U wilt de gegevens in uw LAS vergelijken met die in het Register Onderwijsdeelnemers (ROD, voorheen BRON). Dan weet u of alle inschrijvingen en uitschrijvingen goed zijn verwerkt en of u voor het juiste aantal leerlingen bekostiging krijgt. Hiervoor kunt u de onderstaande hulpmiddelen gebruiken.

Berichten in het LAS

Als u leerlinggegevens uitwisselt met ROD, ontvangt u direct een bericht in uw LAS of de leerling correct in ROD is opgenomen. Zit er (mogelijk) een fout in de gegevens, dan ontvangt u een melding met een code. Met deze code kunt u in de signaalcodezoeker opzoeken wat u moet doen.

Vanaf maart 2022 ontvangt u ook direct een bericht in uw LAS of de leerling in aanmerking komt voor bekostiging. Kijk op de pagina Gegevens bekostiging inzien voor het controleren van de bekostigde leerlingaantallen.

Registratieoverzicht

U kunt in uw LAS een registratieoverzicht opvragen. Dat is een overzicht van de leerlinggegevens in ROD. Raadpleeg de instructie van uw softwareleverancier hoe u het registratieoverzicht kunt analyseren.

Dashboard ROD

Op het dashboard ROD vindt u onder andere het aantal leerlingen, schooladviezen, eindtoetsen en toelaatbaarheidsverklaringen. Het dashboard ROD is vanaf medio 2022 beschikbaar in Mijn DUO voor medewerkers met de rol ‘Medewerker schoolleiding ROD’ of ‘Medewerker bestuur ROD’.

Kwaliteitscontrolebestand

Het kwaliteitscontrolebestand is een wekelijks overzicht per administratiepunt met meldingen van mogelijk onjuiste registraties in ROD. Bijvoorbeeld dubbele inschrijvingen. Zijn er geen mogelijke fouten geconstateerd, dan is er ook geen kwaliteitscontrolebestand. Het kwaliteitscontrolebestand is vanaf januari 2022 beschikbaar in Mijn DUO voor medewerkers met de rol ‘Medewerker schooladministratie ROD’.

Leerlingdossier

In het leerlingdossier in Mijn DUO ziet u de gegevens van de leerling zoals die in ROD staan. U ziet hier de inschrijvingen, toetsresultaten, schooladviezen en voorschoolse programma’s van individuele leerlingen. Vanaf medio 2022 is het leerlingdossier beschikbaar voor medewerkers met de rol ‘Medewerker schooladministratie ROD’.

Rollen en kenmerken in Mijn DUO

Om informatieproducten in Mijn DUO op te kunnen halen, hebt u de juiste rol en het juiste kenmerk nodig. De beheerder po bij uw bestuur kan in Mijn DUO rollen en kenmerken toekennen aan medewerkers.

Niets missen?

Het onderwijs is constant in beweging. Abonneer u op onze nieuwsbrief.

Verbergen feedback scherm Sluiten feedback scherm Tonen feedback scherm
Wat vindt u van de website?

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee