Naar Geld voor school en studie

Opleidingsgegevens wijzigen

Gaat u een nieuwe opleiding doen of stopt u met uw opleiding? Geef het op tijd aan ons door. Zo voorkomt u een schuld.

  1. Van opleiding veranderen
  2. Een master gaan doen
  3. Stoppen met uw opleiding
  4. Stoppen in uw 1e jaar

Een master gaan doen

Hebt u een bachelor aan hbo of universiteit gedaan en wilt u doorstuderen? Dan is een master het logische vervolg. Of u daarvoor nog studiefinanciering krijgt, hangt af van de bachelor die u hebt gedaan en de master die u wilt gaan doen.

Langer studiefinanciering?

Voor een studie aan hbo of universiteit krijgt u standaard 7 jaar studiefinanciering. Gaat u een master doen, dan wordt die periode soms verlengd. U krijgt dan langer studiefinanciering. Dit hangt af van de wettelijke opleidingsduur van de master.

Wettelijke opleidingsduur controleren

De wettelijke opleidingsduur van de master kan korter zijn dan de onderwijsinstelling aangeeft.

Opleidingsduur

In het systeem CROHO kunt u de opleidingsduur opzoeken. De opleidingsduur staat in het detailscherm van de betreffende opleiding. De ‘studielast’ geeft het aantal studiepunten van de master aan. 60 studiepunten is een opleidingsduur van 1 jaar, 120 studiepunten is 2 jaar enzovoort.

Grondslag

Onder de studielast vindt u ook de grondslag van de studielast. Staat er als grondslag studielast ‘ministerieel’, dan gaat het om de wettelijke opleidingsduur. Kijk in dat geval in de tabel of u extra studiefinanciering krijgt. Staat er als grondslag studielast ‘instelling’, dan krijgt u voor deze master geen extra studiefinanciering.

Buitenlandse opleiding

Wilt u een buitenlandse opleiding gaan doen? Hiervoor houden wij de wettelijke opleidingsduur van de vergelijkbare Nederlandse opleiding aan.

In onderstaande tabel staat hoeveel jaar studiefinanciering u krijgt voor een bachelor plus master.

Lening Reisproduct Aanvullende beurs
hbo-bachelor + hbo-master 8 jaar 6 jaar 5 jaar
hbo-bachelor + 1-jarige wo-master 7 jaar 5 jaar 4 jaar
hbo-bachelor + 2-jarige wo-master 8 jaar 6 jaar 5 jaar
wo-bachelor + 1-jarige wo-master 7 jaar 5 jaar 4 jaar
wo-bachelor + 2-jarige wo-master 8 jaar 6 jaar 5 jaar
wo-bachelor + 3-jarige wo-master 9 jaar 7 jaar 6 jaar

Wijziging doorgeven

Vul de wijzigingshulp in. Binnen een minuut weet u wat u moet regelen.

Basisbeurs overgehouden van bachelor

Hebt u basisbeurs overgehouden van uw bacheloropleiding? Dan kunt u die maanden inzetten voor een master. Dit is zo als u vóór 1 september 2015 al studiefinanciering kreeg en nog niet alle maanden voor een bachelor hebt verbruikt. Voor een hbo-bachelor staat 4 jaar basisbeurs en voor een wo-bachelor 3 jaar.

Premaster

Voor een premaster krijgt u niet altijd studiefinanciering. U krijgt alleen studiefinanciering als u wordt ingeschreven als bachelorstudent (voltijd of duaal).

Postinitiële master

U krijgt geen extra studiefinanciering voor een postinitiële master (PIM). Ook geeft een PIM-diploma geen recht op omzetting van uw beurs in een gift.

Hebt u al een bachelor- of masterdiploma behaald en hebt u minimaal 1 maand studiefinanciering gehad voor hbo of universiteit? Dan kunt u eventuele resterende maanden studiefinanciering wél gebruiken. De PIM moet dan wel erkend zijn door de Nederlands-Vlaamse accreditatieorganisatie (NVAO). U kunt bij de instelling navragen of dit zo is.

Verbergen Sluiten
Wat vind je van de website?

We willen onze website graag beter maken. Help je ons verder? Het duurt ongeveer een minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag beter maken. Help je ons verder? Het duurt ongeveer een minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag beter maken. Help je ons verder? Het duurt ongeveer een minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag beter maken. Help je ons verder? Het duurt ongeveer een minuut.

Ja, ik doe mee