesuren voor melden verzuim

  Verzuim

  Het melden van verzuim in klok- of lesuren geeft veel onduidelijkheid. Daarom is er nu een uitgebreid overzicht met voorbeelden beschikbaar.

 • Foutief ovt 25 september 2017

  Bekostiging en subsidies

  Helaas is er op 25 september 2017 een foutief herzien overzicht vaststelling tellingen (ovt) over teldatum 1-10-2014 naar een deel van de besturen verstuurd. U mag deze beschouwen als niet verzonden.

 • Sneller burgerservicenummer voor asielzoekers

  Verzuim, Studentenadministratie, Leerlingenadministratie

  Vanaf 1 september 2017 krijgen asielzoekers en (overige) vreemdelingen meestal sneller een burgerservicenummer (bsn) van hun gemeente. Eerder moesten ze een halfjaar wachten.

 • Vervanging klankbordgroep

  Verzuim

  Op 1 april 2017 is de klankbordgroep Verzuim van start gegaan. Per 1 april 2018 worden de leden vervangen.