Naar Bekostiging en subsidies

Subsidieregeling praktijkleren

Als werkgever kunt u in sommige gevallen subsidie krijgen voor de begeleiding van een leerling, student, promovendus of technologisch ontwerper in opleiding (toio). U kunt dan gebruikmaken van de subsidieregeling praktijkleren.

Uitvoering door RVO

Deze regeling wordt uitgevoerd door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Op de website van de RVO vindt u meer informatie over de voorwaarden en het aanvragen van de subsidie praktijkleren.

'De Subsidieregeling praktijkleren' is op 5 november 2013 gepubliceerd en wordt jaarlijks geactualiseerd. 

Buitenlandse opleiding

Volgt degene die u begeleidt een opleiding in een lidstaat van de EU of de EER? Ook dan kunt u de subsidie krijgen. Wel moet de kwaliteit van de buitenlandse opleiding vergelijkbaar zijn met een Nederlandse opleiding. U moet een buitenlandse opleiding daarom eerst laten toetsen door DUO. Pas als blijkt dat de buitenlandse opleiding overeenkomt met een opleiding in Nederland, kunt u de subsidie aanvragen.

Houd er hierbij rekening mee dat u de aanvraag uiterlijk 15 september na het studiejaar waarvoor de subsidie wordt gevraagd, moet indienen.

Aanvragen

  1. Vul het formulier Toetsing buitenlandse opleiding (78Kb, pdf) volledig in. 
  2. Stuur het formulier met het gevraagde bewijsstuk naar DUO. Het adres staat op het formulier. 
  3. Als de aanvraag compleet is, laat DUO de toetsing uitvoeren. Binnen 8 weken na uw aanvraag krijgt u schriftelijk een beslissing. 
  4. Is de beslissing positief, dan kunt u bij de Rijksdienst voor ondernemend Nederland de subsidie aanvragen.

U kunt de subsidie krijgen vanaf de datum waarop DUO uw aanvraag voor de toetsing in behandeling heeft genomen. Deze datum staat vermeld in de beslissing.

Contact

Voor vragen over het formulier kunt u contact opnemen met de klantenservice van DUO op telefoonnummer 050 599 77 55 .