Gift of terugbetalen

Studiefinanciering voor mbo, hbo en universiteit is niet altijd meteen een gift. Voor sommige opleidingen is uw studiefinanciering een 'prestatiebeurs'.

Mbo 1 en 2

Als u mbo 1 of 2 doet, zijn uw basisbeurs, aanvullende beurs en reisproduct altijd een gift. Voor mbo 1 en 2 geldt geen prestatiebeurs.

Mbo 1 en 2
Onderdeel Gift of terugbetalen
Basisbeurs Gift
Aanvullende beurs Gift
Reisproduct Gift
Rentedragende lening Terugbetalen

Mbo 3 en 4

Voor mbo 3 en 4 zijn uw basisbeurs, aanvullende beurs en reisproduct een 'prestatiebeurs'. Ze worden een gift als u binnen 10 jaar uw diploma behaalt. We noemen dit de diplomatermijn. De 10 jaar gaan in vanaf de 1e maand dat u studiefinanciering krijgt voor mbo 3/4, of voor hoger onderwijs (hbo of universiteit). 

Over de prestatiebeurs loopt rente, vanaf de eerste maand dat u de prestatiebeurs krijgt. Haalt u op tijd uw diploma, dan wordt ook deze rente een gift. Lukt het niet om op tijd uw diploma te behalen? Dan moet u de basisbeurs, aanvullende beurs en het reisproduct terugbetalen, inclusief deze opgebouwde rente.

Mbo 3 en 4
Onderdeel Diploma binnen 10 jaar Geen diploma binnen 10 jaar
Basisbeurs Gift Terugbetalen
Aanvullende beurs Gift Terugbetalen
Reisproduct Gift Terugbetalen
Rentedragende lening Terugbetalen Terugbetalen

Welk diploma telt?

Hoeveel jaren een gift worden, hangt af van de officiële studieduur van de opleiding waarvoor u uw diploma hebt behaald. Het moet wel gaan om een diploma van een door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap erkende opleiding. Dit moet een diploma zijn voor 1 van de volgende opleidingen:

  • vakopleiding (niveau 3)
  • middenkaderopleiding (niveau 4)
  • aangewezen opleiding in het buitenland (niveau 3 of 4)
  • specialistenopleiding (niveau 4)
  • beroepsbegeleidende leerweg (niveau 3 of 4)
  • hbo (ook associate degree)
  • universiteit

Geen diploma

Haalt u geen diploma voor minstens niveau 3? Dan moet u de prestatiebeurs terugbetalen. Hierop is 1 uitzondering: hebt u tijdens uw eerste 12 maanden studiefinanciering een aanvullende beurs gekregen? Deze maanden aanvullende beurs vallen niet onder de prestatiebeurs. U mag ze houden, ook zonder diploma.

Hbo en universiteit

Voor hbo en universitaire opleidingen zijn uw basisbeurs, aanvullende beurs en reisproduct een 'prestatiebeurs'. Ze worden een gift als u binnen 10 jaar uw diploma behaalt. We noemen dit de diplomatermijn. De 10 jaar gaan in vanaf de 1e maand dat u studiefinanciering krijgt voor mbo 3/4, of voor hoger onderwijs (hbo of universiteit).

Over de prestatiebeurs loopt rente, vanaf de eerste maand dat u de prestatiebeurs krijgt. Haalt u op tijd uw diploma, dan wordt ook deze rente een gift. Lukt het niet om op tijd uw diploma te behalen? Dan moet u de basisbeurs, aanvullende beurs en het reisproduct terugbetalen, inclusief deze opgebouwde rente.

Hbo en universiteit
Onderdeel Diploma binnen 10 jaar Geen diploma binnen 10 jaar
Basisbeurs Gift Terugbetalen
Aanvullende beurs Gift Terugbetalen
Reisproduct Gift Terugbetalen
Rentedragende lening Terugbetalen Terugbetalen
Collegegeldkrediet Terugbetalen Terugbetalen

Hoeveel jaar een gift?

Hoeveel jaren een gift worden, hangt af van de officiële studieduur van de opleiding waarvoor u uw diploma hebt behaald.

Hbo
Diploma Aantal jaren gift
Associate degree 2 jaar beurs + reisproduct helemaal
Hbo-bachelor 4 jaar beurs + reisproduct helemaal
Bachelor + 1-jarige hbo-master 5 jaar beurs + reisproduct helemaal
Bachelor + 1,5-jarige hbo-master* 5 jaar en 6 maanden beurs + reisproduct helemaal
Bachelor + 2-jarige hbo-master* 6 jaar beurs + reisproduct helemaal
Bachelor + 2,5-jarige hbo-master* 6 jaar en 6 maanden beurs + reisproduct helemaal
Bachelor + 3-jarige hbo-master* 7 jaar beurs + reisproduct helemaal
Bachelor + 4-jarige hbo-master* 8 jaar beurs + reisproduct helemaal

* Dit geldt alleen als u op of na 1 september 2021 een hbo-masterdiploma hebt behaald.  Hebt u een hbo-masterdiploma behaald vóór 1 september 2021? Dan zetten we 5 jaar beurs en uw volledige reisproduct om in een gift.

Universiteit
Diploma Aantal jaren gift
Wo-bachelor 3 jaar beurs + reisproduct helemaal
Bachelor + 1-jarige wo-master 4 jaar beurs + reisproduct helemaal
Bachelor + 2-jarige wo-master 5 jaar beurs + reisproduct helemaal
Bachelor + 3-jarige wo-master 6 jaar beurs + reisproduct helemaal
Bachelor + 4-jarige wo-master 7 jaar beurs + reisproduct helemaal

Welke jaren worden gift?

De eerste jaren waarin u een prestatiebeurs kreeg, worden een gift. Ook als u in deze jaren het studentenreisproduct had, maar geen basisbeurs of aanvullende beurs.

Schuld van mbo

Hebt u ook nog een schuld van een mbo-opleiding? Uw reisproduct, basisbeurs en aanvullende beurs van het mbo worden ook een gift. U moet het diploma dan wel behalen binnen 10 jaar nadat u voor het eerst studiefinanciering kreeg voor het mbo.

Buitenlands diploma

Hebt u een buitenlands diploma behaald? Dan kunnen we niet meteen aangeven hoeveel jaren een gift worden. Dit moeten we eerst beoordelen. Hiervoor kijken we naar de waarde van een vergelijkbaar Nederlands diploma.

Deeltijdopleiding

Haalt u een diploma in deeltijd? Ook dan kunnen uw reisproduct, basisbeurs en aanvullende beurs een gift worden. Het diploma moet dan wel gelijk zijn aan het diploma voor de voltijdopleiding.

Geen diploma

Haalt u geen diploma? Dan moet u de prestatiebeurs terugbetalen. Hierop is 1 uitzondering: hebt u tijdens uw eerste 5 maanden studiefinanciering een aanvullende beurs gekregen? Deze maanden aanvullende beurs vallen niet onder de prestatiebeurs. U mag ze houden, ook zonder diploma.

Gestopt in uw 1e jaar studiefinanciering

Bent u gestopt in het 1e jaar dat u studiefinanciering kreeg? En bent u uitgeschreven voor 1 februari? Dan hoeft u uw beurs en reisproduct over het 1e jaar mogelijk niet terug te betalen.

Wanneer gift?

De omzetting van uw prestatiebeurs naar een gift gebeurt in de maand januari nadat u uw diploma hebt behaald. U krijgt hierover eind januari een bericht. Hebt u een universitaire bachelor afgerond? Dan kan het langer duren voordat uw prestatiebeurs wordt omgezet.