Een school stichten in Caribisch Nederland

Dit proces kan alleen op papier met formulieren. Bekijk hieronder welke stappen nodig zijn om een school in Caribisch Nederland te stichten. 

1. Melden initiatief in juni

Vul het formulier ' Melden initiatief Caribisch Nederland' in. Het ingevulde formulier moet u tussen 1 juni en 1 juli persoonlijk brengen naar het kantoor van de Rijksdienst Caribisch Nederland (RCN) op uw eiland. 

Op Bonaire en Sint Eustatius kunt u het afgeven bij de afdeling OCW en op Saba bij het secretariaat van RCN in The Bottom. Kijk bij contactinformatie RCN Link opent externe pagina  voor de adresgegevens van de kantoren.

De RCN zorgt ervoor dat het ingevulde formulier via een beveiligde verbinding naar DUO wordt gestuurd. DUO controleert het formulier op volledigheid en publiceert het initiatief in het initiatievenoverzicht.

2. Ouderverklaringen afgeven tussen 1 juli en 29 oktober

Tussen 1 juli en 29 oktober kunnen ouders hun ouderverklaring persoonlijk afgeven, bij het kantoor van de Rijksdienst Caribisch Nederland (RCN) op uw eiland.

De ouder moet zijn of haar eigen identiteitsbewijs en het ID-nummer van het kind meenemen. Het kind moet op het eiland wonen, waar u een nieuwe school wilt starten.

Voor het afgeven van een ouderverklaring gelden leeftijdseisen voor de kinderen: 

 • Primair onderwijs: Om een initiatief voor een basisschool te steunen, kunnen ouders met kinderen van 2 tot en met 4 jaar een ouderverklaring afgeven. 
 • Voortgezet onderwijs: Voor een school in het voortgezet onderwijs kunnen ouders met kinderen van 10 tot en met 12 jaar een ouderverklaring afgeven.

Uw voedingsgebied is het eiland waarop u een nieuwe school wilt stichten

3. Wanneer is er voldoende belangstelling?

Na 30 oktober hoort u hoeveel geldige ouderverklaringen zijn afgegeven voor uw initiatief. U kunt dan de berekening voor de belangstellingsmeting doen en bij de aanvraag voegen. U kunt DUO via duo.dienstpostbus.mrvns@duo.nl ook om een tussenstand vragen. 

Net als in Europees Nederland is het van belang dat uw initiatief voldoet aan de stichtingsnorm. In Caribisch Nederland (Bonaire, Sint Eustatius en Saba) gelden andere stichtingsnormen dan in Europees Nederland: 

Voor het basisonderwijs geldt een stichtingsnorm van 200 leerlingen (artikel 72 WPO BES).

Voor het voortgezet onderwijs zijn de stichtingsnormen op Bonaire:

 • 210 leerlingen voor een school voor vwo;
 • 175 leerlingen voor een school voor havo;
 • 140 leerlingen voor een school voor mavo;
 • 140 leerlingen voor een school voor vbo met één profiel;
 • 80 leerlingen voor elk profiel van een school voor vbo, indien meer dan één profiel binnen de school voor bekostiging in aanmerking wordt gebracht 
 • 60 leerlingen voor praktijkonderwijs.

Op Sint Eustatius en Saba kan uitsluitend een nieuwe scholengemeenschap voor voortgezet onderwijs voor bekostiging in aanmerking komen. U kunt, indien gewenst, na een positief besluit tot bekostiging een CXC-aanwijzing voor uw school aanvragen.

Het aantal leerlingen bedraagt voor een scholengemeenschap op:

 • Sint Eustatius 170 leerlingen en 
 • Saba 65 leerlingen 

Voor een nevenvestiging zijn de stichtingsnormen op Bonaire:

 • 105 leerlingen voor een nevenvestiging voor vwo;
 • 105 leerlingen voor een nevenvestiging voor havo;
 • 70 leerlingen voor een school voor mavo;
 • 70 leerlingen voor een school voor vbo, vink hierbij de profielen aan die u al geeft in de bovenbouw. 

Op Sint Eustatius en Saba kan uitsluitend een nevenvestiging van een scholengemeenschap voor bekostiging in aanmerking komen. 

Het aantal leerlingen bedraagt voor een nevenvestiging op:

 • Sint Eustatius 28 leerlingen en
 • Saba 11 leerlingen.

U moet berekenen of u voldoet aan deze stichtingsnormen via de formule: q = (y/x*100%)*w*z

Meer uitleg over deze formule kunt u vinden op de pagina Meet de belangstelling

DUO stuurt u in augustus via de mail de cijfers die u nodig heeft voor de berekening (x en w). U moet nog wel zelf de berekening doen.
Bij voortgezet onderwijs moet u het getal w nog vermenigvuldigen met het aantal verblijfsjaren van de betreffende schoolsoort. Deze vindt u in de “Regeling voorzieningenplanning vo CN 2020”.

