Collegegeldkrediet

Als u aan het hbo of de universiteit studeert, kunt u een collegegeldkrediet aanvragen. Dit kan zelfs als u niet aan de nationaliteitseisen voor studiefinanciering voldoet. Het bedrag is afhankelijk van het soort collegegeld dat u betaalt.

Als u naar het mbo of vavo gaat, hebt u misschien recht op een tegemoetkoming voor lesgeld.

Collegegeldkrediet aanvragen

Hoe u collegegeldkrediet moet aanvragen, hangt af van uw situatie:

 • Hebt u recht op studiefinanciering? Dan vraagt u het collegegeldkrediet aan in Mijn DUO (zie situatie 1).
 • Hebt u geen recht op studiefinanciering vanwege uw nationaliteit? Dan moet u een formulier gebruiken. Lees ook de voorwaarden (zie situatie 2).

1. U hebt recht op studiefinanciering

U kunt het collegegeldkrediet tegelijk met de rest van uw studiefinanciering aanvragen. Later aanvragen kan ook. Dit regelt u in Mijn DUO.

Inloggen Mijn DUOMet DigiD

Inloggen lukt niet

Lukt het niet om in te loggen op Mijn DUO? Gebruik dan het formulier Wijzigingen student hoger onderwijs.

Educatieve module of pre-master korter dan 1 jaar

Studenten die een volledig jaar studeren, kunnen per maand 1/12 van het collegegeld lenen. Aan het einde van het studiejaar hebben zij dan het volledige bedrag aan collegegeld geleend.

Staat u ingeschreven bij een educatieve module of pre-master van korter dan 12 maanden? Dan gaat collegegeldkrediet aanvragen iets anders. Als u het op de reguliere manier aanvraagt, krijgt u namelijk niet het maximale bedrag. Wilt u toch het maximale bedrag lenen? Vraag het collegegeldkrediet dan aan met het formulier Collegegeldkrediet educatieve module of pre-master. U krijgt dan maandelijks meer dan 1/12 van het collegegeld.

2. U hebt geen recht op studiefinanciering

Hebt u geen recht op studiefinanciering vanwege uw nationaliteit? Dan kunt u collegegeldkrediet krijgen als u aan de volgende voorwaarden voldoet:

 • U bent jonger dan 30.
 • U komt uit een EU/EER-land Link opent externe pagina of Zwitserland. Of u komt uit het Verenigd Koninkrijk en hebt een Nederlandse Artikel 50-verblijfsvergunning.
 • U staat voltijds of duaal ingeschreven bij een bachelor, master of associate degree in Nederland.
 • Uw opleiding duurt minimaal 1 jaar.
 • Uw opleiding is erkend. Uw onderwijsinstelling kan u vertellen of dat zo is.

Voldoet u aan de voorwaarden? Gebruik dan het formulier Application tuition fees loan/Aanvraag collegegeldkrediet.

Krijgt u recht op studiefinanciering? Dan worden de maanden waarin u collegegeldkrediet hebt ontvangen afgetrokken van het aantal maanden dat u recht hebt op studiefinanciering.

Tegemoetkoming lesgeld

Gaat u naar het mbo of vavo? U hebt recht op een tegemoetkoming voor lesgeld als u aan de volgende voorwaarden voldoet:

 • U komt uit een EU/EER-land Link opent externe pagina of uit Zwitserland, of uw partner komt uit een EU/EER-land. Of u komt uit het Verenigd Koninkrijk en hebt een Nederlandse Artikel 50-verblijfsvergunning.
 • U staat voltijds ingeschreven bij een mbo-opleiding (bol) of een vavo-opleiding.
 • U bent ouder dan 18 en u bent met de opleiding begonnen voordat u 30 werd.
 • Uw opleiding is erkend. Uw school kan u vertellen of dat zo is.
 • U hebt geen recht op studiefinanciering.

Voldoet u aan de voorwaarden? Gebruik dan het formulier Aanvraag tegemoetkoming lesgeld/Application for a contribution towards course fees.

Gift of terugbetalen

Het collegegeldkrediet moet u altijd terugbetalen, met rente. De tegemoetkoming lesgeld is een gift.

Verbergen Sluiten
Wat vindt u van de website?

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee