Regel toegang tot Mijn DUO en een VOG

Als u een nieuwe school wilt stichten, dan moet u vóór 1 juni toegang regelen voor Mijn DUO. Is dat geregeld? Dan kunt u in de maand juni uw initiatief bij ons melden. Houd er rekening mee dat sommige van deze acties een doorlooptijd hebben van een aantal weken. 

Welke acties afronden vóór 1 juni?

Ik wil een school oprichten met een nieuw bestuur


 1. Richt een rechtspersoon op. Alleen een  met als doel 'het geven van onderwijs' kan een aanvraag doen voor het stichten van een nieuwe school. Voor het oprichten van een rechtspersoon moet u naar een notaris.
 2. Schrijf deze in bij de Kamer van Koophandel. Schrijf uw rechtspersoon en de bestuurders in bij de Kamer van Koophandel.
 3. Vraag toegang aan voor Mijn DUO met eHerkenning. Voor de toegang tot Mijn DUO hebt u sinds 2023 eHerkenning nodig:
 • stap 1: Elk persoon die moet kunnen inloggen op Mijn DUO heeft een eigen eHerkenningsmiddel met betrouwbaarheidsniveau EH3 nodig. Vraag eHerkenning aan Link opent externe pagina bij één van de door de Rijksoverheid erkende organisaties. Hier zijn kosten aan verbonden. DUO vergoedt deze kosten niet.
 • stap 2: Het bestuur stelt een medewerker aan om de melding van het initiatief en de aanvraag te doen. Deze medewerker krijgt de rol 'Initiatief nieuwe school aanvrager'. Het bestuur vraagt deze rol aan via het aanvraagformulier 'Toegang Mijn DUO initiatief nieuwe school'. 
 • stap 3: De medewerker met de rol 'Initiatief nieuwe school aanvrager' koppelt het eHerkenningsmiddel aan Mijn DUO. Bekijk hiervoor de Handleiding Mijn DUO voor gebruikers

U hebt al eHerkenning, maar nog niet voor Mijn DUO.

Dan vraagt u geen nieuw eHerkenningsmiddel aan. Wel moet u zich laten machtigen Link opent externe pagina  voor 'Mijn DUO voor zakelijke klanten'. Dit regelt u bij de organisatie van uw eHerkenningsmiddel. 

U doorloopt daarna de volgende stappen:

 • stap 1: Het bestuur stelt een medewerker aan om de melding van het initiatief en de aanvraag te doen. Deze medewerker krijgt de rol 'Initiatief nieuwe school aanvrager'. Het bestuur vraagt deze rol aan via het aanvraagformulier 'Toegang Mijn DUO initiatief nieuwe school'. 
 • stap 2: De medewerker met de rol 'Initiatief nieuwe school aanvrager' koppelt het eHerkenningsmiddel aan Mijn DUO. Bekijk hiervoor de Handleiding Mijn DUO voor gebruikers

Aanvraagformulier:

Ik wil een school oprichten met een bestaand bestuur

U voldoet als bestuur aan een aantal voorwaarden:

 • U bent een rechtspersoon met als doel 'het geven van onderwijs'.
 • U bent ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.

 • U heeft toegang tot Mijn DUO met eHerkenning.

U doorloopt de volgende stappen:

 1. Vraag de rol 'Initiatief nieuwe school aanvrager' aan. Als bestuur moet u een beheerder 'bekostiging en opleidingen' hebben. Deze beheerder zorgt voor de autorisatie van andere gebruikers en kent rollen toe. Om een initiatief en aanvraag voor een nieuwe school te kunnen indienen, hebt u de rol 'Initiatief nieuwe school aanvrager' nodig. U vraagt deze rol aan met het formulier 'Aanmelding en wijziging beheerder Mijn DUO'. Uw beheerder kent deze rol vervolgens toe aan zichzelf of aan een andere medewerker.

