Nieuwe aanspraak op studiefinanciering

Wat als tijdens uw studie blijkt dat u de studie nooit kunt afronden? Of dat u het beroep waarvoor u wordt opgeleid nooit kunt uitoefenen? Als u voldoet aan de voorwaarden, kunt u helemaal opnieuw aanspraak krijgen op studiefinanciering. Het verleden wordt ‘uitgewist’ en u krijgt opnieuw alle rechten die u had aan het begin van uw opleiding. Zo kun u een nieuwe start maken bij een andere opleiding.

Voorwaarden

U kunt nieuwe aanspraak op studiefinanciering aanvragen als:

  • u moet stoppen met uw opleiding, en
  • dit een direct gevolg is van een handicap of chronische ziekte, en
  • de handicap of ziekte tijdens de opleiding is ontstaan, geconstateerd of verergerd, en
  • u verder wilt studeren aan een opleiding die recht geeft op studiefinanciering en die wel past bij uw ziekte of handicap.

Geen nieuwe aanspraak mogelijk

U kunt geen nieuwe aanspraak op studiefinanciering aanvragen als:

  • u overstapt van de hbo-bachelor naar de associate degree van dezelfde opleiding, of
  • u dezelfde opleiding weer opnieuw wilt beginnen, of
  • u een ziekte of handicap hebt waarmee u volgens de onderwijsinstelling wel een diploma voor de opleiding kunt halen, of
  • u dezelfde opleiding op een lager niveau wilt voortzetten (bijvoorbeeld als u binnen dezelfde mbo-opleiding overstapt van niveau 3 naar niveau 2), of
  • de beperking bekend was voor aanvang van de studie en niet is verergerd tijdens de studie.

Gevolgen voor uw studiefinanciering

U doet een mbo-opleiding

Als het verzoek wordt toegekend, krijgt u opnieuw recht op 4 jaar studiefinanciering, gevolgd door maximaal 3 jaar lening. U krijgt ook weer recht op 7 jaar reisproduct. Uw diplomatermijn begint opnieuw en bedraagt weer 10 jaar.

U studeert aan hbo of universiteit

Als het verzoek wordt toegekend, krijgt u opnieuw recht op 5 jaar reisproduct en eventueel aanvullende beurs voor de duur van uw opleiding (de tijd die officieel voor de opleiding staat). Hebt u nog een basisbeurs gekregen, dan krijgt u daar ook opnieuw recht op. Voor studenten aan de universiteit geldt wel dat er alleen een basisbeurs wordt toegekend voor de master als u al vóór 1 september 2015 ingeschreven stond voor een master. Daarnaast kunt u in totaal 7 jaar lenen (langer voor opleidingen langer dan 4 jaar). Uw diplomatermijn begint opnieuw en bedraagt weer 10 jaar.

Geen bijbaan

Kunt u vanwege een beperking geen bijbaan hebben naast uw studie? Misschien hebt u dan recht op individuele studietoeslag. Dit is een vorm van financiële steun die de gemeente kan toekennen. Ga naar de website van uw eigen gemeente voor meer informatie.

Verbergen Sluiten
Wat vindt u van de website?

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee