Voorwaarden

Doet u vmbo, havo, vwo of vavo? Dan krijgt u geen studiefinanciering maar tegemoetkoming scholieren.

Er gelden voorwaarden voor uw leeftijd, opleiding en nationaliteit.

Leeftijd

 • Doet u mbo? Dan moet u minimaal 18 jaar zijn. Voor mbo kunt u wel een studentenreisproduct aanvragen. Ook als u nog geen 18 bent. Voor hbo en universiteit geldt geen minimumleeftijd.
 • U moet jonger zijn dan 30 als uw studiefinanciering ingaat. Behalve als u voortgezet speciaal onderwijs (vso) doet. Dan moet u jonger zijn dan 20.
U wordt 30

Wordt u 30? Dan loopt uw studiefinanciering gewoon door. Tenzij u uw studiefinanciering na uw 30e stopzet, dan kunt u uw studiefinanciering niet meer opnieuw starten. U kunt dan misschien levenlanglerenkrediet krijgen.

Opleiding

 • U doet een van de volgende opleidingen:
  • mbo: beroepsopleidende leerweg (bol)
  • hbo of universiteit: bachelor, master of associate degree
 • U staat voltijds of duaal ingeschreven. Voor deeltijd of bbl krijgt u geen studiefinanciering.
 • Uw opleiding duurt minimaal 1 jaar.
 • Uw opleiding is erkend. Uw instelling of universiteit kan u vertellen of dat zo is.
Buitenlandse opleiding

Soms kunt u studiefinanciering krijgen voor een opleiding in het buitenland.

Thuisstudie

Voor een thuisstudie krijgt u geen studiefinanciering. Alleen het NTI heeft 2 opleidingen waarvoor u studiefinanciering kunt aanvragen:

 • Toegepaste psychologie - voltijd
 • Rechten - voltijd
Doorlopende of geïntegreerde leerroute vmbo-mbo

Volgt u een doorlopende of geïntegreerde leerroute vmbo-mbo? Dan valt u de eerste 2 leerjaren van deze route onder het voortgezet onderwijs (fase vo). Daarna valt u meestal onder het mbo (fase mbo). Uw school weet of u onder het voortgezet onderwijs of het mbo valt.

Controleer met het stroomschema of de voorwaardenhulp waar u recht op hebt.

Voorwaardenhulp doorlopende en geïntegreerde leerrouteVoorwaardenhulp doorlopende en geïntegreerde leerroute

Nationaliteit

 • U bent Nederlander of u hebt een verblijfsvergunning type II, III, IV of V.
 • Hebt u een verblijfsvergunning type I? Of komt u uit een EU/EER-land Link opent externe pagina of Zwitserland? Dan kunt u misschien ook studiefinanciering krijgen.
Voorwaarden verblijfsvergunning type I

Gebruik de voorwaardenhulp om te bepalen of u recht hebt op studiefinanciering of tegemoetkoming scholieren.

Voorwaardenhulp verblijfsvergunning type IVoorwaardenhulp verblijfsvergunning type I

Voorwaarden EU/EER-burgers en Zwitsers

U krijgt studiefinanciering als u aan 1 van de volgende voorwaarden voldoet:

 • U woont 5 jaar of langer aaneengesloten in Nederland.
 • U bent naar Nederland gekomen om te werken. Dit moet voor minimaal 56 uur per maand zijn. Uw arbeidscontract moet op de 1e van de maand ingaan. Start uw arbeidscontract later, dan gaat uw studiefinanciering een maand later in.
 • Uw niet-Nederlandse ouder of partner heeft de nationaliteit van een EU/EER-land Link opent externe pagina of Zwitserland en werkt of heeft gewerkt in Nederland voor minimaal 56 uur per maand.

Ook voor alleen het studentenreisproduct moet u aan 1 van deze voorwaarden voldoen.

Voldoet u aan 1 van deze voorwaarden? Maak een afspraak op 1 van onze servicekantoren. U moet een aantal bewijsstukken meenemen. Welke dit zijn, leest u bij Bewijsstukken EU/EER-burgers en Zwitsers.

Voldoet u niet aan de genoemde voorwaarden, maar denkt u toch recht te hebben? Neem dan contact met ons op.

Bewijsstukken EU/EER-burgers en Zwitsers

5 jaar of langer aaneengesloten in Nederland

We hebben alleen een kopie van uw identiteitsbewijs nodig.

Werkzaam in Nederland met vast, tijdelijk of oproepcontract

Als u zelf een arbeidscontract hebt:

 • arbeidscontract + laatste loonstrook met bijbehorend bankafschrift
 • identiteitsbewijs

Als uw niet-Nederlandse ouder een arbeidscontract heeft:

 • arbeidscontract + laatste loonstrook met bijbehorend bankafschrift
 • identiteitsbewijs van uzelf + uw ouder
 • uw geboorteakte

Als uw niet-Nederlandse partner een arbeidscontract heeft:

 • arbeidscontract + laatste loonstrook met bijbehorend bankafschrift
 • identiteitsbewijs van uzelf + uw partner
 • trouwboekje of akte van geregistreerd partnerschap

Een kopie van de bewijsstukken is voldoende.

Werkzaam in Nederland als freelancer of zzp'er

Bent u freelancer of zzp'er, of is uw ouder of partner dat? Dan leggen we u liever persoonlijk uit welke bewijsstukken we nodig hebben. Bel ons of maak een afspraak op 1 van onze servicekantoren.

Controle gewerkte uren

DUO controleert regelmatig of u, uw ouder of uw partner iedere maand 56 uur heeft gewerkt. Ook als u alleen het studentenreisproduct hebt, moet u aan deze voorwaarde voldoen.

Ik wacht nog op een verblijfsvergunning

Wacht u nog op een verblijfsvergunning? Vraag dan studiefinanciering aan zodra u uw verblijfsvergunning hebt. Aanvragen kan met terugwerkende kracht, tot het begin van het school- of studiejaar.

Voldoet u niet aan de voorwaarden?

Voldoet u niet aan de voorwaarden voor studiefinanciering of tegemoetkoming scholieren? Misschien komt u in aanmerking voor een andere regeling:

Verbergen Sluiten
Wat vindt u van de website?

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee