Naar Geld voor school en studie

Studievertraging

Soms lukt het door bijzondere omstandigheden niet om op tijd af te studeren. Of moet u zelfs helemaal stoppen met uw studie. Dan kunnen we een uitzondering maken op de regels van de prestatiebeurs. Voor deze ‘voorziening prestatiebeurs’ gelden strenge wettelijke voorwaarden.

  1. Hoe het werkt
  2. Verlenging van de prestatiebeurs
  3. Verlenging van de diplomatermijn
  4. Omzetting van de prestatiebeurs
  5. Nieuwe aanspraak op studiefinanciering
  6. U hebt Wajong
  7. Aanvragen

U hebt Wajong

Wordt u tijdens uw diplomatermijn volledig en blijvend arbeidsongeschikt en krijgt u recht op Wajong? Dan kunt u ons vragen om uw prestatiebeurs om te zetten in een gift. Dit verzoek kunt u zonder tussenkomst van een studentendecaan of studieadviseur indienen.

Stoppen in uw 1e jaar

Stopt u in het 1e jaar van uw opleiding aan hbo of universiteit? Misschien hoeft u dan helemaal geen omzetting van de prestatiebeurs aan te vragen. Controleer eerst of u gebruik kunt maken van de 1-februariregeling of de 1-septemberregeling.

Gevolgen voor uw studiefinanciering

U doet een mbo-opleiding

Als het verzoek wordt toegekend, worden uw beurs en reisproduct omgezet in een gift.

U studeert aan hbo of universiteit

Als het verzoek wordt toegekend, zetten we uw reisproduct en eventuele aanvullende beurs om in een gift. Hebt u nog een basisbeurs gekregen, dan wordt ook die een gift. Hebt u eerst een mbo-opleiding gedaan en daarna hbo of universiteit? Of andersom? Dan kijken we naar het moment waarop u recht op Wajong hebt gekregen. Dat bepaalt voor welke opleiding(en) we de prestatiebeurs omzetten.

Geen bijbaan

Studeert u en kunt u vanwege een beperking geen bijbaan hebben naast uw studie? Misschien hebt u dan recht op individuele studietoeslag. Dit is een vorm van financiële steun die de gemeente kan toekennen. Ga naar de website van uw eigen gemeente voor meer informatie.

Verbergen Sluiten
Wat vind je van de website?

We willen onze website graag beter maken. Help je ons verder? Het duurt ongeveer een minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag beter maken. Help je ons verder? Het duurt ongeveer een minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag beter maken. Help je ons verder? Het duurt ongeveer een minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag beter maken. Help je ons verder? Het duurt ongeveer een minuut.

Ja, ik doe mee