Nieuwsoverzicht

 • Nieuw overzicht klok- en lesuren voor melden verzuim

  Verzuim

  Het melden van verzuim in klok- of lesuren geeft veel onduidelijkheid. Daarom is er nu een uitgebreid overzicht met voorbeelden beschikbaar.

 • Foutief ovt 25 september 2017

  Bekostiging en subsidies

  Helaas is er op 25 september 2017 een foutief herzien overzicht vaststelling tellingen (ovt) over teldatum 1-10-2014 naar een deel van de besturen verstuurd. U mag deze beschouwen als niet verzonden.

 • Sneller burgerservicenummer voor asielzoekers

  Studentenadministratie, Leerlingenadministratie

  Vanaf 1 september 2017 krijgen asielzoekers meestal sneller een burgerservicenummer (bsn) van hun gemeente. Eerder moesten ze een halfjaar wachten.

 • Vervanging klankbordgroep

  Verzuim

  Op 1 april 2017 is de klankbordgroep Verzuim van start gegaan. Per 1 april 2018 worden de leden vervangen.

 • Inschrijven per 1 oktober niet toegestaan

  Leerlingenadministratie

  De inschrijfdatum van een leerling mag niet in het weekend liggen. Dit jaar valt 1 oktober op een zondag.

 • PKI-certificaten worden vervangen

  Leerlingenadministratie

  Scholen hebben PKI-certificaten nodig voor het veilig uitwisselen van gegevens met BRON. Deze certificaten zijn binnenkort niet meer geldig. Ze worden vervangen voor nieuwe veiligheidscertificaten: de ODOC-certificaten.

 • IQ-grens ontheffing deelname eindtoets verhoogd

  Leerlingenadministratie

  Voor het nieuwe schooljaar is de IQ-grens voor ontheffing van de deelname aan de eindtoets verhoogd.

 • BRON in het nieuwe schooljaar

  Wet- en regelgeving, Vavo, Leerlingenadministratie, Verzuim, Studentenadministratie

  Het nieuwe schooljaar is weer begonnen. Dat betekent dat u veel nieuwe in- en uitschrijvingen heeft om uit te wisselen met BRON. Het volledig en correct vullen van BRON is niet alleen nodig om de juiste bekostiging te berekenen. Gemeenten gebruiken deze gegevens ook om snel zicht te krijgen op voortijdig schoolverlaters. Daarom herinneren wij u graag aan de volgende aandachtspunten.

 • Gewijzigde planning controle en herziening leerlinggewichten

  Leerlingenadministratie

  In april hebben we schoolbesturen een brief gestuurd over de controle en herziening van de leerlinggewichten op de teldatum 1 oktober 2014. Hierin stond ook een planning. Deze planning halen we helaas gedeeltelijk niet.

 • Fusies meer gericht getoetst

  Stichten en opheffen, Fuseren

  Kleinere fusies in het primair onderwijs en voortgezet onderwijs krijgen vanaf 1 augustus een kortere en administratieve toets. Voor scholenfusies met minder dan 500 leerlingen en bestuurlijke fusies met minder dan tien scholen is er geen toetsplicht.