Naar Leerlingenadministratie

Signalen oplossen

U hebt een signaal gekregen in uw leerlingenadministratiesysteem, of via Mijn DUO in het kwaliteitscontrolebestand of het bekostigingsdashboard OSB. Dat betekent een (mogelijke) fout in de uitwisseling. De signaalcodezoeker vertelt u wat u moet doen.

Soorten signalen

U kunt de volgende soorten signalen krijgen:

Foutmelding

Een foutmelding betekent een fout in de met ROD uitgewisselde gegevens. Ze worden niet in ROD geregistreerd tot u de fout herstelt en de gegevens opnieuw uitwisselt. U krijgt de foutmelding direct na de uitwisseling in uw LAS.

Melding

Een melding betekent een mogelijke fout in de gegevens. ROD registreert de gegevens wel, maar u moet ze wel controleren en verbeteren. Daarna wisselt u ze opnieuw uit met ROD. U krijgt de melding direct na de uitwisseling in uw LAS.

Signaal

Een signaal is een melding van een mogelijke fout die u krijgt in het kwaliteitscontrolebestand in Mijn DUO. De gegevens zijn wel opgenomen in ROD.

Bekostigingssignaal

Een bekostigingssignaal geeft u informatie over de bekostiging van een inschrijving. U krijgt dit signaal na registratie van de inschrijving in ROD. U kunt uw bekostigingssignalen ook terugzien in het bekostigingsdashboard OSB. Een bekostigingssignaal geeft aan waarom u geen bekostiging krijgt voor een inschrijving of attendeert u op een bijzondere situatie.

Contact ROD po

U kunt uw vraag telefonisch of per mail stellen.

Mailen

Stel uw vraag via helpdeskpo@rod.duo.nl. Vermeld uw instellingscode of bestuursnummer. We beantwoorden uw mail binnen 3 werkdagen.

Bellen

U kunt ons bellen op 050 599 77 66 op werkdagen van 9.00 tot 13.00 uur.

Niets missen?

Het onderwijs is constant in beweging. Abonneer u op onze nieuwsbrief.