Signalen oplossen

U hebt een signaal gekregen in uw leerlingenadministratiesysteem of GTB-overzicht. Dat betekent een fout in de uitwisseling, dus u wilt weten wat u moet doen. Daarvoor kunt u de signaalcodezoeker gebruiken.

Signaalcodezoeker

3 soorten signalen

  • GTB-signaal
    GTB-signalen krijgt u in het GTB-overzicht. Ze hebben vaak gevolgen voor uw bekostiging.

  • Attentiesignaal
    Een attentiesignaal betekent een mogelijke fout in de gegevens. BRON registreert de gegevens wel, maar u moet ze wel controleren en verbeteren. Daarna wisselt u ze opnieuw uit met BRON.

  • Afkeursignaal
    Een afkeursignaal betekent een fout in de met BRON uitgewisselde gegevens. Ze worden niet in BRON geregistreerd tot u de fout herstelt en de gegevens opnieuw uitwisselt.