Voorwaarden

Er gelden voorwaarden voor uw leeftijd, opleiding en nationaliteit.

Leeftijd

 • Doet u mbo? Dan moet u minimaal 18 jaar zijn voor een beurs of lening. U kunt wel een studentenreisproduct krijgen als u nog geen 18 bent. 
 • Voor hbo en universiteit geldt geen minimumleeftijd.
 • U moet jonger zijn dan 30 als uw studiefinanciering ingaat.

Wordt u 30? Dan loopt uw studiefinanciering gewoon door. Behalve als u uw studiefinanciering na uw 30e stopzet, dan kunt u uw studiefinanciering niet meer opnieuw starten.

Opleiding

 • U doet een van de volgende opleidingen:
  • mbo: beroepsopleidende leerweg (bol)
  • hbo of universiteit: bachelor, master of associate degree
 • U staat voltijds of duaal ingeschreven. Voor deeltijd of bbl krijgt u geen studiefinanciering.
 • U moet op de 1e van de maand ingeschreven staan. Wordt u na de 1e ingeschreven, dan gaat uw studiefinanciering een maand later in.
 • Uw opleiding duurt minimaal 1 jaar.
 • Uw opleiding is erkend. Uw school of universiteit kan u vertellen of dat zo is.

Doet u een schakeljaar of pre-master? U krijgt alleen studiefinanciering als u wordt ingeschreven als voltijd of duaal bachelorstudent.

Soms kunt u ook studiefinanciering krijgen voor een opleiding in het buitenland.

Thuisstudie

Voor een thuisstudie krijgt u geen studiefinanciering. Alleen het NTI heeft 2 opleidingen waarvoor u studiefinanciering kunt aanvragen:

 • Toegepaste psychologie - voltijd
 • Rechten - voltijd
Doorlopende of geïntegreerde leerroute vmbo-mbo

Volgt u een doorlopende of geïntegreerde leerroute vmbo-mbo? Dan valt u de eerste 2 leerjaren van deze route onder het voortgezet onderwijs (fase vo). Daarna valt u meestal onder het mbo (fase mbo). Uw school weet of u onder het voortgezet onderwijs of het mbo valt.

Controleer met de voorwaardenhulp of het stroomschema waar u recht op hebt.

Voorwaardenhulp doorlopende en geïntegreerde leerrouteVoorwaardenhulp doorlopende en geïntegreerde leerroute

Nationaliteit

 • U bent Nederlander of u hebt een verblijfsvergunning type II, III, IV of V.
 • Hebt u een verblijfsvergunning type I? Dan kunt u misschien studiefinanciering krijgen.
 • Komt u uit een EU/EER-land Link opent externe pagina , Zwitserland of het Verenigd Koninkrijk? Of komt uw partner of ouder uit een van deze landen? Dan kunt u misschien studiefinanciering krijgen.
Voorwaarden verblijfsvergunning type I

Gebruik de voorwaardenhulp om te bepalen of u recht hebt op studiefinanciering.

Voorwaardenhulp verblijfsvergunning type IVoorwaardenhulp verblijfsvergunning type I

Voorwaarden EU/EER-burgers en Zwitsers

U krijgt studiefinanciering als u aan 1 van de volgende voorwaarden voldoet:

 • U woont 5 jaar of langer achter elkaar in Nederland.
 • U bent naar Nederland gekomen om te werken. Dit moet voor minimaal 56 uur per maand zijn. Uw arbeidscontract moet op de 1e van de maand ingaan. Start uw arbeidscontract later, dan gaat uw studiefinanciering een maand later in.
 • Uw niet-Nederlandse ouder of partner heeft de nationaliteit van een EU/EER-land Link opent externe pagina of Zwitserland en werkt of heeft gewerkt in Nederland voor minimaal 56 uur per maand.

Ook voor alleen het studentenreisproduct moet u aan 1 van deze voorwaarden voldoen.

Voldoet u aan 1 van deze voorwaarden? Vraag dan studiefinanciering aan. Na uw aanvraag krijgt u binnen 4 weken een brief waarin we u vragen bewijsstukken te uploaden. Welke bewijsstukken dit zijn, leest u bij Bewijsstukken burgers uit de EU/EER, Zwitserland en Verenigd Koninkrijk.

Voldoet u niet aan de 56-uurseis, maar denkt u toch recht te hebben? Neem dan contact met ons op.

Voorwaarden burgers Verenigd Koninkrijk

U krijgt studiefinanciering als u aan 1 van de volgende voorwaarden voldoet:

 • U hebt een verblijfsvergunning Article 50 en u woont 5 jaar of langer achter elkaar in Nederland.
 • U hebt een verblijfsvergunning Article 50 en u bent naar Nederland gekomen om te werken. Dit moet voor minimaal 56 uur per maand zijn. Uw arbeidscontract moet op de 1e van de maand ingaan. Start uw arbeidscontract later, dan gaat uw studiefinanciering een maand later in.
 • Uw niet-Nederlandse ouder of partner heeft de nationaliteit van een EU/EER-land Link opent externe pagina of Zwitserland en werkt of heeft gewerkt in Nederland voor minimaal 56 uur per maand.
 • Uw Britse ouder of partner heeft een verblijfsvergunning Article 50 en werkt of heeft gewerkt in Nederland voor minimaal 56 uur per maand.

Ook voor alleen het studentenreisproduct moet u aan 1 van deze voorwaarden voldoen.

Voldoet u aan 1 van deze voorwaarden? Vraag dan studiefinanciering aan. Na uw aanvraag krijgt u binnen 4 weken een brief waarin we u vragen bewijsstukken te uploaden. Welke bewijsstukken dit zijn, leest u bij Bewijsstukken burgers uit de EU/EER, Zwitserland en Verenigd Koninkrijk.

Bewijsstukken burgers uit de EU/EER, Zwitserland en Verenigd Koninkrijk

5 jaar of langer aaneengesloten in Nederland

We hebben een kopie van uw identiteitsbewijs nodig. Hebt u de Britse nationaliteit? Dan hebben we een kopie nodig van de voor- en achterkant van uw verblijfsvergunning Article 50.

Werkzaam in Nederland met vast, tijdelijk of oproepcontract

Als u zelf een arbeidscontract hebt:

 • arbeidscontract + laatste loonstrook met bijbehorend bankafschrift
 • identiteitsbewijs
 • als u de Britse nationaliteit hebt: een kopie van de voor- en achterkant van uw verblijfsvergunning Article 50

Als uw niet-Nederlandse ouder een arbeidscontract heeft:

 • arbeidscontract + laatste loonstrook met bijbehorend bankafschrift
 • identiteitsbewijs van uzelf + uw ouder
 • uw geboorteakte
 • als uw ouder de Britse nationaliteit heeft: een kopie van de voor- en achterkant van de verblijfsvergunning Article 50 van uw ouder

Als uw niet-Nederlandse partner een arbeidscontract heeft:

 • arbeidscontract + laatste loonstrook met bijbehorend bankafschrift
 • identiteitsbewijs van uzelf + uw partner
 • trouwboekje of akte van geregistreerd partnerschap
 • als uw partner de Britse nationaliteit heeft: een kopie van de voor- en achterkant van de verblijfsvergunning Article 50 van uw partner

Een kopie van de bewijsstukken is voldoende. U kunt ze mailen naar documenten@duo.nl.

Werkzaam in Nederland als freelancer of zzp'er

Bent u freelancer of zzp'er, of is uw ouder of partner dat? Bel ons. Dan leggen we u persoonlijk uit welke bewijsstukken we nodig hebben.

Controle gewerkte uren

DUO controleert regelmatig of u, uw ouder of uw partner iedere maand 56 uur heeft gewerkt. Ook als u alleen het studentenreisproduct hebt, moet u aan deze voorwaarde voldoen.

Ik wacht nog op een verblijfsvergunning

Vraag studiefinanciering aan als u uw verblijfsvergunning hebt. U kunt ook aanvragen voor maanden van het studiejaar die al voorbij zijn.

Corona: versoepeling 56-uurseis

Krijgt u al studiefinanciering of tegemoetkoming? Dan gaan we tijdelijk soepeler om met de 56-uurseis.

Voldoet u niet aan de voorwaarden?

Misschien hebt u recht op een andere regeling:

Verbergen Sluiten
Wat vindt u van de website?

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee