Bekostigen van de school

Met het opnemen in de Registratie Instellingen en Opleidingen (RIO) kunnen DUO en het bestuur het bekostigen van de nieuwe school regelen. 

DUO informeert u tijdig over de stappen die u moet nemen om bekostiging te ontvangen.

Bekostiging voor een po-school

Startbekostiging automatisch
Een nieuwe school heeft recht op startbekostiging, voor de periode voorafgaand aan de start. Deze startbekostiging krijgt een nieuwe school automatisch na 1 juni. Het bestuur ontvangt hierover een beschikking.

Prognose van het aantal leerlingen
Met uw token voor Mijn DUO meldt u via een digitaal formulier het verwachte aantal leerlingen op 1 oktober van het 1ste schooljaar. De uiterste datum voor het leveren van de prognosetelling is 30 juni van het jaar dat uw school start. Meer informatie leest u op de pagina Prognosetelling leveren. U ontvangt van DUO ook informatie hierover.

Reguliere bekostiging
Vanaf 1 augustus (start van het 1e schooljaar) ontvangt de nieuwe school ook de reguliere bekostiging voor scholen. De prognose van het leerlingenaantal op 1 oktober wordt gebruikt voor de voorlopige berekening van deze bekostiging. Op een later moment vindt verrekening plaats op basis van het werkelijk aantal ingeschreven leerlingen.

Materiële instandhouding
Daarnaast ontvangt de nieuwe school bekostiging voor materiële instandhouding voor de periode 1 augustus tot en met 31 december. Ook voor de berekening van deze bekostiging wordt de prognose van het leerlingenaantal op 1 oktober gebruikt.

Voor een po-school vindt u meer informatie in het menu van Bekostiging en subsidies.

Bekostiging voor een vo-school

Startbekostiging automatisch

Een nieuwe school heeft recht op startbekostiging, voor de periode voorafgaand aan de start. Deze startbekostiging krijgt een nieuwe school automatisch na 1 juni. Het bestuur ontvangt hierover een beschikking. 

Prognose van het aantal leerlingen 

U meldt per brief het verwachte aantal leerlingen op 1 oktober van het 1ste schooljaar. De uiterste datum voor het leveren van de prognosetelling is 30 juni van het jaar dat uw school start. U stuurt de brief naar:

Dienst Uitvoering Onderwijs 
Afdeling OI/BKP/Productie 1
Postbus 30205 
2500 GE Den Haag


Aanvullende bekostiging van 1 augustus tot en met 31 december
In de eerste 5 maanden van het 1e schooljaar ontvangt de nieuwe school het vaste bedrag voor de hoofdvestiging. Ook ontvangt de school 5/12de van het bedrag per leerling op basis van de prognose van het leerlingenaantal op 1 oktober.

Meer informatie over aanvullende bekostiging voor een nieuwe vo-school, leest u op de pagina Nieuwe school.

Bekostiging vanaf 1 januari en verder
U vindt meer informatie over bekostiging van een vo-school op de pagina's Basisbekostiging en Aanvullende bekostiging.

Niets missen?

Het onderwijs is constant in beweging. Abonneer u op onze nieuwsbrief.

Verbergen feedback scherm Sluiten feedback scherm Tonen feedback scherm
Wat vindt u van de website?

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee