Naar Geld voor school en studie

Geld voor deeltijdopleiding

Als u een studie in deeltijd volgt, hebt u geen recht op studiefinanciering. U kunt wel onder bepaalde voorwaarden een tegemoetkoming voor deeltijders aanvragen.

Voorwaarden

  • U volgt een deeltijdopleiding vmbo-tl-, havo-, vwo- of vavo, van ten minste 270 lesminuten per week. Of u volgt minstens 2 vakken schriftelijk.
  • U bent 18 of ouder tijdens het schooljaar.
  • U krijgt geen studiefinanciering of andere tegemoetkoming van DUO.
  • De tegemoetkoming deeltijders is afhankelijk van het inkomen van u en uw partner. We kijken naar het inkomen van 2 jaar geleden. Voor het schooljaar 2018-2019 kijken we naar uw gezamenlijke inkomen van 2016. Bij een hoger inkomen wordt de tegemoetkoming steeds lager. Het inkomen mag dan niet hoger zijn dan € 34.773,- om in aanmerking te komen voor de maximale tegemoetkoming.
  • U bent Nederlander of niet-Nederlander met een verblijfsvergunning type II, III, IV of V. Hebt u een andere verblijfsvergunning of komt u uit een EER-land of Zwitserland? Vul dan het nationaliteitenschema in.

Aanvragen tegemoetkoming deeltijders

Vraag de tegemoetkoming aan met het formulier Aanvraag tegemoetkoming deeltijders. U kunt de tegemoetkoming het hele schooljaar aanvragen.

Voor het schooljaar 2018-2019 kunt u aanvragen tot en met 31 juli 2019.

U krijgt de tegemoetkoming 2 weken nadat u bericht van ons hebt gehad.

Bedragen

U krijgt de tegemoetkoming deeltijders 1 keer per jaar. Het bedrag bestaat uit een tegemoetkoming in het cursusgeld en een tegemoetkoming in de schoolkosten.

Maximale bedragen schooljaar 2018-2019
Lesminuten per week Tegemoetkoming in het cursusgeld Tegemoetkoming in de schoolkosten
540 of meer € 364,80 € 315,87
270 tot 540 € 243,20 € 212,81
Minder dan 270 € 0,00 € 0,00

Inkomen gedaald

Is uw huidige inkomen minimaal 15% gedaald ten opzichte van het peiljaar? Dan kunt u ons vragen om naar een recenter inkomensjaar te kijken. Dit noemen we ook wel een verzoek om verlegging van het peiljaar. Voor het schooljaar 2018-2019 kunt u het peiljaar verleggen van 2016 naar 2017 of 2018. Verleggen naar eerdere jaren is niet mogelijk.

Terugbetalen

Als u vóór januari stopt met uw opleiding, moet u (een deel van) uw tegemoetkoming terugbetalen. De datum van uitschrijving bij de school bepaalt hoeveel u moet terugbetalen.

  • Als u vóór 1 oktober van het schooljaar bent uitgeschreven, moet u de volledige ontvangen tegemoetkoming terugbetalen.
  • Als u tussen 1 oktober en 1 januari van het schooljaar bent uitgeschreven, moet u de helft van de ontvangen tegemoetkoming terugbetalen.
  • Als u tussen 1 januari en 31 juli van het schooljaar wordt uitgeschreven, mag u de volledige ontvangen tegemoetkoming houden.

Wijzigingen doorgeven

Wijzigt iets in uw situatie? Geef dit aan ons door. Dit kan schriftelijk of per e-mail. Vermeld uw burgerservicenummer en uw persoonsgegevens bij uw wijziging.

Dienst Uitvoering Onderwijs

Afdeling TLO
Postbus 51014
9702 JA GRONINGEN

E-mail: tlo@duo.nl

Doet u een voltijdopleiding? Geef uw wijziging dan door in Mijn DUO.

Verhuist u binnen Nederland, geef dan uw nieuwe adres door aan de gemeente. De gemeente geeft uw nieuwe adres automatisch aan ons door.
Als u naar het buitenland verhuist, moet u uw adreswijziging wel aan ons doorgeven. Stopt u met uw opleiding? Geef dan ook de einddatum van uw opleiding aan ons door.

Wat vind je van de website?
Verbergen Sluiten

We willen onze website graag beter maken. Help je ons verder? Het duurt ongeveer een minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag beter maken. Help je ons verder? Het duurt ongeveer een minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag beter maken. Help je ons verder? Het duurt ongeveer een minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag beter maken. Help je ons verder? Het duurt ongeveer een minuut.

Ja, ik doe mee