Verlenging van de diplomatermijn

U kunt verlenging van de diplomatermijn aanvragen als:

  • u wel een diploma kunt behalen, maar niet binnen de ‘diplomatermijn’ (10 jaar), en
  • de studievertraging het directe gevolg is van bijzondere medische of niet-medische omstandigheden.

U moet bovendien op tijd zijn begonnen met uw studie. Dat wil zeggen: toen u begon, had u nog genoeg diplomatermijn over om de studie binnen de termijn te halen. Doet u een 4-jarige opleiding, dan moet u dus uiterlijk 4 jaar voor het einde van de diplomatermijn zijn begonnen. We kijken hierbij naar de officiële duur van de opleiding.

Kon u door bijzondere omstandigheden niet op tijd beginnen met uw opleiding? Neem dan contact op met de studentendecaan, om te bekijken of u toch een aanvraag kunt doen.

Geen verlenging mogelijk

U kunt geen verlenging van de diplomatermijn aanvragen als:

  • u niet binnen 10 jaar kunt afstuderen omdat u tussendoor bent gaan werken, of
  • u al een afsluitend diploma hebt behaald, of
  • u bent uitgeloot en daardoor studievertraging hebt opgelopen.

Aanvragen via studentendecaan of studiebegeleider

Loopt u studievertraging op, geef dit dan zo snel mogelijk door aan uw opleiding. Doet u hbo of universiteit, neem dan contact op met de studentendecaan. In het mbo kunt u terecht bij uw studiebegeleider. De decaan of begeleider kan u helpen om studievertraging te beperken of in te lopen. Als u voldoet aan de voorwaarden, kan uw studentendecaan of studiebegeleider ook de verlenging van de diplomatermijn voor u aanvragen.

Gevolgen voor uw studiefinanciering

Als het verzoek wordt toegekend, krijgt u extra tijd om uw diploma te behalen.

U doet een mbo-opleiding

Als u uw diploma behaalt binnen de nieuwe diplomatermijn, worden uw prestatiebeurs en reisproduct voor het mbo alsnog omgezet in een gift.

U studeert aan hbo of universiteit

Als u uw diploma behaalt binnen de nieuwe diplomatermijn, worden uw prestatiebeurs en reisproduct voor het hbo of de universiteit alsnog omgezet in een gift.