Niet-toetsplichtige fusie

In de volgende situaties is een fusietoets niet verplicht en hoeft u alleen het formulier Instellingsgegevens wijzigen (voorheen BRIN-mutatieformulier) op te sturen:

 • bij een scholenfusie met in totaal minder dan 500 leerlingen,
 • bij een besturenfusie van minder dan 10 scholen,
 • bij een fusie tot samenwerkingsschool.

Bij niet-toetsplichtige fusies zijn er wel verplichtingen en in enkele gevallen aanvullende voorwaarden.

Verwerken niet-toetsplichtige fusie

 1. Maak een fusie-effectrapportage (FER). Gebruik hiervoor het model Link opent externe pagina in de regeling en neem deze op in uw administratie.
 2. Vraag advies aan de direct betrokken gemeentebesturen (onderdeel van de FER).
 3. Leg de FER voor instemming voor aan de betrokken medezeggenschapsraden.
 4. Besturen en administratiekantoren kunnen het papieren formulier Instellingsgegevens wijzigen (voorheen BRIN-mutatieformulieren) per e-mail opvragen via briweb@duo.nl.

  Stuur het formulier Instellingsgegevens wijzigen naar DUO
  Postbus 30205, 2500 GE Den Haag.

  Gaat het om een besturenfusie? Stuur de gepasseerde akte van overdracht mee.

Lichte toets

Als een fusie toetsplichtig is, vindt er bij DUO een lichte toets plaats. DUO toetst deze fusie met behulp van de fusie-effectrapportage (FER). DUO beoordeelt of:

 • Het proces zorgvuldig is doorlopen,
 • De medezeggenschapsraden het eens zijn met de fusie.
Fusie in het (voortgezet) speciaal onderwijs

In het (voortgezet) speciaal onderwijs gaat het om een klein aantal scholen met specifieke expertise. Deze fusies zijn toetsplichtig.

Fusie tussen 2 scholen van verschillende besturen

Bij een fusie tussen 2 scholen van verschillende besturen geldt:

 • De school die wordt opgeheven, moet via een notariële akte worden overgedragen aan het bestuur van de overblijvende school.
 • Het moment van de overdracht mag samenvallen met het moment van de fusie.
 • De akte van overdracht moet u meesturen met het formulier Instellingsgegevens wijzigen.

Opheffen van een school gebeurt altijd op 1 augustus. De instellingscode (voorheen BRIN-nummer) van de opgeheven school vervalt. Bij een fusie krijgt de gefuseerde school de overgebleven instellingscode (voorheen BRIN-nummer).

Fusie verwerken in uw LAS

Neem altijd contact op met uw softwareleverancier voordat u de fusie gaat verwerken in uw leerlingenadministratiesysteem (LAS). Hij kan u precies vertellen wat u moet doen in uw LAS.
U kunt uw leerlingenadministratie als volgt voorbereiden:

 1. Schrijf alle leerlingen van de te vervallen instellingscode per 31 juli uit. U hoeft hiermee niet te wachten tot 31 juli.
 2. Schrijf ze in op de nieuwe instellingscode per 1 augustus van het nieuwe schooljaar.
 3. Zit er nog een fout in de gegevens, dan ontvangt u een foutmelding in uw LAS of in het kwaliteitscontrolebestand in Mijn DUO. Los vóór 1 augustus alle foutmeldingen op met behulp van de signaalzoeker op onze website. 
Regelgeving

De verplichtingen voor de Fusie-effectrapportage (FER) zijn opgenomen in artikel 64a, derde lid Link opent externe pagina  van de Wet op het primair onderwijs en in artikel 66b, eerste lid  Link opent externe pagina van de Wet op de expertisecentra. 

Meer informatie vindt u op wetten.nl onder Regeling en beleidsregels fusietoets in het onderwijs 2017 Link opent externe pagina .

Contact

U kunt uw vraag telefonisch of per mail stellen.

Mailen

Stel uw vraag via ico@duo.nl. Vermeld uw instellingscode of bestuursnummer. We beantwoorden uw mail binnen 5 werkdagen.

Bellen

U kunt ons bellen op 070 757 51 11 op werkdagen van 9.00 tot 13.00 uur. 

Terugbelverzoek

Hebt u na 13.00 uur een vraag? Mail dan naar ico@duo.nl en zet bij het onderwerp: terugbelverzoek. Vermeld in de mail uw naam, telefoonnummer en eventueel instellingscode. We bellen u vandaag of de volgende werkdag terug.

Niets missen?

Het onderwijs is constant in beweging. Abonneer u op onze nieuwsbrief.

Verbergen feedback scherm Sluiten feedback scherm Tonen feedback scherm
Wat vindt u van de website?

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee