Nieuwsoverzicht

 • Einddatum opgeven bij verzuimmelding RMC of LRV

  Verzuim

  Een gemeente kan een RMC- of LRV- melding pas afsluiten als de school een einddatum heeft doorgegeven. Scholen zijn wettelijk verplicht om dit te doen.

 • Instellingsinformatie beschikbaar

  Stichten en opheffen, Bekostiging en subsidies

  Het spoedonderhoud op Instellingsinformatie is voorbij en de informatie is weer beschikbaar.

 • BRON en het nieuwe schooljaar

  Wet- en regelgeving, Vavo, Leerlingenadministratie, Verzuim, Studentenadministratie

  Het nieuwe schooljaar is weer begonnen. Dat betekent dat u veel nieuwe in- en uitschrijvingen heeft om uit te wisselen met BRON. Het volledig en correct vullen van BRON is niet alleen nodig om de juiste bekostiging te berekenen. Gemeenten gebruiken deze gegevens ook om snel zicht te krijgen op voortijdig schoolverlaters. Daarom herinneren wij u graag aan de volgende aandachtspunten.

 • Verhuizing zakelijke diensten van Entree naar Mijn DUO

  Bekostiging en subsidies

  Het dienstenpakket van Mijn DUO is vernieuwd. Diensten die eerder beschikbaar waren in Entree zijn verhuisd naar Mijn DUO.

 • Wijziging openingstijden Informatiecentrum onderwijs

  Stichten en opheffen, Onderwijsvernieuwing, Bekostiging en subsidies

  Op 1 september 2018 wijzigen de telefonische openingstijden van het Informatiecentrum Onderwijs (Ico) van de sectoren voortgezet onderwijs (vo), beroeps- en volwasseneducatie (bve) en hoger onderwijs (ho).

 • Herindeling aanvraagformulieren bijzondere bekostiging

  Bekostiging en subsidies

  Voor schooljaar 2018-2019 zijn de PDF-formulieren voor het aanvragen van bijzondere bekostiging opgesplitst. De formulieren zijn nu per onderwerp beschikbaar.

 • 20 juli: levering eindtoetsgegevens aan Venster PO en Inspectie

  Leerlingenadministratie

  U heeft tot vrijdag 20 juli 2018 20.00 uur de tijd om de eindtoetsgegevens te controleren en goed in BRON te krijgen.

 • Nieuwe deadline uitwisselen gegevens eindtoets

  Leerlingenadministratie

  Er waren technische problemen bij het exporteren van de gegevens van de Centrale Eindtoets. Daarom is de deadline voor het uitwisselen van de eindtoetsgegevens opgeschoven.

 • Importeren resultaten Centrale Eindtoets weer mogelijk

  Leerlingenadministratie

  Het is weer mogelijk om de resultaten van de Centrale Eindtoets vanuit de portal in uw leerlingenadministratiesysteem te importeren.

 • Deadline Aanbieding bekostigingsgegevens PO 2017: 1 juli 2018

  Bekostiging en subsidies

  In januari 2018 heeft DUO schoolbesturen een brief gestuurd met betrekking tot het formulier 'Aanbieding bekostigingsgegevens 2017'. Deze ingevulde gegevens op het formulier moeten door een instellingsaccountant gecontroleerd worden.