Naar In het kort

Schooladvies en doorstroomtoets

  1. In het kort
  2. Schooladvies registreren
  3. Doorstroomtoets registreren
  4. Ontheffing

Schooladvies registreren

Als basisschool geeft u in een schooladvies aan welk type voortgezet onderwijs het beste bij een leerling past. Vanaf schooljaar 2023-2024 geeft u de leerling een voorlopig schooladvies en een definitief schooladvies. U wisselt beide adviezen uit met het Register Onderwijsdeelnemers (ROD).

Voorlopig schooladvies geven en registreren

U geeft tussen 10 en 31 januari een voorlopig schooladvies aan de leerling. U hebt 14 dagen de tijd om de adviezen uit te wisselen met ROD.

Definitief schooladvies geven en registreren

Leerlingen maken in de eerste 2 weken van februari de doorstroomtoets. Maakt de leerling de doorstroomtoets beter dan verwacht? Dan geeft de school een hoger definitief schooladvies. Alleen als het in het belang van de leerling is, kan de school besluiten het advies niet te verhogen. Is de uitkomst van de doorstroomtoets lager dan het schooladvies, dan verandert het definitieve schooladvies niet.

U geeft uiterlijk 24 maart het definitieve schooladvies aan de leerlingen. U hebt 14 dagen de tijd om de definitieve adviezen uit te wisselen met ROD.

Wat moet u doen?

  1. Wissel het voorlopige schooladvies uiterlijk op 14 februari uit met ROD. U vindt alle mogelijke adviezen in de Waardelijst schooladvies.
  2. Registreer het definitieve schooladvies in uw LAS en wissel dit uiterlijk op 7 april uit met ROD. Laat het voorlopige schooladvies staan.
  3. Controleer het kwaliteitscontrolebestand in Mijn DUO. U krijgt signaal 168 voor leerlingen in leerjaar 8 waarvoor nog geen schooladvies is geregistreerd.
Waardelijst schooladvies
Waarde Sortering
geen specifiek advies mogelijk 0
vso 5
praktijkonderwijs 10
vmbo bb 15
vmbo bb met lwoo 15
vmbo bb t/m vmbo kb 20
vmbo bb t/m vmbo kb met lwoo 20
vmbo kb 30
vmbo kb met lwoo 30
vmbo kb t/m vmbo gl/tl 35
vmbo kb t/m vmbo gl/tl met lwoo 35
vmbo gl/tl 50
vmbo gl/tl met lwoo 50
vmbo gl/tl t/m havo 65
havo 70
havo t/m vwo 75
vwo 80

Schooladviezen in het speciaal onderwijs

Ook scholen voor speciaal onderwijs wisselen het voorlopige en definitieve schooladvies uit met ROD.

  • Gaat de leerling naar het vso met de erkende opleidingscode ‘Arbeidsmarkt’ of ‘Dagbesteding’? Dan krijgt het schooladvies de waarde ‘vso’.
  • Gaat de leerling naar het vso met de erkende opleidingscode ‘Vervolgonderwijs’? Of naar het reguliere voortgezet onderwijs? Dan kiest u de waarde van het niveau dat de leerling gaat volgen, bijvoorbeeld havo of vwo.

Contact ROD po

U kunt uw vraag telefonisch of per mail stellen.

Mailen

Stel uw vraag via helpdeskpo@rod.duo.nl. Vermeld uw instellingscode of bestuursnummer. We beantwoorden uw mail binnen 3 werkdagen.

Bellen

U kunt ons bellen op 050 599 77 66 op werkdagen van 9.00 tot 13.00 uur.

Niets missen?

Het onderwijs is constant in beweging. Abonneer u op onze nieuwsbrief.

Verbergen feedback scherm Sluiten feedback scherm Tonen feedback scherm
Wat vindt u van de website?

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee