Naar Leerlingenadministratie

Signalen oplossen

U hebt een signaal gekregen in uw leerlingenadministratiesysteem of GTB-overzicht. Dat betekent een fout in de uitwisseling, dus u wilt weten wat u moet doen. Daarvoor kunt u de signaalcodezoeker gebruiken.

3 soorten signalen

GTB-signaal

GTB-signalen krijgt u in het GTB-overzicht. Ze hebben vaak gevolgen voor uw bekostiging.

Attentiesignaal

Een attentiesignaal betekent een mogelijke fout in de gegevens. Het Register Onderwijsdeelnemers (ROD, voorheen BRON) registreert de gegevens wel, maar u moet ze wel controleren en verbeteren. Daarna wisselt u ze opnieuw uit met ROD.

Afkeursignaal

Een afkeursignaal betekent een fout in de met ROD uitgewisselde gegevens. Ze worden niet in ROD geregistreerd tot u de fout herstelt en de gegevens opnieuw uitwisselt.