Lever gegevens aan DUO

Na een positief besluit van de minister, kunt u alles in orde maken voor de start van de school. Hiervoor moet u bij DUO nog een aantal stappen zetten.

Uiterlijk 1 juni ontvangt u van DUO de beschikking. Ook krijgt u een brief waarin staat welke gegevens u moet aanleveren voor bekostiging van de nieuwe school. U moet deze gegevens uiterlijk 1 april aanleveren via Mijn DUO.

Welke gegevens?

Nieuw bestuur

  • Naam en het adres van de school, inclusief contactgegevens.
  • Bevestiging van de openingsdatum van de school (zie Start school melden).
  • Voor een nieuwe basisschool: de grondslag van de school en een bewijs dat het bestuur is aangesloten bij een borgstellingsorganisatie.
  • Aanmelding bij het ABP (pensioenfonds voor overheid en onderwijs).
  • Aan welk samenwerkingsverband passend onderwijs de school deelneemt.
  • Een kopie van een bankafschrift van het bevoegd gezag (dus niet de school).

Bestaand bestuur

  • Het (voorlopige) adres van vestiging van de school.
  • Bevestiging van de openingsdatum van de school (zie Start school melden).
  • Voor een nieuwe basisschool: de grondslag van de school en een bewijs dat het bestuur is aangesloten bij een borgstellingsorganisatie.
  • Aan welk samenwerkingsverband passend onderwijs de school deelneemt.

Start school melden

Het bestuur meldt vóór 1 april via Mijn DUO:

Uw gegevens in RIO

Een nieuw bestuur ontvangt een brief van DUO met een bestuursnummer en voor de school een instellingscode. Een bestaand bestuur ontvangt per brief een instellingscode van de nieuwe school. Dit bevestigt dat de gegevens zijn geregistreerd in de Registratie Instellingen en Opleidingen (RIO).

Lever een prognose aan

Het bestuur moet aan DUO een prognose leveren van het aantal leerlingen dat u op 1 oktober verwacht van het 1e schooljaar.

Een nieuwe po-school

U levert via een digitaal formulier op Mijn DUO een prognose aan.

Een nieuwe vo-school

U levert per brief een prognose aan. U stuurt deze brief naar: 

Dienst Uitvoering Onderwijs 
Afdeling OI/BKP/Productie 1
Postbus 30205 
2500 GE Den Haag

Meer informatie

Kijk ook bij Bekostigen van de school. 

Contact

U kunt uw vraag telefonisch of per mail stellen.

Mailen

Stel uw vraag via ico@duo.nl. Vermeld uw instellingscode of bestuursnummer. We beantwoorden uw mail binnen 5 werkdagen.

Bellen

U kunt ons bellen op 070 757 51 11 op werkdagen van 9.00 tot 13.00 uur. 

Terugbelverzoek

Hebt u na 13.00 uur een vraag? Mail dan naar ico@duo.nl en zet bij het onderwerp: terugbelverzoek. Vermeld in de mail uw naam, telefoonnummer en eventueel instellingscode. We bellen u vandaag of de volgende werkdag terug.

Niets missen?

Het onderwijs is constant in beweging. Abonneer u op onze nieuwsbrief.

Verbergen feedback scherm Sluiten feedback scherm Tonen feedback scherm
Wat vindt u van de website?

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee