Naar Stichten en opheffen

School opheffen

U wilt of moet een basisschool of een nevenvestiging van een basisschool opheffen.

Vrijwillige opheffing

Besluit u als schoolbestuur zelf om een basisschool op te heffen? Het opheffen van een school of nevenvestiging gebeurt in de regel per 1 augustus. Bij het opheffen van een school vervalt de instellingscode.

Verplichte opheffing

Gaat het om een gedwongen sluiting van de school, dan is er eerst een procedure geweest. De minister stelde vast dat de school te weinig leerlingen had. Hierop volgde een beschikking van de minister dat de bekostiging wordt beëindigd. Het opheffen van de school als gevolg van een besluit van de minister gebeurt altijd per 1 augustus. De instellingscode van de school vervalt.

Neem altijd eerst contact op met uw softwareleverancier om te informeren wat u precies moet doen in uw leerlingenadministratiesysteem.

Wat moet u doen?

  1. Vul op een BRIN-mutatieformulier in per wanneer de school wordt opgeheven. Hebt u geen formulier meer? Dan kunt u het krijgen bij uw administratiekantoor.
    Stuur het formulier naar DUO, Postbus 30205, 2500 GE Den Haag.
  2. Is er sprake van een fusie? Beoordeel dan altijd of er een fusietoets nodig is. Vermeld de instellingscode van de school waarmee wordt samengevoegd.
  3. Neem contact op met uw softwareleverancier om te informeren wat u precies moet doen in uw leerlingenadministratiesysteem.
  4. Schrijf alle leerlingen van de te vervallen instellingscode per 31 juli uit. Overleg met uw softwareleverancier of u hier al voor 31 juli mee kunt beginnen.
  5. Hebt u een nevenvestiging en gaan de leerlingen na de opheffing onderwijs volgen op een andere vestiging? Dan schrijft u per 1 augustus alle leerlingen in op de andere vestiging.
  6. Zit er nog een fout in de gegevens, dan ontvangt u een foutmelding in uw LAS of een signaal in het kwaliteitscontrolebestand in Mijn DUO. Los vóór 1 augustus alle foutmeldingen en dubbele inschrijvingen op. Een uitleg bij de foutmeldingen vindt u in de signaalzoeker op onze website. 

Een nieuw BRIN-mutatieformulier kunt u opvragen via briweb@duo.nl.

Uitschrijven lukt niet meer

Is uw school opgeheven, en hebt u niet alle leerlingen uitgeschreven? Soms is het niet meer mogelijk om gegevens uit te wisselen met het Register Onderwijsdeelnemers (ROD) voor de opgeheven school. In dat geval kunt u DUO verzoeken de leerlingen voor u uit te schrijven. De contactpersoon of gemachtigde van de school vult hiervoor het formulier ‘Verzoek handmatige wijziging of verwijdering van een registratie door DUO’ in.

Administratiepunt opheffen

Als het administratiepunt van de opgeheven nevenvestiging wordt beëindigd, dan moet u dit doorgeven aan DUO door een e-mail te sturen naar helpdeskpo@rod.duo.nl.

Niets missen?

Het onderwijs is constant in beweging. Abonneer u op onze nieuwsbrief.

Verbergen feedback scherm Sluiten feedback scherm Tonen feedback scherm
Wat vindt u van de website?

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee