Subsidie tweede lerarenopleiding

Bent u al bevoegd leraar en wilt u een 2e lerarenopleiding doen waarvoor u instellingscollegegeld moet betalen? Dan kunt u de subsidie tweede lerarenopleiding aanvragen.

Beperkt budget

U kunt de subsidie 2 keer aanvragen: 1 keer voor het 1e jaar van uw opleiding en daarna nog voor een later studiejaar

Hoe eerder u aanvraagt, hoe groter de kans is dat u de subsidie krijgt. Er is een beperkt budget en we behandelen de aanvragen op volgorde van binnenkomst.

Voorwaarden

  • U hebt al een diploma voor een lerarenopleiding (bachelor of master).
  • U volgt uw 2e lerarenopleiding in Nederland. De opleiding is bekostigd.
  • U staat voor het eerst bij het 1e jaar van uw 2e lerarenopleiding ingeschreven óf u hebt de subsidie al 1 keer eerder gehad en vraagt deze nu aan voor een later studiejaar van uw 2e lerarenopleiding.
  • U betaalt instellingscollegegeld.
  • U krijgt voor dit studiejaar geen lerarenbeurs of tegemoetkoming leraren.

Aanvragen via Mijn DUO

Voor het studiejaar 2023-2024 kon u de subsidie aanvragen van 1 oktober tot en met 31 december 2023. 

Bedragen en betaalmoment

U kunt maximaal € 6.000,- aan subsidie krijgen. U kunt nooit meer subsidie krijgen dan u aan instellingscollegegeld moet betalen.

U krijgt de volledige subsidie als u op 1 mei van het studiejaar nog ingeschreven staat bij uw opleiding óf als dan uw diploma hebt behaald. Anders krijgt u de helft.

In januari van het studiejaar krijgt u bericht of de subsidie is toegekend. U krijgt het bedrag in 2 gelijke delen uitbetaald. U ontvangt de 1e betaling in januari en de 2e betaling in juni.

Gift of terugbetalen

De subsidie is altijd een gift. Stopt u met uw opleiding? Dan hoeft u de subsidie niet terug te betalen.

Contact

Als u nog vragen hebt, kunt u bellen met de afdeling Lerarenbeurs: 050 599 90 99 . Dit nummer is op werkdagen bereikbaar van 09.00 tot 17.00 uur. Of stuur een e-mail naar tweedelerarenopleiding@duo.nl.