Verlenging van de prestatiebeurs

U kunt verlenging van de prestatiebeurs aanvragen als:

 • u wel een diploma kunt halen, maar niet binnen de duur van uw prestatiebeurs, en
 • de studievertraging het directe gevolg is van bijzondere medische omstandigheden.

Geen verlenging mogelijk

U kunt geen verlenging van de prestatiebeurs aanvragen als:

 • u zwanger bent (geweest) en de zwangerschap verloopt normaal, of
 • u overstapt naar een andere opleiding en daardoor niet genoeg beurs overhoudt voor uw nieuwe opleiding, of
 • u pas studievertraging oploopt als u al geen recht meer hebt op prestatiebeurs.

Hoe het verdergaat

Wordt uw verzoek toegekend? Dan krijgt u dezelfde soort studiefinanciering als voor de verlenging.

 • Mbo: U krijgt 1 jaar extra prestatiebeurs en reisproduct.
 • Hbo of universiteit: U krijgt 1 jaar extra prestatiebeurs en reisproduct. Voor een opleiding Associate Degree krijgt u 6 maanden extra.
 • Hebt u recht op een verlenging en vóór 1 september 2023 studiefinanciering ontvangen onder het leenstelsel voor een studie in het hoger onderwijs? Dan wordt ook (een deel van) uw lening kwijtgescholden als u uw diploma binnen 10 jaar behaalt. Het gaat om de volgende bedragen:

  Diploma behaald in Maximale kwijtschelding
  2022 € 1.343,51
  2023 € 1.379,52
  2024 € 1.517,47 
Associate degree

Kreeg u op of na 1 januari 2018 voor het eerst studiefinanciering voor een associate degree? Dan krijgt u 6 maanden extra reisproduct en eventuele aanvullende beurs. Behaalt u uw diploma, dan wordt de helft van het maximale bedrag in de tabel kwijtgescholden.

Extra jaar zo snel mogelijk aanvragen

Neem bij studievertraging zo snel mogelijk contact op met uw studiebegeleider of studentendecaan, ook als de oorzaak nog niet helemaal duidelijk is. Niet alleen om het extra jaar studiefinanciering op tijd aan te vragen, maar ook omdat de onderwijsinstelling uw aanvraag voor financiële ondersteuning kan afwijzen als u zich te laat meldt.

U krijgt een extra jaar studiefinanciering aansluitend op uw 'gewone' recht op studiefinanciering. Meestal is dat na uw 4e jaar studiefinanciering. Als u de verlenging achteraf aanvraagt, kunt u voor de ‘gemiste’ periode geen (geld voor een) studentenreisproduct krijgen.