Naar Leerlingenadministratie

Signalen oplossen

U hebt een signaal gekregen in uw leerlingenadministratiesysteem of in het kwaliteitscontrolebestand in Mijn DUO. Dat betekent een (mogelijke) fout in de uitwisseling. De signaalcodezoeker vertelt u wat u moet doen.

3 soorten signalen

U kunt 3 soorten signalen krijgen:

Foutmelding

Een foutmelding betekent een fout in de met ROD uitgewisselde gegevens. Ze worden niet in ROD geregistreerd tot u de fout herstelt en de gegevens opnieuw uitwisselt. U ontvangt de foutmelding direct na de uitwisseling in uw LAS.

Melding

Een melding betekent een mogelijke fout in de gegevens. ROD registreert de gegevens wel, maar u moet ze wel controleren en verbeteren. Daarna wisselt u ze opnieuw uit met ROD. U ontvangt de melding direct na de uitwisseling in uw LAS.

Signaal

Een signaal is een melding van een mogelijke fout die u ontvangt in het kwaliteitscontrolebestand in Mijn DUO. De gegevens zijn wel opgenomen in ROD.

Niets missen?

Het onderwijs is constant in beweging. Abonneer u op onze nieuwsbrief.