Naar Home

Opleiding wijzigen

Stoppen in uw 1e jaar

In het 1e jaar van uw opleiding mbo 3 of 4, hbo of universiteit kunt u kijken of de opleiding bij u past. U hoeft de basisbeurs, aanvullende beurs en studentenreisproduct (prestatiebeurs) niet terug te betalen als uw studiefinanciering is gestopt voor 1 februari. We noemen dit de eerstejaarsregeling. Een rentedragende lening moet u natuurlijk wel terugbetalen.

Gaat u na een afgeronde mbo-opleiding in studiejaar 2023-2024 of later naar het hbo? Dan geldt de regeling tot het einde van het 1e studiejaar in het hbo. Stopt de studiefinanciering aan het einde van het 1e studiejaar, dan hoeft u de prestatiebeurs van het 1e jaar niet terug te betalen.

Voorwaarden eerstejaarsregeling

De voorwaarden zijn afhankelijk van de onderwijsroute die u volgt.

Van voortgezet onderwijs naar vervolgopleiding

 • U komt van het vmbo, havo of vwo.
 • U krijgt in een studiejaar voor het eerst prestatiebeurs voor een mbo-opleiding waarvoor u voor de eerste keer staat ingeschreven. Of u krijgt voor het eerst studiefinanciering voor hbo of universiteit.
 • Uw studiefinanciering is vóór 1 februari gestopt.
 • Deed u mbo 3 of 4? Dan krijgt u in hetzelfde studiejaar niet opnieuw studiefinanciering voor een mbo-opleiding op niveau 3 of 4.
 • Deed u hbo of universiteit? Dan krijgt u in hetzelfde studiejaar niet opnieuw studiefinanciering voor een opleiding aan hbo of universiteit.
 • Bent u per 1 februari begonnen aan hbo of universiteit, dan moet uw studiefinanciering vóór 1 september zijn gestopt. U krijgt dan tot 1 februari van het volgende studiejaar geen studiefinanciering meer voor hbo of universiteit.

Van mbo 1/2 naar mbo 3/4

 • U komt van het mbo niveau 1 of 2.
 • U krijgt in een studiejaar voor het eerst prestatiebeurs voor een mbo-opleiding waarvoor u voor de eerste keer staat ingeschreven.
 • Uw studiefinanciering is vóór 1 februari gestopt.
 • U krijgt in hetzelfde studiejaar niet opnieuw studiefinanciering voor een mbo-opleiding op niveau 3 of 4.

Van mbo naar hbo of universiteit

Hebt u een mbo-diploma? Dan zijn dit de voorwaarden vanaf studiejaar 2023-2024:

 • U krijgt voor het eerst studiefinanciering voor een opleiding aan hbo of universiteit.
 • Bent u begonnen per 1 september? Dan moet uw studiefinanciering uiterlijk op 31 augustus zijn gestopt. Bent u begonnen per 1 februari, dan moet uw studiefinanciering uiterlijk op 31 januari zijn gestopt.
 • U krijgt in de periode na het stopzetten niet opnieuw studiefinanciering voor een opleiding aan hbo of universiteit. De periode waarvoor dit geldt, hangt af van de datum dat uw studiefinanciering is gestopt:
  • Begonnen per 1 september en studiefinanciering is vóór 1 februari gestopt: u krijgt tot 1 september daaropvolgend geen studiefinanciering meer voor hbo of universiteit.
  • Begonnen per 1 september en studiefinanciering is gestopt in de periode 1 februari tot en met 31 augustus: u krijgt tot 1 februari daaropvolgend geen studiefinanciering meer voor hbo of universiteit.
  • Begonnen per 1 februari en studiefinanciering is vóór 1 september gestopt: u krijgt tot 1 februari daaropvolgend geen studiefinanciering meer voor hbo of universiteit.
  • Begonnen per 1 februari en studiefinanciering is gestopt in de periode 1 september tot en met 31 januari: u krijgt tot 1 september daaropvolgend geen studiefinanciering meer voor hbo of universiteit.

Gaat u van het mbo naar het hoger onderwijs zónder mbo-diploma? Of ging u met een mbo-diploma vóór studiejaar 2023-2024 naar het hoger onderwijs? Dan zijn dit de voorwaarden:

 • U krijgt voor het eerst studiefinanciering voor een opleiding in het hoger onderwijs.
 • Uw studiefinanciering is vóór 1 februari gestopt.
 • U krijgt in hetzelfde studiejaar niet opnieuw studiefinanciering voor een opleiding aan hbo of universiteit.
 • Bent u per 1 februari begonnen aan hbo of universiteit, dan moet uw studiefinanciering vóór 1 september zijn gestopt. U krijgt dan tot 1 februari van het volgende studiejaar geen studiefinanciering meer voor hbo of universiteit.

Komt u er niet uit? Klik op de knop en beantwoord de vragen. Dan vertellen wij u of u onder de eerstejaarsregeling valt.

1 keer voor mbo, 1 keer voor hbo of universiteit

U kunt 1 keer gebruikmaken van de eerstejaarsregeling voor mbo en 1 keer voor hbo of universiteit. De maanden die u in het 1e jaar hebt gekregen, tellen wel mee als verbruikte maanden studiefinanciering. U kunt ze later niet opnieuw opnemen.

Aanvragen eerstejaarsregeling

 1. Log in op Mijn DUO om uw studiefinanciering stop te zetten.
 2. Zet uw studentenreisproduct stop.
 3. U krijgt automatisch bericht dat de schuld voor uw beurs en reisproduct is vervallen. Dit bericht komt ongeveer een jaar later, in januari.

Inloggen Mijn DUOMet DigiD

Vóór schooljaar 2017-2018 gestopt met mbo

Voldoet u aan de voorwaarden voor de eerstejaarsregeling, maar bent u vóór schooljaar 2017-2018 gestopt met uw mbo-opleiding? Dan moet u zelf om de eerstejaarsregeling vragen. Gebruik daarvoor het formulier Verzoek toepassing eerstejaarsregeling beroepsonderwijs. Verstuur het formulier binnen 10 jaar en 3 maanden gerekend vanaf uw 1e maand studiefinanciering.

Checklist

Hebt u uw studiefinanciering en studentenreisproduct stopgezet? U kunt in Mijn DUO controleren of alles goed staat:

 • U ziet geen betalingen meer staan onder het tabblad Mijn producten.
 • U ziet een melding dat het studentenreisproduct is gedeactiveerd. 
 • Bij Mijn berichten staat een bevestiging van de stopzetting.

Op bericht blijft eerst 'schuld' staan

Is het studiejaar waarin u bent gestopt voorbij? Dan zetten we uw beurs om in januari van het volgende studiejaar. Tot die tijd staat op berichten van DUO de ontvangen beurs nog als schuld vermeld.

Lesgeld of collegegeld terugkrijgen

Bent u gestopt met mbo? Vaak moet u dan lesgeld voor het hele schooljaar betalen. Alleen in sommige situaties kunt u lesgeld terugkrijgen. Dit moet u zelf aanvragen.

Voor teruggave van het collegegeld kunt u alleen terecht bij uw hbo of universiteit.