Nieuwsoverzicht

 • Datum accreditatie op getuigschrift

  Studentenadministratie

  Op getuigschriften die u uitgeeft, moet u de meest recente datum van accreditatie van de opleiding vermelden.

 • BIG-register en diplomaregister gekoppeld

  Studentenadministratie

  Sinds 11 december 2019 is het BIG-register (Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg) aangesloten op het diplomaregister.

 • Nationaliteitsvoorwaarde en bewijsstukken

  Studentenadministratie

  Een student met een verblijfsvergunning meldt u aan in Studielink. U beoordeelt daarbij of de student voldoet aan de nationaliteitsvoorwaarde en in aanmerking komt voor bekostiging. Kunt u niet melden via Studielink? Dien dan een verzoek om handmatige mutatie in. Soms moet u daarbij een bewijsstuk meesturen, maar meestal is dat niet nodig.

 • HOlink 2020: Niemand buitenspel!

  Studentenadministratie

  De HOlink is een tweedaagse ketenconferentie, georganiseerd door DUO en Stichting Studielink. De jaarlijkse HOlink-conferentie is dé ontmoetingsplek voor instellingen, ketenpartners en leveranciers waar de nieuwste (beleids)ontwikkelingen en ervaringen rondom onderwijsondersteuning en informatievoorziening aan studenten worden gepresenteerd en besproken.

 • Mogelijkheden bij legalisatie diploma's

  Studentenadministratie

  Afgestudeerden die naar het buitenland willen, kunnen bij DUO hun diploma of een ander opleidingsdocument laten legaliseren. Als onderwijsinstelling kunt u ook iets organiseren voor de legalisatie van uw diploma’s.

 • Brexit en de gevolgen voor Britse studenten in Nederland

  Leerlingenadministratie, Softwareleveranciers, Studentenadministratie

  De Brexit is in aantocht. Wat de gevolgen zijn voor Britse studenten zal afhangen van een ‘deal’- of ‘no-deal’-scenario. Op dit moment is alleen bekend wat de gevolgen zijn bij een no-deal.

 • Lespakket studiefinanciering ho 2019-2020

  Voorlichting studiefinanciering

  DUO heeft een interactief lespakket ontwikkeld over studiefinanciering in het hoger onderwijs. Het lespakket voor 2019-2020 is nu beschikbaar.

 • Webinars over studiefinanciering hoger onderwijs

  Leerlingenadministratie, Softwareleveranciers, Studentenadministratie

  Komend schooljaar organiseert DUO 2 webinars voor eindexamenkandidaten over studiefinanciering en aanmelden hoger onderwijs.

 • Aanpassing indicatie wettelijk of instellingscollegegeld

  Studentenadministratie

  Schrijft een student zich in bij een instelling, dan betaalt hij instellingscollegegeld of wettelijk collegegeld. Voor het wettelijk collegegeld moet de student onder andere voldoen aan nationaliteitsvoorwaarden.

 • Herordening opleidingen binnen CROHO

  Studentenadministratie

  De indeling van opleidingen binnen de CROHO-onderdelen is hier en daar gewijzigd. De instellingen die het betreft, hebben hierover al een brief gehad van het ministerie.