In het kort

Iedereen in Nederland mag een school oprichten met onderwijs naar eigen geloofs- of levensovertuiging. De overheid houdt toezicht op de kwaliteit van het onderwijs en bekostigt openbaar en bijzonder onderwijs. DUO zorgt voor de bekostiging van de nieuwe school. Hiervoor gelden voorwaarden. U leest hier meer over op Rijksoverheid.nl.

Vanaf artikel 74 Wet op het primair onderwijs vindt u informatie over de aanvraagprocedure voor een nieuwe school.

Regelen bij de gemeente

U vraagt de gemeente om opname van de school op het 'Plan van Scholen basisonderwijs'. U voegt de gegevens toe die beschreven staan in artikel 75 Wet op het primair onderwijs.

De prognose moet zijn dat uw school binnen 5 jaar na de startdatum genoeg leerlingen heeft. Dat wil zeggen dat de school voldoet aan de stichtingsnorm die geldt voor de betreffende gemeente. Daarna moet het aantal leerlingen ten minste 15 jaar minimaal gelijk zijn aan deze norm.

Een school start altijd op 1 augustus. Dien het verzoek bij uw gemeente in vóór 1 februari van het jaar dat voorafgaat aan het jaar waarin u wilt starten.

Hoe gaat het verder?

De gemeente beslist over uw verzoek vóór 1 augustus van het aanvraagjaar. Na een positief raadsbesluit stuurt de gemeente binnen 14 dagen het Plan van Scholen naar DUO. De minister besluit vervolgens vóór 1 januari of uw school bekostiging krijgt. Het besluit van de minister gaat naar de gemeente. Is het besluit van de minister positief, dan vraagt DUO u om aanvullende gegevens.

Wijst de gemeente uw verzoek af? Dan kan uw schoolbestuur hiertegen in beroep gaan bij de minister. Meer informatie vindt u in artikel 80 Wet op het primair onderwijs.