U hebt Wajong

Wordt u tijdens uw diplomatermijn volledig en blijvend arbeidsongeschikt en krijgt u recht op Wajong? Dan kunt u ons vragen om uw prestatiebeurs om te zetten in een gift. Dit verzoek kunt u zonder tussenkomst van een studentendecaan of studieadviseur indienen.

Stoppen in uw 1e jaar

Stopt u in het 1e jaar van uw opleiding aan hbo of universiteit? Misschien hoeft u dan helemaal geen omzetting van de prestatiebeurs aan te vragen. Controleer eerst of u gebruik kunt maken van de eerstejaarsregeling.

Gevolgen voor uw studiefinanciering

U doet een mbo-opleiding

Als het verzoek wordt toegekend, worden uw beurs en reisproduct omgezet in een gift.

U studeert aan hbo of universiteit

Als het verzoek wordt toegekend, zetten we uw prestatiebeurs en reisproduct om in een gift. Hebt u eerst een mbo-opleiding gedaan en daarna hbo of universiteit? Of andersom? Dan kijken we naar het moment waarop u recht op Wajong hebt gekregen. Dat bepaalt voor welke opleiding(en) we de prestatiebeurs omzetten.

Studentendecaan of studiebegeleider

Loopt u studievertraging op of dreigt u uit te vallen, geef dit dan zo snel mogelijk door aan uw opleiding. Doet u hbo of universiteit, neem dan contact op met de studentendecaan. In het mbo kunt u terecht bij uw studiebegeleider. Als u Wajong hebt, is de decaan of studiebegeleider niet nodig om de omzetting van uw prestatiebeurs aan te vragen. Maar de studentendecaan of studiebegeleider kan u wel helpen om studievertraging te beperken of in te lopen.