In het kort

Bekijk de bekostigingsgegevens van uw school via verschillende mogelijkheden.  

Dashboard OSB vervangt GTB-overzicht

Vanaf 21 maart 2022 vervangt het dashboard 'Overzicht Statustoekenning Bekostiging' (OSB) het GTB-overzicht. U kunt vanaf dat moment het nieuwe dashboard inzien in Mijn DUO. Tot en met 31 december 2023 vindt u in het GTB-overzicht de aantallen tot 6 december 2021 (sluiting ROD).

Na uitwisselen met ROD tot aan uitbetalen bekostiging

Ontvang directe meldingen over de bekostiging - nieuw

U krijgt van ons - via uw LAS- direct een melding of een leerling wel of niet bekostigd wordt. U ziet deze melding direct na het uitwisselen van uw gegevens met ROD. Kijk bij ROD controleren voor meer informatie.

Bekijk status van bekostiging in het dashboard OSB - nieuw

U kunt vanaf 21 maart 2022 zelf de bekostigingsstatus en leerlingtelling voor de verschillende teldatums controleren via het dashboard 'Overzicht Statustoekenningen Bekostiging' (OSB). Deze informatie is altijd actueel. U kunt hier ook individuele leerlinggegevens inzien.

U vindt dit nieuwe dashboard OSB binnen 'Mijn DUO' bij het onderwerp 'Bekostigingsgegevens'. Bekijk Dashboard Overzicht Statustoekenningen Bekostiging (OSB) voor meer informatie.

Indicatie reguliere bekostiging po 2023 (nieuw)

Vanaf 1 januari 2023 verandert de manier van bekostigen. Met de ‘Indicatie reguliere bekostiging po’ geeft DUO de besturen een indicatie over de hoogte van de bekostiging voor het kalenderjaar 2023.

U vindt de ‘Indicatie reguliere bekostiging po’ op Instellingsinformatie. Vul bij het administratienummer, het nummer in van het bestuur.

Controleer het Overzicht vaststelling tellingen (Ovt)

Elk schoolbestuur ontvangt jaarlijks een Overzicht vaststelling tellingen (Ovt). Dit Ovt bevat de definitieve vaststelling van het aantal leerlingen op de teldatum. Bekijk de stappen voor het Controleren Overzicht vaststelling tellingen (Ovt).

Bekijk het Overzicht financiële beschikkingen (Ofb)

Het Overzicht financiële beschikkingen (Ofb) is een overzicht met financiële beslissingen van DUO. U vindt het Ofb en de onderbouwing op Instellingsinformatie.

Zie op welke datums DUO betaalt

Bekijk de betaaldatums voor bekostiging.

Krijg inzicht in de betalingen en beslissingen van DUO

Op DUO Open onderwijsdata vindt u betaalinformatie in bestanden onder Betalingen en Financiële beslissingen.

Niets missen?

Het onderwijs is constant in beweging. Abonneer u op onze nieuwsbrief.

Verbergen feedback scherm Sluiten feedback scherm Tonen feedback scherm
Wat vindt u van de website?

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee