Naar Stichten en opheffen

Prognosetelling leveren

Met een prognosetelling kan een bestuur van een nieuwe school in aanmerking komen voor bekostiging materiële instandhouding en personele bekostiging.

Om bekostiging te ontvangen voor de nieuwe school stuurt u een prognosetelling naar DUO. De prognosetelling bevat een schatting van het aantal leerlingen op 1 oktober 2021 voor het schooljaar 2021-2022. Deze schatting is onderverdeeld in twee groepen: leerlingen van 4 tot en met 7 jaar en leerlingen van 8 jaar en ouder.

Periode bekostiging

Het bestuur kan bekostiging voor materiële instandhouding ontvangen voor de periode 1 augustus tot en met 31 december. De personele bekostiging ontvangt de school voor het hele schooljaar.

Prognose indienen

  • Met een nieuw BRIN-nummer kunt u het digitale formulier voor de prognosetelling gebruiken.
  • Log in op Mijn DUO en gebruik het formulier 'Prognosetelling po' voor uw prognose. Formulier tijdelijk opslaan? Klik op 'Nu bewaren'.
  • Om voor een voorschot op de bedoelde bekostiging in aanmerking te komen, moet DUO uw melding van de prognose uiterlijk 30 juni 2021 hebben ontvangen.

U krijgt direct per e-mail een bevestiging en een referentienummer. Dit geldt als bewijs voor uw opgave.

In januari volgt op basis van de leerling telling 01-10 een definitieve beschikking.

Autorisatie voor Mijn DUO

Voor de beveiligde omgeving Mijn DUO heeft een bestuur een Beheerder Bekostiging en opleidingen nodig. Deze beheerder regelt de autorisaties voor andere gebruikers. Handleiding en formulieren voor Mijn DUO vindt u onderaan de pagina Inloggen po.

De Beheerder Bekostiging en opleidingen regelt voor uw organisatie tokens voor Mijn DUO. Digitale formulieren op Mijn DUO zijn deels vooringevuld en u krijgt direct een bevestiging. Op Mijn DUO regelt u uw zaken snel en veilig online.

Inloggen lukt niet

Hebt u nog geen token voor Mijn DUO en wilt u toch al een aanvraag prognosetelling nieuwe school doen? Gebruik dan het pdf-formulier en stuur het per post naar DUO.

Zodra het pdf-formulier voor schooljaar 2021-2022 beschikbaar is, plaatsen we hier de download.

Regelgeving

Bekostiging aanvragen kan op basis van artikel 3a en artikel Link opent externe pagina 3b Link opent externe pagina van het Besluit bekostiging WPO.

Meer informatie over het starten van een school en bekostiging vindt u onder ‘Meer ruimte voor nieuw scholen’ bij Start van de school.
Verbergen Sluiten Tonen
Wat vindt u van de website?

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee