Nevenvestiging basisonderwijs

Bij scholen voor basisonderwijs en bij speciale scholen voor basisonderwijs kan een nevenvestiging alleen ontstaan na het samenvoegen van scholen. Eén van de scholen wordt de hoofdvestiging. De andere school kan een nevenvestiging worden, als hij tenminste voldoet aan de voorwaarden.

Voorwaarden school voor basisonderwijs

Gaat het om een school voor basisonderwijs? Om een nevenvestiging te worden, moet de school voldoen aan de voorwaarden die staan in artikel 143  Link opent externe pagina en artikel 146 Link opent externe pagina  van de Wet op het primair onderwijs (WPO).

In artikel 85  Link opent externe pagina van de WPO vindt u de aanvraagprocedure voor bekostiging van een nieuwe nevenvestiging in het regulier basisonderwijs.

Aanvragen

  1. Stuur uw verzoek per post naar:
    DUO
    OI/BKP/Productie 1
    Postbus 30205
    2500 GE Den Haag
  2. Stuur de gegevens mee waaruit blijkt dat u voldoet aan één van de voorwaarden.

Deadline

Een nevenvestiging start altijd per 1 augustus. Vóór 1 februari van het kalenderjaar waarin u de nevenvestiging wilt starten, moet DUO het verzoek hebben ontvangen.

U krijgt bericht vóór 1 mei van het kalenderjaar waarin u de nevenvestiging wilt starten.

Regelgeving

Meer informatie over de voorwaarden voor een nevenvestiging staan in artikel artikel 143 Link opent externe pagina  en artikel 146 Link opent externe pagina  van de Wet op het primair onderwijs (WPO).

Meer informatie over de aanvraagprocedure voor bekostiging van een nieuwe nevenvestiging in het regulier basisonderwijs vindt u artikel 85 Link opent externe pagina  van de WPO.

Niets missen?

Het onderwijs is constant in beweging. Abonneer u op onze nieuwsbrief.

Verbergen feedback scherm Sluiten feedback scherm Tonen feedback scherm
Wat vindt u van de website?

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee