Beoordelen van uw aanvraag

Vanaf 1 november controleren en beoordelen DUO en de Inspectie van het Onderwijs (IvhO) uw aanvraag. 

DUO controleert uw aanvraag

DUO controleert of uw aanvraag compleet is. Als er iets ontbreekt, neemt DUO contact met u op.

Mist er informatie?

U kunt de ontbrekende informatie of documenten naar DUO versturen via het formulier dat u vindt onder de link 'Doorgeven extra informatie bij een initiatief' in uw Mijn DUO. Hierbij vermeldt u het referentienummer dat u heeft ontvangen na het indienen van de aanvraag.  

Het is niet mogelijk om extra informatie aan te leveren via dit formulier als u uw aanvraag nog niet heeft ingediend.

Waar beoordeelt DUO op?

DUO beoordeelt of uw aanvraag voldoet aan de wettelijke eisen:

 • Zijn er voldoende ouderverklaringen om te voldoen aan de stichtingsnorm?
 • Zijn de Verklaringen Omtrent het Gedrag voor de bestuurders en de intern toezichthouders toegevoegd en is er geen sprake van mogelijke uitsluitingsgronden?
 • Zijn er uitnodigingen voor een gesprek verstuurd naar de schoolbesturen, gemeente en het samenwerkingsverband?
 • Het bestuur moet in de aanvraag toelichten hoe het aan de eisen voldoet.

In gesprek met de IvhO

De inspectie neemt tussen 1 november en 1 april contact met u op over uw aanvraag. De inspectie gaat vervolgens met u in gesprek over de deugdelijkheidseisen en de overige elementen van kwaliteit.

Voor alle eisen moet u een positief advies krijgen van de inspectie. Dit gesprek is een verplichte stap op weg naar het advies van de inspectie aan de minister.  

Waar beoordeelt de IvhO op?

De inspectie baseert zich bij de beoordeling van de aanvraag op 6 deugdelijkheidseisen en adviseert de minister over de te verwachten kwaliteit. Ook kijkt de inspectie naar 9 overige elementen van kwaliteit. Deze zijn geen onderdeel van de beoordeling, maar leveren informatie voor het toezicht na de start van de school. 

DUO geeft een kort overzicht van de deugdelijkheidseisen en overige elementen van kwaliteit. De uitgebreide beschrijving hiervan en van de werkwijze vindt u in het advieskader Link opent externe pagina  op de website van de Inspectie van het Onderwijs. Neem deze goed door voor u uw aanvraag voorbereidt en indient.

Deugdelijkheidseisen

Bij uw aanvraag voegt u een beschrijving toe hoe u wilt voldoen aan de deugdelijkheidseisen en overige elementen van kwaliteit. U moet aan alle 6 deugdelijkheidseisen voldoen.

Uitgebreide informatie over de deugdelijkheidseisen vindt u op de website van de inspectie Link opent externe pagina .

 1. Aanbod
 2. Burgerschapsonderwijs
 3. Zicht op ontwikkeling en begeleiding
 4. Extra ondersteuning
 5. Onderwijstijd
 6. Bestuur en intern toezicht (vormgeving van de bestuursstructuur)

Verzelfstandiging, splitsing of nieuwe nevenvestiging

In het geval van een verzelfstandiging, splitsing of nieuwe nevenvestiging kan de inspectie ook een recent inspectierapport over de betrokken locaties betrekken. De werkwijze is verder gelijk aan die voor de start van een volledig nieuwe school. 
 

Deugdelijkheidseisen Caribisch Nederland

Voor Caribisch Nederland zijn er 5 deugdelijkheidseisen. Deugdelijkheidseis 4, leerlingen die extra ondersteuning behoeven en de voorzieningen daarvoor, hoeft voor een nieuwe school in Caribisch Nederland niet beschreven te worden.  

Overige kwaliteitseisen

U moet informatie over de 9 overige elementen van kwaliteit wel aanleveren bij uw aanvraag, maar dit zijn eisen die voor de start van een school nog niet beoordeeld kunnen worden. De inspectie geeft in haar advies aan de Minister geen oordeel over de invulling van deze 9 elementen. De inspectie bekijkt wel hoe deze elementen bijdragen aan de onderwijskwaliteit en kan er vragen over stellen. De inspectie gebruikt de informatie voor het toezicht na de start van uw school, de meeste van deze elementen zijn dan wettelijke vereisten. 

De 9 overige kwaliteitseisen zijn:

 1. Bewaken en verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs
 2. Personeelsbeleid: formatie
 3. Personeelsbeleid: bekwaamheid
 4. Veiligheid op school 
 5. De (beleidsrijke) meerjarenbegroting
 6. Huisvestingsverwachtingen en samenwerking kinderopvang
 7. Vrijwillige ouderbijdrage (hoogte en beleid)
 8. De wijze van uitvoering afspraken vroeg- en voorschoolse opvang en overleg onderwijsachterstandenbeleid
 9. De wijze van uitvoering van de Wet medezeggenschap op scholen

Uitgebreide informatie over deze 9 overige elementen van kwaliteit vindt u op deze pagina Link opent externe pagina  op de website van de inspectie.

Overige elementen van kwaliteit in Caribisch Nederland

Voor Caribisch Nederland gelden er 8 overige elementen van kwaliteit. Element 8, De wijze van uitvoering afspraken vroeg- en voorschoolse opvang en overleg onderwijsachterstandenbeleid, hoeft voor een nieuwe school in Caribisch Nederland niet beschreven te worden.

Besluit van de minister

De minister besluit vóór 1 juni in het kalenderjaar na het indienen van de aanvraag of uw school bekostiging kan krijgen. Dit besluit ontvangt u per post en het wordt gepubliceerd in de Staatscourant. Het komt ook bij uw initiatief te staan in Mijn DUO. Ouders kunnen het besluit terugzien op het initiatievenoverzicht.

Contact

U kunt uw vraag telefonisch of per mail stellen.

Mailen

Stel uw vraag via ico@duo.nl. Vermeld uw instellingscode of bestuursnummer. We beantwoorden uw mail binnen 5 werkdagen.

Bellen

U kunt ons bellen op 070 757 51 11 op werkdagen van 9.00 tot 13.00 uur. 

Terugbelverzoek

Hebt u na 13.00 uur een vraag? Mail dan naar ico@duo.nl en zet bij het onderwerp: terugbelverzoek. Vermeld in de mail uw naam, telefoonnummer en eventueel instellingscode. We bellen u vandaag of de volgende werkdag terug.

Niets missen?

Het onderwijs is constant in beweging. Abonneer u op onze nieuwsbrief.

Verbergen feedback scherm Sluiten feedback scherm Tonen feedback scherm
Wat vindt u van de website?

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee