Leerlingenadministratie

 • BRON en het nieuwe schooljaar

  Het nieuwe schooljaar is weer begonnen. Dat betekent dat u, als onderwijsinstelling, veel nieuwe in- en uitschrijvingen hebt om uit te wisselen met BRON. Het volledig en correct vullen van BRON is niet alleen nodig om de juiste bekostiging te berekenen. Gemeenten gebruiken deze gegevens ook om snel zicht te krijgen op voortijdig schoolverlaters. Daarom herinneren wij u graag aan de volgende aandachtspunten.

 • Uitwisselen nieuw leerjaar en nieuwe groep

  Vergeet niet voor elke leerling het nieuwe leerjaar en de nieuwe groep uit te wisselen. Dit is onder andere belangrijk voor de jeugdgezondheidszorg (jgz).

 • DUO zoekt nieuwe leden klankbordgroep Verzuim

  DUO zoekt nieuwe leden voor de klankbordgroep Verzuim.

 • Deadline aanlevering eindtoetsgegegevens 19 juli 20.00 uur

  Denk aan de uiterste aanleveringsdatum van de eindtoetsgegevens.

 • Security Servicedesk voor vragen over Mijn DUO

  Voor vragen over het inloggen op Mijn DUO Zakelijk kunt u contact opnemen met de Security Servicedesk.

 • In- en uitschrijvingen gedigitaliseerd

  Vanaf 1 mei 2019 stelt DUO in- en uitschrijvingen voor het primair onderwijs digitaal beschikbaar. Het voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs volgen later.

 • Importeren resultaten eindtoets

  Op de meeste basisscholen is het bijna tijd voor de eindtoets. De resultaten hiervan kunt u straks geautomatiseerd aanleveren.

 • Contactgegevens beheren nu makkelijker

  Mijn BRON is vernieuwd. U kunt nu makkelijker uw contactgegevens beheren.

 • Resultaten klanttevredenheidsonderzoek registers

  Onlangs heeft DUO een klanttevredenheidsonderzoek (KTO) uitgevoerd onder onderwijsinstellingen in het po, vo, mbo en ho. Het KTO ging over de registers, zoals BRON, CROHO en het verzuimregister. De feedback wordt gebruikt om de dienstverlening te verbeteren.

 • Verwerkersverklaring nodig voor toegang administratiekantoor tot Mijn DUO

  Administratiekantoren kunnen voor bekostiging en opleidingen toegang krijgen tot Mijn DUO. DUO heeft hiervoor aanvullend een getekende verwerkersverklaring van het schoolbestuur nodig.