In het kort

Een school heeft altijd een hoofdvestiging. Deze heeft in de Basisregistratie Instellingen (BRIN) het vestigingsvolgnummer 00. Een school kan daarnaast nog andere vestigingen hebben waar onderwijs wordt gegeven. Dit zijn nevenvestigingen. Nevenvestigingen hebben in BRIN een vestigingsvolgnummer dat hoger is dan 00.

U krijgt alleen bekostiging voor een leerling als u hem inschrijft op een erkende hoofdvestiging of een erkende nevenvestiging. Een erkende vestiging is goedgekeurd door de minister van OCW en staat geregistreerd bij DUO. Alleen erkende vestigingen hebben een BRIN-nummer.

Een nieuwe nevenvestiging

Wilt u als bestuur een nieuwe nevenvestiging starten? Dan moet u aan voorwaarden voldoen. Deze voorwaarden zijn verschillend voor een school voor basisonderwijs, voor een speciale school voor basisonderwijs en voor een school voor (voortgezet) speciaal onderwijs.

Aanvraagtermijn

Zorg dat het verzoek bij DUO binnen is voor 1 februari van het kalenderjaar waarin u de nevenvestiging wilt starten. Te late aanvragen moeten wij afwijzen. Is de aanvraag niet volledig, dan krijgt u de gelegenheid om de aanvraag compleet te maken.

Verbergen Sluiten Tonen
Wat vindt u van de website?

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee