Nieuwsoverzicht

 • Tip: Maak gebruik van het diplomaregister

  Studentenadministratie

  Vanwege het coronavirus kunt u nu misschien geen diploma's uitreiken. Maak daarom gebruik van het diplomaregister.

 • Digitaal Talent Dag gaat niet door (update)

  Onderwijsvernieuwing, Studentenadministratie, Leerlingenadministratie

  Afgelast vanwege coronavirus

 • Datum accreditatie op getuigschrift

  Studentenadministratie

  Op getuigschriften die u uitgeeft, moet u de meest recente datum van accreditatie van de opleiding vermelden.

 • BIG-register en diplomaregister gekoppeld

  Studentenadministratie

  Sinds 11 december 2019 is het BIG-register (Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg) aangesloten op het diplomaregister.

 • Nationaliteitsvoorwaarde en bewijsstukken

  Studentenadministratie

  Een student met een verblijfsvergunning meldt u aan in Studielink. U beoordeelt daarbij of de student voldoet aan de nationaliteitsvoorwaarde en in aanmerking komt voor bekostiging. Kunt u niet melden via Studielink? Dien dan een verzoek om handmatige mutatie in. Soms moet u daarbij een bewijsstuk meesturen, maar meestal is dat niet nodig.

 • HOlink 2020: Niemand buitenspel!

  Studentenadministratie

  De HOlink is een tweedaagse ketenconferentie, georganiseerd door DUO en Stichting Studielink. De jaarlijkse HOlink-conferentie is dé ontmoetingsplek voor instellingen, ketenpartners en leveranciers waar de nieuwste (beleids)ontwikkelingen en ervaringen rondom onderwijsondersteuning en informatievoorziening aan studenten worden gepresenteerd en besproken.

 • Mogelijkheden bij legalisatie diploma's

  Studentenadministratie

  Afgestudeerden die naar het buitenland willen, kunnen bij DUO hun diploma of een ander opleidingsdocument laten legaliseren. Als onderwijsinstelling kunt u ook iets organiseren voor de legalisatie van uw diploma’s.

 • Brexit en de gevolgen voor Britse studenten in Nederland

  Leerlingenadministratie, Softwareleveranciers, Studentenadministratie

  De Brexit is in aantocht. Wat de gevolgen zijn voor Britse studenten zal afhangen van een ‘deal’- of ‘no-deal’-scenario. Op dit moment is alleen bekend wat de gevolgen zijn bij een no-deal.

 • Lespakket studiefinanciering ho 2019-2020

  Voorlichting studiefinanciering

  DUO heeft een interactief lespakket ontwikkeld over studiefinanciering in het hoger onderwijs. Het lespakket voor 2019-2020 is nu beschikbaar.

 • Webinars over studiefinanciering hoger onderwijs

  Leerlingenadministratie, Softwareleveranciers, Studentenadministratie

  Komend schooljaar organiseert DUO 2 webinars voor eindexamenkandidaten over studiefinanciering en aanmelden hoger onderwijs.