Naar In het kort

Gegevens bekostiging inzien

  1. In het kort
  2. Dashboard Overzicht Statustoekenningen Bekostiging (OSB)
  3. Controleren Overzicht vaststelling tellingen (Ovt)
  4. Overzicht financiële beschikkingen (Ofb)

Controleren Overzicht vaststelling tellingen (Ovt)

Elk schoolbestuur ontvangt jaarlijks een Overzicht vaststelling tellingen (Ovt). Dit Ovt bevat de definitieve vaststelling van het aantal leerlingen op de teldatum. 

Door de vereenvoudiging bekostiging in het primair onderwijs, ontvangt u in december 2021 het Ovt van de teldatum 1-10-2021 en in april 2022 het Ovt van de teldatum 1-2-2022. Vanaf 2023 ontvangt u elk jaar het Ovt in maart van de teldatum 1 februari.

Met de volgende stappen controleert u het Ovt:

Stap 1

Controleer in uw leerlingenadministratiesysteem (LAS) of het aantal leerlingen en de leerlinggegevens (inclusief NOAT en CUMI) overeenkomen met het Ovt. Als de gegevens overeenkomen, dan hoeft u geen actie te ondernemen. Als de gegevens niet overeenkomen, ga dan verder met stap 2.

Stap 2

Raadpleeg uw leerlingenadministratiesysteem (LAS). In uw LAS heeft u de individuele bekostigingsmeldingen ontvangen. In het dashboard OSB kunt u de aantallen en de individuele bekostigingssignalen inzien. Vanuit het OSB kunt een bestand van de individuele statustoekenningen downloaden. 

Gegevens die ná 8 april om 18.00 uur in het Register Onderwijsdeelnemers (ROD) zijn opgenomen, zijn niet meegenomen in dit overzicht. 

Controleer of u  in het dasboard OSB signalen ziet van leerlingen die niet bekostigd worden. Controleer of dit aantal niet-bekostigde leerlingen overeenkomt met het aantal leerlingen dat u op het Ovt mist.

Stap 3
Als het verschil niet verklaarbaar is door de signalen, dan heeft er mogelijk geen (tijdige) uitwisseling met ROD plaatsgevonden of heeft er een niet-succesvolle uitwisseling plaatsgevonden. 

Naast het raadplegen van uw LAS, kunt u naar de inschrijving in ROD kijken.

Stap 4
Alle gegevens van teldatum 1 februari 2022 die bepalend zijn voor de bekostiging, moeten uiterlijk 8 april 18.00 uur met ROD zijn uitgewisseld. Ook eventuele signalen invloed hebben op de bekostiging moesten dan zijn opgelost. 

Is dit niet gelukt en klopt daardoor het aantal op het Ovt niet, dan kunt u tegen het Ovt in bezwaar gaan. U heeft 6 weken de tijd om bezwaar te maken. Op de pagina Bezwaar maken leest u hoe u digitaal en schriftelijk uw bezwaar kunt indienen.

Vragen?

Heeft u vragen over het Ovt? Neem dan contact op met het Informatiecentrum onderwijs (Ico).

Heeft u vragen over het registreren en uitwisselen van gegevens met ROD? Neem dan contact op met de helpdesk DUO primair onderwijs.

Niets missen?

Het onderwijs is constant in beweging. Abonneer u op onze nieuwsbrief.

Verbergen feedback scherm Sluiten feedback scherm Tonen feedback scherm
Wat vindt u van de website?

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee