In het kort

In Nederland mag iedereen een school oprichten en die naar eigen overtuiging inrichten. De wet 'Meer ruimte voor nieuwe scholen' biedt meer ruimte voor verschillende concepten en eigen identiteit. De wet stelt tegelijk ook eisen aan de kwaliteit.

Welke stappen moet u nemen?

Wilt u een school stichten die het Rijk bekostigt? Bekijk dan in de tijdlijn welke stappen wanneer nodig zijn. Elk item in de tijdlijn verwijst naar een pagina waar u meer informatie vindt. Lees deze goed door.

De tijdlijn bestaat uit 3 fases.

Tijdlijn

Fase 1

Van voorbereiding tot aan het melden van uw initiatief
 
Start nieuw kalenderjaar
 • Schrijf u in als rechtspersoon bij de kvk en Regel toegang tot Mijn DUO.

 • Meld initiatief in Mijn DUO. Na deze datum kunt u uw initiatief niet meer indienen.

Fase 2

Van publicatie initiatieven tot het aanvragen van uw nieuwe school
 •  tot en met 15 september Deadline

  U moet uiterlijk 15 september uitnodigingen hebben verstuurd voor het onderdeel Plan gesprekken in het voedingsgebied. Deze periode start al in fase 1.

 • 1 juli tot en met 29 oktober (verlengd)

  Meet de belangstelling voor uw initiatief door ouderverklaringen. In Mijn DUO ziet u hoeveel verklaringen er zijn afgegeven. Ouderverklaringen kunnen tot en met 15 oktober ook worden ingetrokken.

 • Maak aanvraag compleet en verstuur. Voeg alle verplichte documenten toe en dien uw complete aanvraag in via Mijn DUO.

 • Na 1 november

  Beoordelen van uw aanvraag door DUO en de Inspectie van het Onderwijs. 


Start nieuw kalenderjaar

 • Vòòr 1 juni

  U ontvangt een besluit van de minister van OCW. Is dit besluit positief? Lees dan de vervolgstappen van fase 3.

Fase 3

Van positief besluit tot de start van uw nieuwe school

 • vanaf 1 juni (na besluit minister)

  Uw aanvraag is goedgekeurd. In de beschikking vermeldt DUO de gegevens die u moet aanleveren voor het bekostigen van de nieuwe school. U heeft 14 maanden om voor te bereiden tot de start van uw school.


Start nieuw kalenderjaar

 • Vòòr 1 juni

  DUO zorgt dat uw gegevens in de Registratie Instellingen en Opleidingen (RIO) komen. Een nieuw bestuur krijgt een bestuursnummer en de school een instellingscode. DUO stuurt deze codes per brief naar uw bestuur.

 • Vanaf mei

  Bekostigen van de school. DUO kent een eenmalige startbekostiging toe om de opstartfase van uw nieuwe school te kunnen bekostigen. 

 • 1 augustus

  Start van uw nieuwe school. U ontvangt bekostiging op basis van uw ingediende leerlingenprognose. Later ontvangt u bekostiging op basis van de jaarlijkse leerlingtelling.

Regelgeving

Bekijk de wet- en regelgeving voor het stichten van een school.

Vragen

Hebt u nog vragen, neem dan contact met ons op.

Niets missen?

Het onderwijs is constant in beweging. Abonneer u op onze nieuwsbrief.

Verbergen feedback scherm Sluiten feedback scherm Tonen feedback scherm
Wat vindt u van de website?

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee