Naar Geld voor school en studie

Studiefinanciering

Studeert u aan mbo, hbo of universiteit? Dan kunt u studiefinanciering krijgen voor uw opleiding. Zit u op het voortgezet onderwijs? Dan krijgt u tegemoetkoming scholieren.

 1. In het kort
 2. Waar bestaat het uit
 3. Bedragen
 4. Voorwaarden
 5. Hoelang recht
 6. Gift of terugbetalen
 7. Bijverdienen
 8. Aanvragen

Voorwaarden

Er gelden voorwaarden voor uw leeftijd, opleiding en nationaliteit.

Leeftijd

 • Doet u voortgezet onderwijs of mbo? Dan moet u minimaal 18 jaar zijn. Voor mbo kunt u wel een studentenreisproduct aanvragen. Ook als u nog geen 18 bent. Voor hbo en universiteit geldt geen minimumleeftijd.
 • U moet jonger zijn dan 30 als uw studiefinanciering of tegemoetkoming ingaat. Behalve als u voorgezet speciaal onderwijs (vso) doet. Dan moet u jonger zijn dan 20.
U wordt 30

Hebt u studiefinanciering en wordt u 30? Dan loopt uw studiefinanciering gewoon door. Tenzij u uw studiefinanciering na uw 30e stopzet, dan kunt u uw studiefinanciering niet meer opnieuw starten. U kunt dan misschien levenlanglerenkrediet krijgen.

Tegemoetkoming scholieren stopt als u 30 wordt. U kunt dan misschien een tegemoetkoming deeltijders krijgen.

Opleiding

 • U doet een van de volgende opleidingen:
  • voortgezet onderwijs: vmbo, havo, vwo, mavo, lwoo, praktijkonderwijs, vso of vavo
  • mbo: beroepsopleidende leerweg (bol)
  • hbo of universiteit: bachelor, master of associate degree
 • U staat voltijds of duaal ingeschreven. Voor deeltijd of bbl krijgt u geen studiefinanciering of tegemoetkoming scholieren.
 • Uw opleiding duurt minimaal 1 jaar.
 • Uw opleiding is erkend. Uw school of universiteit kan u vertellen of dat zo is.
Buitenlandse opleiding

Soms kunt u studiefinanciering krijgen voor een opleiding in het buitenland. Dit kan alleen voor mbo, hbo en universiteit. Voor voortgezet onderwijs in het buitenland krijgt u geen geld.

Nationaliteit

 • U bent Nederlander of u hebt een verblijfsvergunning type II, III, IV of V.
 • Hebt u een verblijfsvergunning type I? Of komt u uit een EU/EER-land of Zwitserland? Dan kunt u misschien ook studiefinanciering of tegemoetkoming scholieren krijgen.
Voorwaarden verblijfsvergunning type I
Voorwaarden EU/EER-burgers en Zwitsers

U krijgt studiefinanciering of tegemoetkoming scholieren als u aan 1 van de volgende voorwaarden voldoet:

 • U woont 5 jaar of langer aaneengesloten in Nederland.
 • U bent naar Nederland gekomen om te werken. Dit moet voor minimaal 56 uur per maand zijn.
 • Uw niet-Nederlandse ouder of partner heeft de nationaliteit van een EU/EER-land of Zwitserland en werkt of heeft gewerkt in Nederland voor minimaal 56 uur per maand.

Voldoet u aan 1 van deze voorwaarden? Maak een afspraak op 1 van onze servicekantoren. U moet een aantal bewijsstukken meenemen. Welke dit zijn, leest u bij Bewijsstukken EU/EER-burgers en Zwitsers.

Voldoet u niet aan de genoemde voorwaarden, maar denkt u toch recht te hebben? Neem dan contact met ons op.

Bewijsstukken EU/EER-burgers en Zwitsers

5 jaar of langer aaneengesloten in Nederland

We hebben alleen een kopie van uw identiteitsbewijs nodig.

Werkzaam in Nederland met vast, tijdelijk of oproepcontract

Als u zelf een arbeidscontract hebt:

 • arbeidscontract + laatste loonstrook met bijbehorend bankafschrift
 • identiteitsbewijs

Als uw ouder een arbeidscontract heeft:

 • arbeidscontract + laatste loonstrook met bijbehorend bankafschrift
 • identiteitsbewijs van uzelf + uw ouder
 • uw geboorteakte

Als uw partner een arbeidscontract heeft:

 • arbeidscontract + laatste loonstrook met bijbehorend bankafschrift
 • identiteitsbewijs van uzelf + uw partner
 • trouwboekje of akte van geregistreerd partnerschap

Een kopie van de bewijsstukken is voldoende.

Werkzaam in Nederland als freelancer of zzp'er

Bent u freelancer of zzp'er, of is uw ouder of partner dat? Dan leggen we u liever persoonlijk uit welke bewijsstukken we nodig hebben. Bel ons of maak een afspraak op 1 van onze servicekantoren.

Controle gewerkte uren

DUO controleert regelmatig of u, uw ouder of uw partner iedere maand 56 uur heeft gewerkt.

Voldoet u niet aan de voorwaarden?

Voldoet u niet aan de voorwaarden voor studiefinanciering of tegemoetkoming scholieren? Misschien komt u in aanmerking voor een andere regeling:

Verbergen Sluiten
Wat vind je van de website?

We willen onze website graag beter maken. Help je ons verder? Het duurt ongeveer een minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag beter maken. Help je ons verder? Het duurt ongeveer een minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag beter maken. Help je ons verder? Het duurt ongeveer een minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag beter maken. Help je ons verder? Het duurt ongeveer een minuut.

Ja, ik doe mee