Nieuwe opleiding

Wisselt u van opleiding en is de periode tussen uw oude en nieuwe opleiding maximaal 4 maanden? Dan kunt u in de tussenliggende maanden meestal studiefinanciering krijgen. Dit noemen we een ‘overbrugging’.

Voorwaarden overbrugging:

  • Voor zowel de oude als de nieuwe opleiding kunt u studiefinanciering of tegemoetkoming van DUO krijgen. Het maakt niet uit of u het wel of niet hebt aangevraagd.
  • De oude opleiding is geen hbo- of universitaire opleiding. Hierop is een uitzondering mogelijk: als uw oude of nieuwe opleiding een opleiding in het buitenland is.

Vul de wijzigingshulp in als u wilt weten of u recht hebt op overbrugging.

Wijziging doorgeven

Vul de wijzigingshulp in. Binnen een minuut weet u wat u moet regelen.

Wijzigingshulp opleidingWijzigingshulp opleiding

Nieuwe studie op tijd doorgeven

Geef uw nieuwe studie door vóór de uitschrijfdatum bij uw oude opleiding. Zo voorkomt u dat u tijdelijk zonder studiefinanciering komt te zitten en niet kunt reizen met uw studentenreisproduct.

De uitschrijfdatum is meestal de datum waarop u uitslag kreeg over het behalen van uw diploma en niet de dag van uw diploma-uitreiking. Weet u uw uitschrijfdatum niet? Neem dan contact op met uw opleiding.

Hoelang studiefinanciering?

Uw recht op studiefinanciering begint niet altijd opnieuw als u van opleiding wisselt. Kijk op de pagina Studiefinanciering: hoelang recht hoe lang u nog recht hebt op studiefinanciering.

De nieuwe studie gaat niet door

Wordt u uitgeschreven of gaat de nieuwe opleiding niet door? Dan vervalt het recht op een ‘overbrugging’. Zet zo snel mogelijk uw studiefinanciering en reisproduct stop.