Houd er wel rekening mee dat de correctiefactor (z) voor een school in het voortgezet onderwijs in Caribisch Nederland afwijkt, deze is 1,0.

4. Aanvragen VOG Caribisch Nederland

Let op: het aanvragen van een VOG voor Caribisch Nederland wijkt af.

Vraag de VOG aan op het screeningsprofiel 'Onderwijs'.

De procedure voor het aanvragen van een VOG (verklaring omtrent het gedrag) in Caribisch Nederland verschilt per eiland:

Bonaire

U vraagt een VOG aan door een volledig ingevuld aanvraagformulier bij het Kabinet van de Gezaghebber in te dienen. U kunt dit formulier downloaden op deze website Link opent externe pagina of ophalen bij het Bestuurskantoor.

Samen met het formulier stuurt u de volgende stukken mee:
 • Bewijs inschrijving (niet ouder dan 3 maanden) verkrijgbaar bij Burgerzaken  (adres: Kaya Neerlandia 40, kosten $5)
 • Origineel betalingsbewijs van de vergoeding voor VOG
 • Kopie paspoort, identiteitskaart of rijbewijs

Voor een VOG-aanvraag betaalt u $10,-. Deze vergoeding moet vóór het inleveren van de aanvraag van een VOG zijn betaald. Dit is verplicht, anders wordt uw aanvraag niet behandeld.

Sint Eustatius

U kunt het formulier voor het aanvragen van een VOG ophalen bij Census office. De kosten zijn $12,-. U ontvangt een uittreksel uit het register en het formulier voor aanvraag VOG.

U levert deze documenten in, samen met een kopie van het identiteitsbewijs, bij het bestuurskantoor.

Saba

U kunt het formulier voor het aanvragen van een VOG ophalen bij het belastingkantoor. De kosten zijn $10,-. Met dit formulier en uw identiteitsbewijs gaat u naar de Census office en vult u het formulier in samen met een ambtenaar.

5. Originele VOG's per post versturen vóór 1 november

U voegt kopieën van de VOG's toe als bijlagen in het formulier voor uw definitieve aanvraag. Daarnaast stuurt u vóór 1 november de originele VOG's van de bestuursleden en de leden van intern toezicht per post naar DUO:

Dienst Uitvoering Onderwijs
T.a.v. MRvNS
Postbus 30205
2500 GE Den Haag
NEDERLAND

Eventueel kan de Rijksdienst Caribisch Nederland (RCN) u ook daarbij ondersteunen.

6. Indienen aanvraag vóór 1 november en het vervolg
 1. U levert uw definitieve aanvraag in vóór 1 november. Dit doet u met het formulier Aanvullen en indienen initiatief Caribisch Nederland (115Kb, pdf).
  De pagina Maak aanvraag compleet en verstuur beschrijft welke informatie u moet aanleveren.
 2. Het ingevulde formulier levert u samen met alle bijlagen in bij het kantoor van de Rijksdienst Caribisch Nederland (RCN) op uw eiland. 
 3. Via een beveiligde verbinding gaat de aanvraag naar DUO. DUO beoordeelt uw aanvraag op volledigheid en zorgt dat het proces van de aanvraag verder gaat.
 4. De Inspectie van het Onderwijs ontvangt de informatie over de verwachte kwaliteit van de school en plant een gesprek met u in. 
7. Besluit van de minister

Het besluit van de minister krijgt u via de mail en via luchtpost. DUO en de Inspectie van het Onderwijs nemen vervolgens contact met u op voor aanvullende gegevens over de bekostiging en de onderwijskwaliteit. 

Meer informatie hierover vindt u op de pagina Lever gegevens aan DUO en op de pagina Lever gegevens aan IvhO.

Contact

U kunt uw vraag telefonisch of per mail stellen.

Mailen

Stel uw vraag via ico@duo.nl. Vermeld uw instellingscode of bestuursnummer. We beantwoorden uw mail binnen 5 werkdagen.

Bellen

U kunt ons bellen op 070 757 51 11 op werkdagen van 9.00 tot 13.00 uur. 

Terugbelverzoek

Hebt u na 13.00 uur een vraag? Mail dan naar ico@duo.nl en zet bij het onderwerp: terugbelverzoek. Vermeld in de mail uw naam, telefoonnummer en eventueel instellingscode. We bellen u vandaag of de volgende werkdag terug.

Niets missen?

Het onderwijs is constant in beweging. Abonneer u op onze nieuwsbrief.

Verbergen feedback scherm Sluiten feedback scherm Tonen feedback scherm
Wat vindt u van de website?

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee