Naar Stichten en opheffen

Oprichten particuliere school

Wanneer u een particuliere school opricht in het primair of voortgezet onderwijs, dan meldt u de school aan bij DUO. Dit moet uiterlijk 4 weken na de oprichting. 

De Inspectie van het Onderwijs toetst na aanmelding het onderwijs van deze school en geeft advies aan DUO. Na een positief advies krijgt de school van DUO een BRIN-nummer. Een particuliere school ontvangt geen bekostiging. 

Aanmelden

U meldt aan DUO dat u start of al bent gestart met een particuliere school in het primair of voortgezet onderwijs. Gebruik hiervoor het formulier 'Aanmelden particuliere school'.
 
Let op:
  • Wanneer u een rechtspersoon heeft opgericht (een stichting, vereniging of coöperatie), dan stuurt u de statuten van deze rechtspersoon mee met de melding. Daarbij stuurt u - als deze er zijn - ook de reglementen van de rechtspersoon mee. 
  • Bent u als initiatiefnemer een natuurlijk persoon, dan bevat de melding in ieder geval uw persoonlijke gegevens (uw volledige naam, geboortedatum, adres- en contactgegevens).  
  • Als u een school voor primair onderwijs en een school voor voortgezet onderwijs wilt aanmelden, doet u 2 aparte aanmeldingen.
Formulier tijdelijk opslaan? Klik op 'Nu bewaren'. Bijlagen moet u wel opnieuw uploaden.

Na uw melding

  1. DUO informeert de Onderwijsinspectie over de melding. De inspectie beoordeelt of het onderwijs aan de school voldoet aan de kwaliteitscriteria en eisen van de Leerplichtwet. De Onderwijsinspectie legt hiervoor een bezoek af.

  2. Kort na het eerste bezoek bezoekt de Onderwijsinspectie de school nog een keer. Vervolgens brengt de inspectie een advies uit  aan de leerplichtambtenaar van de vestigingsplaats van de school.

  3. Bij een negatief advies moet de school zo snel mogelijk sluiten. Een positief advies geeft de inspectie door aan DUO. DUO registreert het schoolbestuur en de school in de Basisregistratie Instellingen (BRIN) en kent een BRIN-nummer toe aan de school. U ontvangt hiervan een schriftelijke bevestiging.

  4. Ook na registratie in BRIN blijft de inspectie controleren of het onderwijs aan de school voldoet aan de kwaliteitscriteria en de wettelijke eisen. 

Meer informatie

Kijk voor meer informatie en de onderzoekkaders op onderwijsinspectie.nl bij Een particuliere school oprichten Link opent externe pagina .

Regelgeving

Bekijk voor het stichten van een particuliere school in het primair onderwijs artikel 5 van de Wet op het primair onderwijs Link opent externe pagina . Voor het voortgezet onderwijs bekijk artikel 54 van de Wet op het voorgezet onderwijs Link opent externe pagina .

Verbergen Sluiten Tonen
Wat vindt u van de website?

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee