Voorwaarden

Er gelden voorwaarden voor uw leeftijd, opleiding en nationaliteit.

Leeftijd

 • Doet u voortgezet onderwijs of mbo? Dan moet u minimaal 18 jaar zijn. Voor mbo kunt u wel een studentenreisproduct aanvragen. Ook als u nog geen 18 bent. Voor hbo en universiteit geldt geen minimumleeftijd.
 • U moet jonger zijn dan 30 als uw studiefinanciering of tegemoetkoming ingaat. Behalve als u voorgezet speciaal onderwijs (vso) doet. Dan moet u jonger zijn dan 20.
U wordt 30

Hebt u studiefinanciering en wordt u 30? Dan loopt uw studiefinanciering gewoon door. Tenzij u uw studiefinanciering na uw 30e stopzet, dan kunt u uw studiefinanciering niet meer opnieuw starten. U kunt dan misschien levenlanglerenkrediet krijgen.

Tegemoetkoming scholieren stopt automatisch als u 30 wordt. U kunt dan misschien een tegemoetkoming deeltijders krijgen.

Opleiding

 • U doet een van de volgende opleidingen:
  • voortgezet onderwijs: vmbo, havo, vwo, mavo, lwoo, praktijkonderwijs, vso of vavo
  • mbo: beroepsopleidende leerweg (bol)
  • hbo of universiteit: bachelor, master of associate degree
 • U staat voltijds of duaal ingeschreven. Voor deeltijd of bbl krijgt u geen studiefinanciering of tegemoetkoming scholieren.
 • Uw opleiding duurt minimaal 1 jaar.
 • Uw opleiding is erkend. Uw school of universiteit kan u vertellen of dat zo is.
Buitenlandse opleiding

Soms kunt u studiefinanciering krijgen voor een opleiding in het buitenland. Dit kan alleen voor mbo, hbo en universiteit. Voor voortgezet onderwijs in het buitenland krijgt u geen geld.

Nationaliteit

 • U bent Nederlander of u hebt een verblijfsvergunning type II, III, IV of V.
 • Hebt u een verblijfsvergunning type I? Of komt u uit een EU/EER-land of Zwitserland? Dan kunt u misschien ook studiefinanciering of tegemoetkoming scholieren krijgen.
Voorwaarden verblijfsvergunning type I

Gebruik de voorwaardenhulp om te bepalen of u recht hebt op studiefinanciering of tegemoetkoming scholieren.

Voorwaardenhulp verblijfsvergunning type IVoorwaardenhulp verblijfsvergunning type I

Voorwaarden EU/EER-burgers en Zwitsers

U krijgt studiefinanciering of tegemoetkoming scholieren als u aan 1 van de volgende voorwaarden voldoet:

 • U woont 5 jaar of langer aaneengesloten in Nederland.
 • U bent naar Nederland gekomen om te werken. Dit moet voor minimaal 56 uur per maand zijn.
 • Uw niet-Nederlandse ouder of partner heeft de nationaliteit van een EU/EER-land of Zwitserland en werkt of heeft gewerkt in Nederland voor minimaal 56 uur per maand.

Voldoet u aan 1 van deze voorwaarden? Maak een afspraak op 1 van onze servicekantoren. U moet een aantal bewijsstukken meenemen. Welke dit zijn, leest u bij Bewijsstukken EU/EER-burgers en Zwitsers.

Voldoet u niet aan de genoemde voorwaarden, maar denkt u toch recht te hebben? Neem dan contact met ons op.

Bewijsstukken EU/EER-burgers en Zwitsers

5 jaar of langer aaneengesloten in Nederland

We hebben alleen een kopie van uw identiteitsbewijs nodig.

Werkzaam in Nederland met vast, tijdelijk of oproepcontract

Als u zelf een arbeidscontract hebt:

 • arbeidscontract + laatste loonstrook met bijbehorend bankafschrift
 • identiteitsbewijs

Als uw niet-Nederlandse ouder een arbeidscontract heeft:

 • arbeidscontract + laatste loonstrook met bijbehorend bankafschrift
 • identiteitsbewijs van uzelf + uw ouder
 • uw geboorteakte

Als uw niet-Nederlandse partner een arbeidscontract heeft:

 • arbeidscontract + laatste loonstrook met bijbehorend bankafschrift
 • identiteitsbewijs van uzelf + uw partner
 • trouwboekje of akte van geregistreerd partnerschap

Een kopie van de bewijsstukken is voldoende.

Werkzaam in Nederland als freelancer of zzp'er

Bent u freelancer of zzp'er, of is uw ouder of partner dat? Dan leggen we u liever persoonlijk uit welke bewijsstukken we nodig hebben. Bel ons of maak een afspraak op 1 van onze servicekantoren.

Controle gewerkte uren

DUO controleert regelmatig of u, uw ouder of uw partner iedere maand 56 uur heeft gewerkt.

Ik wacht nog op een verblijfsvergunning

Wacht u nog op een verblijfsvergunning? Vraag dan toch alvast studiefinanciering aan.

We zullen uw aanvraag eerst afwijzen, omdat u nog geen geldige verblijfsvergunning hebt. Zodra de IND u een geldige vergunning heeft gegeven, kunt u een kopie van uw vergunning naar DUO sturen. Doe dit binnen 6 weken nadat u uw verblijfsvergunning hebt gekregen. Dan nemen we uw aanvraag voor studiefinanciering alsnog in behandeling.

Voldoet u niet aan de voorwaarden?

Voldoet u niet aan de voorwaarden voor studiefinanciering of tegemoetkoming scholieren? Misschien komt u in aanmerking voor een andere regeling:

Verbergen Sluiten
Wat vind je van de website?

We willen onze website graag beter maken. Help je ons verder? Het duurt ongeveer een minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag beter maken. Help je ons verder? Het duurt ongeveer een minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag beter maken. Help je ons verder? Het duurt ongeveer een minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag beter maken. Help je ons verder? Het duurt ongeveer een minuut.

Ja, ik doe mee