Gift of terugbetalen

Studiefinanciering voor mbo, hbo en universiteit is niet altijd meteen een gift.

Prestatiebeurs

Voor sommige opleidingen is uw studiefinanciering een 'prestatiebeurs'. Dan moet u eerst uw diploma halen. Pas daarna wordt de prestatiebeurs een gift.

Mbo 1 en 2

Voor mbo 1 en 2 is er geen prestatiebeurs. Als u mbo 1 of 2 doet, zijn uw basisbeurs, aanvullende beurs en reisproduct altijd een gift.

Mbo 1 en 2
Onderdeel Gift of terugbetalen
Basisbeurs Gift
Aanvullende beurs Gift
Reisproduct Gift
Lening Terugbetalen

Mbo 3 en 4

Uw basisbeurs, aanvullende beurs en reisproduct zijn een prestatiebeurs. Ze worden pas een gift als u binnen 10 jaar uw diploma behaalt. Dit noemen we de 'diplomatermijn'. De 10 jaar gaan in vanaf de 1e maand dat u studiefinanciering krijgt voor mbo 3 of 4.

Mbo 3 en 4
Onderdeel Diploma binnen 10 jaar Geen diploma binnen 10 jaar
Basisbeurs Gift Terugbetalen
Aanvullende beurs Gift Terugbetalen
Reisproduct Gift Terugbetalen
Lening Terugbetalen Terugbetalen

Welk diploma telt?

U moet een diploma halen voor 1 van de volgende opleidingen:

  • vakopleiding (niveau 3)
  • middenkaderopleiding (niveau 4)
  • aangewezen opleiding in het buitenland (niveau 3 of 4)
  • specialistenopleiding (niveau 4)
  • beroepsbegeleidende leerweg (niveau 3 of 4)
  • hbo (ook associate degree)
  • universiteit

De opleiding moet in het Register Instellingen en Opleidingen (RIO) staan.

Geen diploma

Haalt u geen diploma voor minstens niveau 3? Dan moet u de prestatiebeurs terugbetalen. Hierop is 1 uitzondering: hebt u tijdens uw eerste 12 maanden studiefinanciering een aanvullende beurs gekregen? Deze maanden aanvullende beurs vallen niet onder de prestatiebeurs. U mag ze houden, ook zonder diploma.

Hbo en universiteit

Uw reisproduct en aanvullende beurs zijn een prestatiebeurs. Ze worden pas een gift als u binnen 10 jaar uw diploma behaalt. Dit noemen we de 'diplomatermijn'. De 10 jaar gaan in vanaf de 1e maand dat u studiefinanciering krijgt voor hbo of universiteit.

Hbo en universiteit
Onderdeel Diploma binnen 10 jaar Geen diploma binnen 10 jaar
Aanvullende beurs Gift Terugbetalen
Reisproduct Gift Terugbetalen
Lening Terugbetalen Terugbetalen

Hoeveel jaar een gift?

Hoeveel jaren een gift worden, hangt af van de waarde van uw diploma. U moet een diploma halen voor 1 van de volgende opleidingen. De opleiding moet in het Register Instellingen en Opleidingen (RIO) staan.

Hbo
Diploma Aantal jaren gift
Associate degree 2 jaar beurs + reisproduct helemaal
Hbo-bachelor 4 jaar beurs + reisproduct helemaal
Bachelor + 1-jarige hbo-master 5 jaar beurs + reisproduct helemaal
Bachelor + 1,5-jarige hbo-master* 5 jaar en 6 maanden beurs + reisproduct helemaal
Bachelor + 2-jarige hbo-master* 6 jaar beurs + reisproduct helemaal
Bachelor + 2,5-jarige hbo-master* 6 jaar en 6 maanden beurs + reisproduct helemaal
Bachelor + 3-jarige hbo-master* 7 jaar beurs + reisproduct helemaal
Bachelor + 4-jarige hbo-master* 8 jaar beurs + reisproduct helemaal

* Dit geldt alleen als u op of na 1 september 2021 een hbo-masterdiploma hebt behaald.  Hebt u een hbo-masterdiploma behaald vóór 1 september 2021? Dan zetten we 5 jaar beurs en uw volledige reisproduct om in een gift.

Universiteit
Diploma Aantal jaren gift
Wo-bachelor 3 jaar beurs + reisproduct helemaal
Bachelor + 1-jarige wo-master 4 jaar beurs + reisproduct helemaal
Bachelor + 2-jarige wo-master 5 jaar beurs + reisproduct helemaal
Bachelor + 3-jarige wo-master 6 jaar beurs + reisproduct helemaal
Bachelor + 4-jarige wo-master 7 jaar beurs + reisproduct helemaal

Basisbeurs

Valt u nog onder het oude stelsel van studiefinanciering? Dan wordt ook uw basisbeurs een gift.

Schuld van mbo

Hebt u ook nog een schuld van een mbo-opleiding? Uw reisproduct, basisbeurs en aanvullende beurs van het mbo worden ook een gift. U moet het diploma dan wel behalen binnen 10 jaar nadat u voor het eerst studiefinanciering kreeg voor het mbo.

Buitenlands diploma

Hebt u een buitenlands diploma behaald? Dan kunnen we niet meteen aangeven hoeveel jaren een gift worden. Dit moeten we eerst beoordelen. Hiervoor kijken we naar de waarde van een vergelijkbaar Nederlands diploma.

Deeltijdopleiding

Haalt u een diploma in deeltijd? Ook dan kunnen uw reisproduct en aanvullende beurs een gift worden. Het diploma moet dan wel gelijk zijn aan het diploma voor de voltijdopleiding.

Geen diploma

Haalt u geen diploma? Dan moet u de prestatiebeurs terugbetalen. Hierop is 1 uitzondering: hebt u tijdens uw eerste 5 maanden studiefinanciering een aanvullende beurs gekregen? Deze maanden aanvullende beurs vallen niet onder de prestatiebeurs. U mag ze houden, ook zonder diploma.

Gestopt in uw 1e jaar studiefinanciering

Bent u gestopt in het 1e jaar dat u studiefinanciering kreeg? En bent u uitgeschreven voor 1 februari? Dan hoeft u hoeft u uw beurs en reisproduct over het 1e jaar mogelijk niet terug te betalen.

Wanneer gift?

De omzetting van uw prestatiebeurs naar een gift gebeurt in de maand januari nadat u uw diploma hebt behaald. U krijgt hierover eind januari een bericht. Hebt u een universitaire bachelor of associate degree afgerond? Dan kan het langer duren voordat uw prestatiebeurs wordt omgezet.

Verbergen Sluiten
Wat vindt u van de website?

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee