Naar Geld voor school en studie

Studiefinanciering

Studeert u aan mbo, hbo of universiteit? Dan kunt u studiefinanciering krijgen voor uw opleiding. Zit u op het voortgezet onderwijs? Dan krijgt u tegemoetkoming scholieren.

  1. In het kort
  2. Waar bestaat het uit
  3. Bedragen
  4. Voorwaarden
  5. Hoelang recht
  6. Gift of terugbetalen
  7. Bijverdienen

Gift of terugbetalen

De tegemoetkoming scholieren is automatisch een gift.

Studiefinanciering voor mbo, hbo en universiteit is niet altijd meteen een gift. Dit hangt af van de opleiding die u doet. Een lening moet u altijd terugbetalen.

Voortgezet onderwijs

Uw basistoelage en aanvullende toelage zijn altijd een gift. U hoeft ze niet terug te betalen.

Mbo 1 en 2

Als u mbo 1 of 2 doet, zijn uw basisbeurs, aanvullende beurs en reisproduct altijd een gift.

Mbo 3 en 4

Doet u mbo 3 of 4? Dan worden uw basisbeurs, aanvullende beurs en reisproduct (de 'prestatiebeurs') pas een gift als u binnen 10 jaar een diploma behaalt voor minstens niveau 3. Die 10 jaar gaan in vanaf de 1e maand dat u studiefinanciering krijgt voor mbo 3 of 4.

Behaalt u geen diploma voor 3 of 4? Dan moet u alles terugbetalen. Hierop is 1 uitzondering: hebt u tijdens uw eerste 12 maanden studiefinanciering een aanvullende beurs gekregen? Dan mag u die maanden aanvullende beurs houden, ook zonder diploma.

Hbo en universiteit

Uw reisproduct en aanvullende beurs (de 'prestatiebeurs') kunnen een gift worden. U moet dan binnen 10 jaar uw diploma behalen, gerekend vanaf uw 1e maand studiefinanciering voor hbo of universiteit. Hoeveel jaren een gift worden, hangt af van de waarde van uw diploma.

Waarde diploma
Diploma Aantal jaren gift
Associate degree 2 jaar beurs + reisproduct helemaal
Hbo-bachelor 4 jaar beurs + reisproduct helemaal
Wo-bachelor 3 jaar beurs + reisproduct helemaal
Wo-bachelor + 1-jarige wo-master 4 jaar beurs + reisproduct helemaal
Wo-bachelor + 2-jarige wo-master 5 jaar beurs + reisproduct helemaal
Wo-bachelor + 3-jarige wo-master 6 jaar beurs + reisproduct helemaal

Deeltijdopleiding
Hebt u een diploma in deeltijd behaald? Ook dan kunnen uw reisproduct en aanvullende beurs een gift worden. Het diploma moet dan wel gelijk zijn aan het diploma voor de voltijdopleiding.

Behaalt u geen diploma? Dan moet u alles terugbetalen. Hierop is 1 uitzondering: hebt u tijdens uw eerste 5 maanden studiefinanciering een aanvullende beurs gekregen? Dan mag u die maanden aanvullende beurs houden, ook zonder diploma.

Wat vind je van de website?
Verbergen Sluiten

We willen onze website graag beter maken. Help je ons verder? Het duurt ongeveer een minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag beter maken. Help je ons verder? Het duurt ongeveer een minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag beter maken. Help je ons verder? Het duurt ongeveer een minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag beter maken. Help je ons verder? Het duurt ongeveer een minuut.

Ja, ik doe mee