Uw inkomen

Bij het berekenen van uw maandbedrag houden we meestal rekening met uw inkomen. Maar welk inkomen bedoelen we dan? En wat als uw inkomen is gedaald?

Welk inkomen?

We kijken naar uw inkomen en dat van uw eventuele partner van 2 jaar geleden. Dit noemen we het 'peiljaar'. We vragen uw gezamenlijk inkomen op bij de Belastingdienst. Als u aangifte doet, kijken we naar uw verzamelinkomen. Doet u geen aangifte, dan gaan we uit van het belastbaar loon zoals op uw jaaropgave(n) vermeld staat.

Lukt het ons niet om uw inkomen op te vragen? Dan sturen we u hierover een bericht. In dit bericht leggen we u uit hoe u zelf via Mijn DUO uw inkomen kunt doorgeven. 

Partner niet meetellen

Valt u onder de terugbetalingsregels SF15-oud? Dan kunt u DUO vragen om het inkomen van uw partner niet mee te laten tellen. Dit geeft u door in Mijn DUO

Laat u het inkomen van uw partner niet meetellen? Dan wordt de looptijd van uw stopgezet. U blijft verplicht om af te lossen zolang u het partnerinkomen niet mee laat tellen. Net zolang totdat u uw studieschuld volledig hebt afgelost. Uw aflosfase stopt dus pas als u geen studieschuld meer hebt. Kwijtschelding van uw restschuld is dan ook niet mogelijk.

Laat u uw partner weer meetellen? Dan start ook de looptijd van uw aflosfase weer. Is de aflosfase afgelopen? Dan wordt uw restschuld kwijtgescholden. Eventuele achterstallige maandbedragen schelden we niet kwijt.

Relatie beëindigd

Wordt uw relatie beëindigd, geef dit dan door via Mijn DUO. Dan zorgen wij ervoor dat de looptijd van de aflosfase weer verdergaat.

Kunt u niet inloggen op Mijn DUO, gebruik dan het formulier Wijziging terugbetalen schuld.

Wijzigen gegevens partner

Het inkomen van uw partner telt mee vanaf de maand nadat u een partner hebt. Krijgt u een nieuwe partner of is uw relatie beëindigd? Dit kan gevolgen hebben voor uw maandbedrag. Vul de wijzigingshulp Persoonlijke gegevens wijzigen in en lees wat u moet doen.

Inkomen gedaald

Als uw inkomen is gedaald, kunt u ons vragen naar een recenter inkomensjaar te kijken. Dit noemen we verlegging peiljaar.

Inkomen buiten Nederland

Read this paragraph in English

Hebt u een inkomen in het buitenland? Dan kunnen we uw inkomensgegevens vaak niet opvragen bij de Belastingdienst. U moet dan zelf uw bruto jaarinkomen aan ons doorgeven. Hiervoor krijgt u elk jaar een brief. U kunt het inkomen daarna doorgeven in Mijn DUO.

Geen toegang tot Mijn DUO

Hebt u geen toegang tot Mijn DUO? Dan kunt u het formulier Opgave inkomen voor verzoek lager maandbedrag gebruiken.

Bewijsstukken buitenlands inkomen

Als bewijs van het inkomen buiten Nederland is een inkomensverklaring van de belastingdienst van het betreffende land nodig of een aanslag inkomstenbelasting. Dit bewijs is ook nodig als u geen inkomen hebt.

De verklaring moet in het Nederlands of Engels zijn. Is de verklaring in een andere taal? Laat uw verklaring dan vertalen en stuur een kopie van de originele verklaring mee.

 • Staat er op de inkomensverklaring een inkomen lager dan omgerekend € 8.000,-? Dan moet u bewijsstukken meesturen van de niet-belastbare uitkeringen of toeslagen die u daarnaast hebt ontvangen.
 • Bent u ondernemer en staat er op de inkomensverklaring geen grondslag voor de winstbelasting vermeld? Dan moet u een verklaring van uw accountant opsturen waarop de grondslag voor de winstbelasting staat. Dit mag ook de aanslag van de winst voor winstbelasting zijn.
 • Woont u buiten de EU/EER en is een inkomensverklaring van de Belastingdienst niet mogelijk? Dan moet u een kopie van de jaaropgaaf of van alle loonstroken meesturen.
 • Vraagt u verlegging van het peiljaar aan naar een jaar dat nog niet voorbij is? Dan moet u loonstroken meesturen van de maanden die al wel voorbij zijn.
 • Hebt u uitstel gekregen voor de belastingaangifte omdat u zelfstandig ondernemer bent? Dan is een verklaring van de accountant nodig. Uit deze verklaring moet uw inkomen (en de winst uit onderneming) van het volledige jaar blijken.
 • In sommige landen wordt de inkomensverklaring van de Belastingdienst anders genoemd. In de tabel vindt u extra informatie over het benodigde bewijsstuk van enkele landen.
Land Naam benodigd bewijsstuk
België
 • Aanslagbiljet in de personenbelasting (afgegeven door de Federale overheidsdienst Financiën – Fiscaliteit. In het Frans: Service Public Fédéral Finances)
Duitsland
 • Bescheid für [jaartal] über Einkommensteuer, Solidaritätszuslag und Kirchensteuer (afgegeven door het Finanzamt)
Frankrijk
 • Avis d’impôt [jaartal] Impôt Sur Les Revenus de l’année [jaartal] (afgegeven door Centre des Finances Publiques)
Groot-Brittannië
 • Digitale Tax Return (100% complete) (afgegeven door HM Revenue and Customs)
 • Employment History (afgegeven door HM Revenue and Customs)
 • Een P60 wordt niet geaccepteerd
Roemenië
 • Adeverință De Venit pe anul [jaartal] (afgegeven door ANAF=Agenția Națională de Administrare Fiscală)
Spanje
 • Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas [jaartal] (afgegeven door Agencia Tributaria)
Verenigde Staten
 • 1040 U.S. Individual Income Tax Return [jaartal] (afgegeven door IRS= Internal Revenue Service)

Inkomen in het Caribisch gebied

Curaçao, Bonaire, Saba of Sint Eustatius

Woont u op Curaçao, Bonaire, Saba of Sint Eustatius? Dan sturen we u een brief om uw inkomen door te geven aan DUO. Dat hoeft maar 1 keer: daarna vragen we jaarlijks het inkomen op bij de Belastingdienst. Lukt dit niet? Dan moet u uw inkomen doorgeven met het formulier Verklaring inkomstenbelasting.

Sint Maarten of Aruba

Woont u op Sint Maarten of Aruba, dan moet u elk jaar zelf uw inkomen doorgeven aan DUO met het formulier Verklaring inkomstenbelasting.

Bewijsstukken

Met het formulier Verklaring inkomstenbelasting moet een van de volgende bewijsstukken worden meegestuurd:

 • Een verklaring van de Belastingdienst van het betreffende eiland op het formulier zelf (vraag 4)
 • Formulier Informatie Beheer Groep Studiefinanciering Verklaring Inkomstenbelasting voor belastingplichtigen binnen de Nederlandse Antillen (afgegeven door Inspectie der Belastingen Curaçao)
 • Machtiging Verklaring Inkomstenbelasting voor belastingplichtigen op Aruba, Curaçao, Sint Maarten of Caribisch Nederland (afgegeven door de Belastingdienst/Tax Administration)

De bewijsstukken moeten zijn ondertekend en gestempeld door de lokale belastingdienst.

Oneens met buitenlands inkomen

Bent u het niet eens met de registratie van uw buitenlandse bruto inkomen omdat er geen rekening is gehouden met aftrekposten? Neem dan contact op met de Nederlandse Belastingdienst Link opent externe pagina . Zij kunnen uw belastbaar loon of verzamelinkomen berekenen op basis van de Nederlandse regels.

Verbergen Sluiten
Wat vindt u van de website?

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee