Naar In het kort

Schooladvies en doorstroomtoets

  1. In het kort
  2. Schooladvies registreren
  3. Doorstroomtoets registreren
  4. Ontheffing

Doorstroomtoets registreren

Uw toetsgegevens worden automatisch geleverd door een koppeling tussen uw leerlingenadministratiesysteem (LAS) en het toetssysteem van de toetsleverancier. Om deze koppeling mogelijk te maken, heeft uw bestuur een mandaat vastgelegd in het Onderwijs serviceregister (OSR).

Wat moet u doen?

  1. Uw LAS wisselt de toetsgegevens automatisch uit met het Register Onderwijsdeelnemers (ROD). Controleer wel of alle gegevens compleet zijn.
  2. U ontvangt direct bericht of de gegevens zijn opgenomen in ROD. Krijgt u een foutmelding, los die dan op met behulp van de signaalcodezoeker.
  3. Controleer het kwaliteitscontrolebestand in Mijn DUO. U krijgt signaal 166 of 167 voor leerlingen waarvoor nog geen toetsgegevens zijn geregistreerd.

Raadpleeg de handleiding van uw softwareleverancier voor meer informatie.

Referentieniveaus uitwisselen met ROD

U moet ook de referentieniveaus voor rekenen en taal (lezen en taalverzorging) uitwisselen.

Toetsonderdeel Referentieniveau
Rekenen Lager dan 1F
1F
1S
Taal: domein lezen Lager dan 1F
1F
2F
Taal: domein taalverzorging Lager dan 1F
1F
2F

Ziek of verhinderd

Is een leerling op de dag van de doorstroomtoets ziek of verhinderd? Registreer dan bij ‘Verhinderd’ een j (ja) in uw LAS. Haalt de leerling de toets later in? Verwijder dan de verhindering uit uw LAS en wissel de toetsgegevens uit. Uw toetsleverancier kan u informeren over inhaalmogelijkheden.

Contact ROD po

U kunt uw vraag telefonisch of per mail stellen.

Mailen

Stel uw vraag via helpdeskpo@rod.duo.nl. Vermeld uw instellingscode of bestuursnummer. We beantwoorden uw mail binnen 3 werkdagen.

Bellen

U kunt ons bellen op 050 599 77 66 op werkdagen van 9.00 tot 13.00 uur.

Niets missen?

Het onderwijs is constant in beweging. Abonneer u op onze nieuwsbrief.

Verbergen feedback scherm Sluiten feedback scherm Tonen feedback scherm
Wat vindt u van de website?

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee