Bijverdienen

U mag niet te veel bijverdienen als u:

DUO heeft onlangs de bijverdiensten in 2017 gecontroleerd. Hebt u te veel bijverdiend? In ons nieuwsbericht leest u meer over deze controle.

Hoeveel u mag bijverdienen

  • Voor 2021 is de grens € 15.415,63. Het gaat om uw verzamelinkomen of belastbaar loon.
  • We kijken alleen naar uw eigen inkomen. Het inkomen van uw partner telt niet mee.
  • In 2020 was er geen grens voor bijverdienen, door de coronacrisis. U kon daarom in het jaar 2020 bijverdienen zonder gevolgen voor uw studiefinanciering.

Welk inkomen telt mee?

Onder 'bijverdiensten' valt niet alleen het geld dat u verdient met een bijbaantje. In de folders over bijverdienen staat per jaar wat wel en wat niet meetelt.

Folders over bijverdienen in 2016-2021

De grens voor bijverdienen in 2020 verviel voor alle studenten. Daarom staat de folder voor 2020 er niet bij.

Stopzetten studiefinanciering en reisproduct

Als u dicht bij de grens voor bijverdienen komt, moet u uw studiefinanciering en reisproduct stopzetten.

Na uw 30e kunt u uw studiefinanciering niet meer opstarten. Houd daar rekening mee als u uw studiefinanciering stopzet.

Studiefinanciering stopzetten voor maanden die voorbij zijn

Hebt u in 2021 te veel bijverdiend? En komt u hier pas later achter? U kunt uw studiefinanciering alsnog stopzetten vanaf de maand waarin u over de bijverdiengrens ging. Dit moet vóór 1 juli 2022.

U moet uw studiefinanciering over de stopgezette maanden terugbetalen. Hebt u in deze periode het studentenreisproduct gebruikt? Dan krijgt u ook een -boete. U krijgt alleen een boete voor de periode waarin u met het studentenreisproduct hebt gereisd.

Gevolgen te veel bijverdienen

Hebt u te veel bijverdiend zonder uw studiefinanciering stop te zetten? Dan moet u het bedrag terugbetalen dat u boven de grens hebt bijverdiend. U betaalt nooit meer terug dan wat u in dat jaar aan basisbeurs, aanvullende beurs en studentenreisproduct hebt gehad.

Controle

DUO controleert achteraf hoeveel u in een bepaald jaar hebt bijverdiend. Dit doen we door uw inkomensgegevens op te vragen bij de Belastingdienst. DUO heeft hier 5 jaar de tijd voor, maar meestal controleren we al na 3 jaar. Hebt u te veel bijverdiend? Dan krijgt u van ons bericht hoeveel u moet terugbetalen.

Verbergen Sluiten
Wat vindt u van de website?

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee