Opleidingsgegevens in CROHO

Het Centraal Register Opleidingen Hoger Onderwijs (CROHO) bevat gegevens van vroegere, actuele en toekomstige opleidingen.

Doorgeven opleidingsgegevens

De instellingen zijn zelf verantwoordelijk voor het aanleveren van juiste en actuele gegevens in CROHO. Instellingen in het hoger onderwijs kunnen opleidingsgegevens laten toevoegen in het CROHO. Deze registratie is nodig voor:

  • De bekostiging van opleidingen aan bekostigde instellingen.
  • Het toekennen van studiefinanciering.
  • Het verlenen van graden en titels door de instelling.

a-CROHO

a-CROHO is een webapplicatie voor het doorgeven van opleidingsgegevens aan CROHO. Instellingen kunnen alleen hun eigen opleidingen muteren. De beheerder van Mijn DUO van uw instelling kan een autorisatie voor a-CROHO aanvragen. Uw medewerkers krijgen dan toegang tot a-CROHO via Mijn DUO.

Gegevens toevoegen en wijzigen

Gebruik de onderstaande stroomschema’s als u gegevens wilt toevoegen of wijzigen in CROHO. Zo weet u zeker dat uw wijziging zo snel mogelijk wordt verwerkt.
Stroomschema wijzigen opleiding (36Kb, pdf)
Stroomschema nieuwe opleiding (68Kb, pdf)
Stroomschema beëindigen opleiding (27Kb, pdf)
Stroomschema nieuwe vestigingsplaats (28Kb, pdf)
Stroomschema nieuwe instelling (27Kb, pdf)
Handleiding a-CROHO (731Kb, pdf)

Registratie van tweede graadtoevoeging (titulatuur economie)

Op verzoek kan een student economie zijn instelling om een getuigschrift vragen met de ‘oude’ graadtoevoeging. Daarvoor moet u naast de nieuwe ook de oude, als ‘tweede’ graadtoevoeging, invoeren in CROHO.

Geen toegang tot a-CROHO

Hebt u geen toegang tot a-CROHO? Of wilt u een wijziging doorgeven die nog niet mogelijk is via a-CROHO? Gebruik dan de onderstaande formulieren.

Formulier aanmelden of wijzigen opleiding (131Kb, pdf)
Formulier aanmelden nieuwe instelling (81Kb, pdf)
Formulier aanmelden nieuwe vestigingsplaats (84Kb, pdf)

In verband met de coronamaatregelen verzoeken wij u bovenstaande formulieren digitaal te versturen. Scan de ingevulde formulieren en verstuur ze via e-mail naar ssg@duo.nl. U ontvangt een ontvangstbevestiging.