 2. Koppel het eHerkenningsmiddel met Mijn DUO. Gebruikers moeten hun eigen eHerkenningsmiddel koppelen aan hun Mijn DUO account. Bekijk hiervoor de Handleiding Mijn DUO voor gebruikers

Aanmeldingsformulier:

Regel op tijd een geldige VOG

Bestuurders en toezichthouders van een bestaand en een nieuw bestuur moeten later bij de aanvraag een Verklaring omtrent gedrag (VOG) toevoegen. Omdat u voor 1 november uw aanvraag voor de nieuwe school compleet maakt en moet indienen, is het handig om op tijd uw VOG te regelen. De VOG mag op het moment dat u de aanvraag indient, niet ouder zijn dan 6 maanden. Als de VOG er niet bijzit, dan wordt de aanvraag afgewezen. 

Vraag een VOG aan

De VOG vraagt u aan via een aanvraagformulier op justis.nl. Vul bij het screeningsprofiel ‘Onderwijs’ in. Vul bij ‘Gegevens organisatie’ de gegevens van uw (nieuwe) school in. Bij het veld ‘Functie’ onder de kop ‘Doel van de aanvraag’ geeft u de functie aan van de aanvrager binnen uw (nieuwe) organisatie.

Organisatie met eHerkenning

U kunt de VOG digitaal aanvragen Link opent externe pagina  via justis.nl. Uw bestuurslid of lid intern toezicht ontvangt een e-mail met aanvraaginstructies.

Organisatie zonder eHerkenning

U vraagt via de gemeente een VOG aan. U gebruikt hiervoor het Aanvraagformulier VOG NP Link opent externe pagina op justis.nl. 

Uw bestuurslid of lid intern toezicht moet zelf zijn of haar gegevens invullen en het formulier indienen bij de gemeente waar hij of zij staat ingeschreven.

VOG ontvangen

Het bestuurslid of lid intern toezicht die de VOG heeft aangevraagd, ontvangt deze altijd per post. Een kopie van de VOG voegt u toe aan uw aanvraag in Mijn DUO. De originele papieren VOG stuurt u per post naar DUO nadat u de aanvraag hebt ingediend. Zie ook Maak aanvraag compleet en verstuur.

Meerdere aanvragen per bestuur

Wanneer een bestuur meerdere aanvragen voor nieuwe scholen doet, dan stuurt u per bestuurslid/ lid raad van toezicht maar 1 papieren VOG aan DUO. Bij de gegevens van organisatie op het VOG vult u de naam van het bestuur in en niet van het specifieke initiatief. De digitale versie moet via Mijn DUO wel bij elk initiatief geüpload worden.

Redenen afwijzing aanvraag

Er kunnen redenen zijn waardoor een aanvraag afgewezen wordt. Deze staan beschreven in de uitsluitingsgronden.

Uitsluitingsgronden

Een aanvraag voor een nieuwe school kan worden afgewezen, als de aanvraag is gedaan door een rechtspersoon (niet zijnde de gemeente) die: 

 • 1 of meer scholen in stand houdt en deze rechtspersoon heeft een aanwijzing ontvangen die onherroepelijk is geworden en op het moment van de aanvraag nog geen 5 jaar oud is.
 • 1 of meer scholen in stand heeft gehouden, waarover de minister maximaal 5 jaar voor de aanvraag besloten heeft dat de openbare school wordt opgeheven of de bekostiging van de bijzondere school wordt beëindigd, omdat de kwaliteit van het onderwijs zeer zwak is en dat besluit onherroepelijk is geworden.

 Deze uitsluitingsgronden gelden ook bij een aanvraag van een (nieuwe) rechtspersoon waarvan 1 of meer van de bestuurders of toezichthouders deel uitmaakte of uitmaakt van een andere rechtspersoon die zo’n aanwijzing heeft ontvangen of deze school in stand heeft gehouden.

Niets missen?

Het onderwijs is constant in beweging. Abonneer u op onze nieuwsbrief.

Verbergen feedback scherm Sluiten feedback scherm Tonen feedback scherm
Wat vindt u van de website?

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee