Verzoek handmatige mutatie

Lukt het niet om een mutatie zelf uit te voeren? Soms kan DUO dat voor u doen.

Welke mutaties wel?

Voor welke mutaties kunt u een verzoek handmatige mutatie indienen?

 • Mutaties in deelname- en resultaatgegevens:
  • die ouder zijn dan 7 jaar
  • die u niet via het reguliere berichtenverkeer kunt wijzigen.
 • Nationaliteit of buitenlandse verblijfstitel:

  Soms is het voor de bekostiging nodig om de nationaliteit of verblijfstitel van een buitenlandse student te registreren. Stuur bij het verzoek handmatige mutatie een brondocument mee. Lees meer over deze procedure op pagina 254 van het Programma van eisen BRON HO (3714Kb, pdf)

Wat moet u doen?

 1. Log in op Mijn DUO.
 2. Ga naar Studentenadministratie.
 3. Ga naar 'Mutatieverzoek registers' en vul de gevraagde gegevens in. U krijgt binnen 5 werkdagen via de mail antwoord.

Welke mutaties niet?

Voor welke mutaties kunt u geen verzoek indienen?

 • Mutatie persoonsgegevens:
  • van studenten met een burgerservicenummer. Studenten moeten dit zelf laten wijzigen bij de gemeente.
  • van studenten met een onderwijsnummer. Wijzig deze persoonsgegevens via BRON.
  • van studenten met een burgerservicenummer en een verblijfsvergunning. Wijzig deze persoonsgegevens via BRON.