In het kort

Met ingang van schooljaar 2023-2024 verandert de eindtoets in de doorstroomtoets. Leerlingen ontvangen eerst een voorlopig schooladvies. Na het maken van de doorstroomtoets volgt het definitieve schooladvies. Wissel het voorlopige en het definitieve schooladvies beide uit met ROD.

Tijdpad

  1. Tussen 1 oktober en 15 november vraagt u een doorstroomtoets aan bij 1 van de toetsaanbieders.
  2. Tussen 10 en 31 januari geeft u het voorlopige schooladvies aan de leerlingen. U hebt 14 dagen de tijd om de voorlopige adviezen uit te wisselen met ROD.
  3. In de eerste 2 volle weken van februari maken de leerlingen de doorstroomtoets.
  4. Het is in 2024 ook mogelijk om de digitale toets af te nemen in de week van 29 januari. Maakt uw school gebruik van deze mogelijkheid? Dan geeft en registreert u het voorlopige schooladvies voordat de leerling de toets maakt.
  5. Uiterlijk op 15 maart ontvangt u de uitslagen van de doorstroomtoets. U hebt 14 dagen de tijd om de resultaten uit te wisselen met ROD.
  6. Uiterlijk op 24 maart geeft u het definitieve schooladvies aan de leerlingen. U hebt 14 dagen de tijd om de definitieve adviezen uit te wisselen met ROD.
  7. Tussen 25 maart en 31 maart melden alle leerlingen zich met hun definitieve advies aan op een school voor het voortgezet onderwijs. In het schooljaar 2023-2024 mogen leerlingen met een definitief schooladvies ook voor 25 maart worden aangemeld. Deze leerlingen krijgen geen voorrang op de overige leerlingen.
  8. Alleen leerlingen die overstappen naar het voortgezet speciaal onderwijs (vso) kunnen zich al eerder met een voorlopig schooladvies aanmelden bij het vso.
Speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs

Leerlingen in het speciaal basisonderwijs en het speciaal onderwijs krijgen ook een voorlopig en een definitief schooladvies. Zij maken ook de doorstroomtoets. Alleen leerlingen voor wie een ontheffingsgrond geldt, hoeven geen toets te maken.

Schoolverlaters in leerjaar 7

Soms gaat een leerling vanuit leerjaar 7 al naar het voortgezet onderwijs. Het ligt voor de hand dat deze leerlingen in leerjaar 7 een doorstroomtoets maken. Als uw LAS het ondersteunt, plaats deze leerlingen dan in leerjaar 8 en wissel dit uit met ROD. Het is dan duidelijk dat het om een schoolverlater gaat. De groep hoeft u niet aan te passen. Wissel daarnaast voor deze leerlingen de toetsgegevens, het voorlopige schooladvies en het definitieve advies uit.

Zittenblijvers

Weet u voor 10 januari al dat een leerling na dit schooljaar niet naar het voortgezet onderwijs gaat? Dan hoeft u voor dit schooljaar geen schooladvies aan de leerling te geven en uit te wisselen met ROD. Leerlingen die blijven zitten in leerjaar 8, moeten volgend schooljaar het hele lesprogramma herhalen. Zij maken dus ook de doorstroomtoets opnieuw. Registreer ook de nieuwe toetsgegevens en wissel ze uit met ROD.

Schoolwissel in het laatste jaar

Gaat de leerling tijdens het laatste schooljaar naar een andere school? De school die het advies heeft bepaald, wisselt dit uit met ROD. De toetsgegevens worden uitgewisseld door de school die de doorstroomtoets heeft afgenomen.

Toetsaanbieders

Scholen kunnen dit schooljaar kiezen uit 6 toetsen.

Naam doorstroomtoets Uitgever Scorebereik
Route 8 doorstroomtoets A-vision 100-300
IEP doorstroomtoets Bureau ICE 50-100
DIA-toets Diataal 321-390
AMN doorstroomtoets AMN 300-500
DOE-toets Overheidsdoorstroomtoets 200-400
Leerling in beeld doorstroomtoets Cito 151-200

Evaluatie schooladviezen

Van eind november tot april kan het bestuur of de schoolleiding in Mijn DUO het bestand 'Schooladvies VO' ophalen. Per oud-leerling ziet u het schooladvies en waar de leerling is geplaatst in de eerste 3 jaren op het voortgezet (speciaal) onderwijs. U ziet ook het niveau en de leerweg. Hiermee kunt u de kwaliteit van uw schooladviezen evalueren.

Niets missen?

Het onderwijs is constant in beweging. Abonneer u op onze nieuwsbrief.

Verbergen feedback scherm Sluiten feedback scherm Tonen feedback scherm
Wat vindt u van de website?

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee