Voer het gesprek met de gemeente

De gemeente is verantwoordelijk voor de huisvesting van het basis- en voortgezet onderwijs. Een gemeente kan ieder jaar vanaf 1 juli op duo.nl zien of er nieuwe initiatieven voor scholen in haar gemeente zijn.

Een initiatiefnemer moet de gemeente van de gewenste plaats van vestiging uitnodigen voor een gesprek.

Een initiatiefnemer kan geen specifieke buurt van de gewenste plaats van vestiging eisen.

Een gemeente gaat op deze uitnodiging in en:

  • kan alvast nadenken over huisvesting voor de nieuwe school.
  • informeert de initiatiefnemer en brengt deze met andere partijen in contact.
  • bespreekt de huisvesting, het flankerend sociaal beleid of de Lokale Educatieve Agenda.
Gemeente geeft zienswijze op initiatief

Vanaf 1 juli ziet u op de website van DUO welke initiatieven dat jaar in een gemeente van plan zijn een aanvraag in te dienen. Het college van burgemeester en wethouders kan van 1 juli tot en met 31 oktober bij DUO een zienswijze over een initiatief aanleveren. Dit kan per post of e-mail: 

Dienst Uitvoering Onderwijs
T.a.v. MRvNS
Postbus 30205
2500 GE Den Haag
NEDERLAND

Of e-mail: ico@duo.nl 

DUO zal de zienswijze toevoegen aan de aanvraag, zodat de Inspectie van het Onderwijs die ook kan zien. De zienswijze is vormvrij, wel wordt er zorgvuldigheid verwacht. Dat wil zeggen dat in ieder geval hoor en wederhoor wordt toegepast, door vanuit de gemeente de zienswijze te delen met de initiatiefnemer. 

Het besluit van de minister is alleen gebaseerd op de eisen uit de wet: 

  • het aantonen van voldoende belangstelling
  • de invulling van de 6 deugdelijkheidseisen (kwaliteitstoets)
  • de aanwezigheid van VOG’s voor de bestuurders en leden van het intern toezicht
  • het voldoen aan de uitnodigingsplicht 

DUO kan alleen de informatie uit de gemeentelijke zienswijzen, die gaat over deze bekostigingseisen, meenemen in het besluit.

Overleg met gemeente over huisvesting

Overleg met de initiatiefnemer draagt bij aan realistische verwachtingen. De initiatiefnemer is verplicht om zijn initiatief bij uw gemeente te melden. De gemeente zorgt voor de huisvesting van een nieuwe school.

De gemeente zorgt voor huisvesting. De locatie kan afwijken van de wens van de initiatiefnemer.

De minister besluit vóór 1 juni in het jaar na de aanvraag of de nieuwe school bekostiging kan krijgen.

Er is 14 maanden voorbereidingstijd voor de start van de school. Lukt dit niet, dan kan de initiatiefnemer verzoeken om een jaar uitstel.
Dit geldt ook voor de gemeente, bijvoorbeeld als er grondige aanpassingen nodig zijn voor goede huisvesting of wanneer de woningbouw in een nieuwbouwwijk vertraagd is.

Flankerend sociaal beleid van gemeente

Als gemeente hebt u een beleid over leerlingenvervoer, leerplicht, zorg en de Lokale Educatieve Agenda (LEA). Als er een nieuwe school komt, bedenk dan wat dit betekent voor het gemeentelijk beleid. Het is goed om ook hierover te praten met de initiatiefnemer en andere partijen.

Niets missen?

Het onderwijs is constant in beweging. Abonneer u op onze nieuwsbrief.

Verbergen feedback scherm Sluiten feedback scherm Tonen feedback scherm
Wat vindt u van de website?

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee