Verantwoorden makkelijk maken

Lees meer over samen digitaal verantwoorden

Wat moet u aanleveren

Elk jaar moeten besturen vóór 1 juli de bekostiging van de onderwijsinstelling verantwoorden.

Jaarcijfers in XBRL

Uw jaarcijfers moet u digitaal bij DUO aanleveren. Dit doet u via het XBRL Onderwijsportaal met de rapportage 'OCW jaarverantwoording 2023'.

Extra rapportage Beleidsinformatie voor po, vo en mbo

Besturen met onderwijsinstellingen in de sectoren po, vo en mbo moeten ook de rapportage ‘OCW Beleidsinformatie 2023’ invullen. Samenwerkingsverbanden passend onderwijs hoeven deze rapportage niet in te vullen.

Via xbrl@duo.nl kunt u een Excel-bestand met alle onderwerpen en vragen van de beleidsinformatie opvragen.

WNT-gegevens

Onderwijsinstellingen geven de WNT-gegevens door als onderdeel van de rapportage ‘OCW Jaarverantwoording 2023’.

Alleen cultuur-, media-, emancipatie- en aan het onderwijs verbonden instellingen geven deze gegevens door via de rapportage ‘OCW Wet Normering Topinkomens 2023’.

Contact

Neem contact op bij vragen.

XBRL Onderwijsportaal

Stel uw vraag per mail via xbrl@duo.nl.

Wet- en regelgeving

Stel uw vraag per mail via ico@duo.nl. Vermeld uw instellingscode of bestuursnummer. We beantwoorden uw mail binnen 5 werkdagen. 

Of bel ons op 070 757 51 11 op werkdagen van 9.00 tot 13.00 uur. 

Niets missen?

Het onderwijs is constant in beweging. Abonneer u op onze nieuwsbrief.

Verbergen feedback scherm Sluiten feedback scherm Tonen feedback scherm
Wat vindt u van de website?

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee