Als u een opleiding in deeltijd volgt, hebt u geen recht op studiefinanciering. U kunt wel een tegemoetkoming voor deeltijders aanvragen. Er zijn een paar voorwaarden.

Ik val onder de Rutte-regeling

Valt u onder de Rutteregeling? Dan wordt u niet alleen ingeschreven bij een deeltijdopleiding, maar ook bij een voltijdopleiding. In dat geval kunt u een tegemoetkoming scholieren aanvragen.

Voorwaarden

 • U volgt een vmbo-tl-, havo-, vwo- of vavo-opleiding in deeltijd. Het moet een opleiding zijn van ten minste 270 lesminuten per week of minimaal 2 vakken die u schriftelijk volgt.
 • Uw opleiding is erkend, bekostigd of aangewezen. Uw school kan u vertellen of dat zo is.
 • U bent 18 jaar of ouder tijdens het schooljaar.
 • U krijgt geen studiefinanciering of andere tegemoetkoming van DUO.
 • De tegemoetkoming deeltijders is afhankelijk van het inkomen van u en uw partner. We kijken naar het inkomen van 2 jaar geleden.

  Voor het schooljaar 2023-2024 kijken we naar het inkomen van 2021 en mag het inkomen niet hoger zijn dan € 38.799,- om de maximale tegemoetkoming te krijgen. Voor het schooljaar 2024-2025 kijken we naar het inkomen van 2022 en mag het inkomen niet hoger zijn dan € 40.284,- om de maximale tegemoetkoming te krijgen. Bij een hoger inkomen wordt de tegemoetkoming steeds lager.
 • U bent Nederlander óf:
  • u hebt een verblijfsvergunning type II, III, IV of V. Hebt u een verblijfsvergunning type I? Kijk dan bij de voorwaarden hieronder.
  • u komt uit een EU/EER-land Link opent externe pagina of Zwitserland. Stuur een kopie van uw identiteitsbewijs mee met uw aanvraag.
  • u komt uit het Verenigd Koninkrijk en hebt een verblijfsvergunning Article 50. Stuur een kopie van de voor- en achterkant van uw verblijfsvergunning mee met uw aanvraag.
Voorwaarden verblijfsvergunning type I

Gebruik de voorwaardenhulp om te bepalen of u recht hebt op tegemoetkoming voor deeltijders.

Voorwaardenhulp verblijfsvergunning type IVoorwaardenhulp verblijfsvergunning type I

Andere regelingen voor deeltijdopleidingen

Voldoet u niet aan de voorwaarden voor de tegemoetkoming deeltijders? Misschien kunt u levenlanglerenkrediet of tegemoetkoming leraren krijgen.

Inkomen gedaald

Is uw huidige inkomen minimaal 15% gedaald ten opzichte van het peiljaar? Dan kunt u ons vragen om naar een recenter inkomensjaar te kijken. Dit noemen we 'verlegging peiljaar'. 

Voor het schooljaar 2024-2025 kunt u het peiljaar laten verleggen naar 2023 of 2024. Verleggen naar eerdere inkomensjaren is niet mogelijk.

Aanvragen tegemoetkoming deeltijders

 1. Vraag de tegemoetkoming aan met het formulier Aanvraag tegemoetkoming deeltijders.
 2. Aanvragen kan het hele schooljaar. Voor schooljaar 2024-2025 kunt u dus aanvragen tot en met 31 juli 2025.
 3. Na uw aanvraag krijgt u binnen 8 weken bericht van ons. Dit kan langer duren als we uw inkomen nog moeten opvragen bij de Belastingdienst.
 4. Krijgt u nog studiefinanciering of tegemoetkoming scholieren? Zet dit dan stop via Mijn DUO.

Bedragen en betaalmoment

Als u recht hebt op de tegemoetkoming deeltijders, krijgt u bericht van ons. Binnen 2 weken na dat bericht betalen we uw tegemoetkoming uit.

U krijgt de tegemoetkoming 1 keer per jaar. Het bedrag bestaat uit een tegemoetkoming in het cursusgeld en een tegemoetkoming in de schoolkosten.

Maximale bedragen schooljaar 2024-2025
Lesminuten per week Tegemoetkoming in het cursusgeld Tegemoetkoming in de schoolkosten
540 of meer € 451,20 € 382,36
270 tot 540 € 300,80 € 257,60
Minder dan 270 € 0,00 € 0,00


Maximale bedragen schooljaar 2023-2024
Lesminuten per week Tegemoetkoming in het cursusgeld Tegemoetkoming in de schoolkosten
540 of meer € 412,80 € 347,60
270 tot 540 € 275,20 € 234,18
Minder dan 270 € 0,00 € 0,00

Gift of terugbetalen

De tegemoetkoming deeltijders is een gift. Stopt u tijdens het schooljaar met uw opleiding, dan moet u misschien (een deel van) het bedrag terugbetalen.

Stoppen met opleiding

Stopt u eerder met uw deeltijdopleiding? Geef uw uitschrijfdatum aan ons door via tlo@duo.nl. Vermeld ook uw burgerservicenummer en persoonsgegevens in uw mail.

De uitschrijfdatum bepaalt of u (een deel van) de tegemoetkoming moet terugbetalen. 

 • Als u vóór 1 oktober van het schooljaar bent uitgeschreven, moet u de volledige tegemoetkoming terugbetalen.
 • Als u tussen 1 oktober en 1 januari van het schooljaar bent uitgeschreven, moet u de helft van de tegemoetkoming terugbetalen.
 • Als u tussen 1 januari en 31 juli van het schooljaar wordt uitgeschreven, mag u de volledige tegemoetkoming houden.
Overstappen naar een voltijdopleiding

Als u overstapt naar een voltijdopleiding, hebt u misschien (weer) recht op studiefinanciering of tegemoetkoming scholieren. Gebruik de wijzigingshulp om te kijken waar u recht op hebt.

Wijzigingshulp opleidingWijzigingshulp opleiding