Verlenging van de diplomatermijn

Maatregelen coronavirus

Vanwege het coronavirus neemt DUO een aantal maatregelen. Lees meer

U kunt verlenging van de diplomatermijn aanvragen als:

  • u wel een diploma kunt behalen, maar niet binnen de ‘diplomatermijn’ (10 jaar), en
  • de studievertraging het directe gevolg is van bijzondere medische of niet-medische omstandigheden.

U moet bovendien op tijd zijn begonnen met uw studie. Dat wil zeggen: toen u begon, had u nog genoeg diplomatermijn over om de studie binnen de termijn te halen. Doet u een 4-jarige opleiding, dan moet u dus uiterlijk 4 jaar voor het einde van de diplomatermijn zijn begonnen. We kijken hierbij naar de officiële duur van de opleiding.

Kon u door bijzondere omstandigheden niet op tijd beginnen met uw opleiding? Neem dan contact op met de studentendecaan, om te bekijken of u toch een aanvraag kunt doen.

Geen verlenging mogelijk

U kunt geen verlenging van de diplomatermijn aanvragen als:

  • u niet binnen 10 jaar kunt afstuderen omdat u tussendoor bent gaan werken, of
  • u al een afsluitend diploma hebt behaald, of
  • u bent uitgeloot en daardoor studievertraging hebt opgelopen.

Gevolgen voor uw studiefinanciering

Als het verzoek wordt toegekend, krijgt u extra tijd om uw diploma te behalen.

U doet een mbo-opleiding

Als u uw diploma behaalt binnen de nieuwe diplomatermijn, wordt uw prestatiebeurs voor het mbo alsnog omgezet in een gift.

U studeert aan hbo of universiteit

Als u uw diploma behaalt binnen de nieuwe diplomatermijn, worden uw reisproduct en uw eventuele aanvullende beurs omgezet in een gift. Hebt u nog een basisbeurs gekregen, dan wordt ook die een gift.

Geen bijbaan

Kunt u vanwege een beperking geen bijbaan hebben naast uw studie? Misschien hebt u dan recht op individuele studietoeslag. Dit is een vorm van financiële steun die de gemeente kan toekennen. Ga naar de website van uw eigen gemeente voor meer informatie.

Verbergen Sluiten
Wat vindt u van de website?

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee